Zondag 29 mrt. 2020 - Jaargang 12 : 591

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                                       


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

Zondag gaan we de dienst, naast via de kerktelefoon en kerkomroep, ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie zondag 29 maart

Voorafgaand aan de dienst (vanaf 9.45u): luisteren naar orgelspel, door Annejet


Welkom en mededelingen; aansteken van de Paaskaars
Lied: Psalm 62: 1 en 5,  
Lezing: Psalm 62:6-9
Gebed
Lied: 939 – Op U alleen,  
Lezing: Mattheüs 7:24-27
Luisteren: Don’t build your house  
Korte overdenking
Lied: 920 – Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild  
In memoriam Fokko Wiersema
Gebed
Lied: Machtig God, sterke Rots,  
Zegen
Lied na de dienst: (naar) lied 1003 – Stil is de straat, 

 

Collecte

Deze zondag vragen we aandacht voor de voedselbank.

NL80RABO0122295730 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. I. Baar, Hoge Akkers 11 en naar mw. S. Vegter, Kleine Dijkstraat 5.   De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

Telefooncirkel van Spieksters veur elkoar

Het rondgaande Coronavirus betekent voor veel mensen dat ze het huis niet meer uit gaan, of minder contact hebben met familie. In zo’n tijd kan het mooi zijn om nieuwe wegen te vinden om er voor elkaar te zijn als dorpsgenoten, en om te zien naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Een manier om dat te doen, is om elkaar op te bellen: om even een praatje te maken, te vragen hoe het gaat.

Mocht u het zelf fijn vinden om elke dag even gebeld te worden, of zelf iemand te bellen, laat dat dan aan ons weten! Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Dan maken wij telefooncirkels van de mensen die zich opgeven, zodat die mensen elke dag van iemand een telefoontje krijgen, en ook zelf iemand kunnen bellen. Deel dit bericht ook graag met mensen van wie u denkt dat zij hieraan mee zouden willen doen. U kunt zich opgeven bij de predikant.

 

Van de kindernevendienst

De komende weken gaat het leven helemaal anders dan dat we gewend zijn. Geen school, niet bij elkaar op visite, zorg om je gezondheid, zorg om elkaar.... De kerkdiensten en kindernevendienst gaan helaas ook niet door. Maar: het paasproject van Bijbelbasics dat we met de kindernevendienst volgden, is omgezet in activiteiten voor thuis. Zo kunnen jullie thuis samen toeleven naar Pasen.

In de bijlage vinden jullie verhalen en activiteiten rondom de Bijbel voor de komende zondag. Komende week zal die van de volgende zondag met de nieuwsbrief meegestuurd worden. Je kunt ze ook zelf downloaden (als je een gratis account aanmaakt), op: www.debijbel.nl/bijbelbasics.

Veel plezier met de materialen! En alle goeds en Gods Nabijheid voor de komende tijd toegewenst!

Groeten van de leiding van de kindernevendienst van de PKN Spijk-Losdorp

 

Even een nieuwsflits van de jeugdraad over de clubactiviteiten.
- het kampweekend gaat niet door.
- flessenactie en landelijke opschoondag ook niet.
- club en maff avonden ook niet.
- de clubleiding heeft een info brief gestuurd naar hun club, Maff leden en de         ouders/verzorgers

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoe lang.

Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw! 

Amen.

(Hans Tissink, bij Lied 1003: Stil is de straat)

 

Nieuwsbrief PKN Spijk-Losdorp, 21 maart 2020

 

Lieve gemeenteleden,

Via de mail krijgen jullie vandaag deze nieuwsbrief, omdat er een aantal dingen zijn die wij bij jullie onder de aandacht willen brengen.

 

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’. Van tevoren is er orgelspel, door Annejet Dijkman.

Zondag gaan we de dienst, naast via de kerktelefoon en kerkomroep, ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.

De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie zondag 22 maart

Voorafgaand aan de dienst (vanaf 9.45u): luisteren naar orgelspel, door Annejet

10.00u: Verwelkoming

Gebed

Luisteren naar een lied: Psalm 84: 1 en 4

Schriftlezing: Mattheüs 6:25-34

Luisteren naar een lied: Weet je dat de lente komt?

Overdenking

Lied: Lied 978: 1, 3 en 4 - Aan U behoort, o Heer der Heren

Gedicht: Toch wordt het lente – Nel Benschop

Gebed

Lied: 413: 1, 3 en 2 – Grote God, wij loven U

Zegen

Lied: EBL 374: Hoe groot zijt Gij

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar Margriet Knoop, Vlasakker 2.

Zondag 15 maart zijn er bloemen gebracht bij de fam. Slagter, Lage Trijnweg 14, die 14 maart 40 jaar waren getrouwd, en bij dhr. R. Vegter, Tweehuizerweg 1, die geopereerd is.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

De komende weken gaat het leven helemaal anders dan dat we gewend zijn. Geen school, niet bij elkaar op visite, zorg om je gezondheid, zorg om elkaar.... De kerkdiensten en kindernevendienst gaan helaas ook niet door. Maar: het paasproject van Bijbelbasics dat we met de kindernevendienst volgden, is omgezet in activiteiten voor thuis. In de bijlagen vinden jullie verhalen en activiteiten rondom de Bijbel voor de komende drie zondagen. Zo kunnen jullie thuis samen toeleven naar Pasen.  ( Bijlage lukt nog niet om toe te voegen. hopelijk volgende week)

Veel plezier met de materialen! En alle goeds en Gods Nabijheid voor de komende tijd toegewenst!

Groeten van de leiding van de kindernevendienst van de PKN Spijk-Losdorp

 

Telefooncirkel van Spieksters veur elkoar

Het rondgaande Coronavirus betekent voor veel mensen dat ze het huis niet meer uit gaan, of minder contact hebben met familie. In zo’n tijd kan het mooi zijn om nieuwe wegen te vinden om er voor elkaar te zijn als dorpsgenoten, en om te zien naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Een manier om dat te doen, is om elkaar op te bellen: om even een praatje te maken, te vragen hoe het gaat.

Mocht u het zelf fijn vinden om elke dag even gebeld te worden, of zelf iemand te bellen, laat dat dan aan ons weten! Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Dan maken wij telefooncirkels van de mensen die zich opgeven, zodat die mensen elke dag van iemand een telefoontje krijgen, en ook zelf iemand kunnen bellen. Deel dit bericht ook graag met mensen van wie u denkt dat zij hieraan mee zouden willen doen. U kunt zich opgeven bij de predikant.

 

Petrus over lijden

De laatste weken lees ik het Bijbelboek 1 Petrus. Dat voelt erg toepasselijk in deze tijd. Petrus spreekt over lijden, en hoe je daar mee om kunt gaan. Het lijden dat hij bedoelt, is lijden vanwege je geloof. Ons lijden is onzekerheid, angst voor wat misschien komen gaat. Toch vind ik het een bemoedigende brief, ook voor ons.

Zo geeft Petrus een opdracht aan mensen die lijden: het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. (4:19)

En hij zegt: al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. (5:10)

Lijden, pijn, angst, kwetsbaarheid, het hoort bij het leven. In God geloven is geen pleister die je daar op kunt plakken, om te zorgen dat het verdwijnt. Het is wel wat je elke dag kracht mag geven. Wat je mag helpen om niet zó bang te zijn dat het je verlamt. Maar om het goede te blijven doen, niet op eigen kracht, maar vanuit de kracht die God je geeft. En te vertrouwen dat God er is, dat Hij bij je is, ook in het lijden, ook als je bang bent.

Zijn genade, zijn liefde, is wat je staande mag houden. Wat je moed mag geven. En kracht om te hopen, te geloven, lief te hebben.

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

Zondag 11 mrt. 2020 - Jaargang 12 : 587

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 19.00 uur .                                              Voorganger:           ds. J.C. Schimmel

Organist:                mw. G. Wiersema-Bouma

Koster:                   mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bij de schikking

Van licht kunnen we geen voorraadje aanleggen, in de zomer kunnen we niet sparen voor de winter. Licht is er wanneer de zon opkomt of we het licht aan doen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen, naar wie (of wat) we ontmoeten op onze weg in het leven. Het licht in ons mag schijnen. De bloemschikking van vandaag met bloembollen met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te schudden wat we niet nodig hebben. De duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen.

 

 

Orde van dienst

Welkom

Intochtslied: 42: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 42: 2 en 3

Gebed

Zingen: Lied 275: 1, 2, 3 en 5 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Schriftlezing, door de lector: Mattheüs 6:1-18

Zingen: JdH 7 - Als g’in nood gezeten

Overdenking

Zingen: JdH 197, Opw 220: 1, 3 en 4 - Volle verzeek’ring

Gebeden, gevolgd door gezongen Onze Vader, op de wijs van ‘I am sailing’

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 399 – Samen in de naam van Jezus

Zegen

Gevolgd door gezongen ‘amen’

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede is voor de diaconie. Deze is bestemd voor de voedselbank.9Deze is bestemd voor de voedselbank FEBRUARI

 

Erediensten              15 mrt.            9.30 uur                                 ds. I de Rouwe, ten Boer              

 

Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 19.00 uur is er een kerkdienst in de Andreaskerk. Aansluitend (ongeveer 20.00 uur) is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in het MFC. Ook zullen er nog enkele mededelingen worden gedaan door de kerkenraad, o.a. over de restauratie en verbouwing van de kerk. U/jij bent van harte welkom!

 

Op vrijdagavond 20 maart om 19.00 in MFC is er een jeugdavond genaamd #stayconnect

 (in contact blijven) Deze eerste avond is ons doel om na te denken over de manieren waarop wij met elkaar in contact zijn. Met als thema God is a DJ! Een muzikale avond (met liedjes uitgezocht door jongeren) voor jong en oud met na afloop koffie/thee/fris en lekkers om elkaar te ontmoeten.

 

 

Gezamenlijk eten in het MFC

Als diaconie willen wij een lopend buffet organiseren op vrijdag 27 maart; aanvang 17.30u.

Wij vragen:                        

Kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen stamppot te zijn, mag ook je lievelingseten.

  • Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.
  • De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 5,00 p.p. / € 2,50 p.kind.

 

            Opgave:

  • intekenlijst vanaf 1 maart in de kerk
  • via mail (Margree Reijerse)

bij Jannie Pijper tel: 592044

Onkosten mogen met kassabon gedeclareerd worden bij de diaconie.

   De opbrengst is voor de    voedselbank                                                                                     

 

Op woensdag 1 april is er een gemeenteavond. Op deze avond hebben wij een gast in ons midden: ds. Jan Hommes, de classispredikant. Hij daagt ons uit om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. Kort geleden was ds. Hommes vanwege de reguliere visitatie te gast op de kerkenraadsvergadering. We hebben toen een mooi gesprek met elkaar gehad, en het leek ons als kerkenraad ook mooi om dat gesprek eens met elkaar als gemeente te voeren. Het zou mooi zijn als u/jij erbij kunt zijn! Een officiële uitnodiging voor deze avond volgt nog.

     Geen kerkdiensten t/m 1 aprilIn verband het met Coronavirus heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp besloten om t/m 1 april geen kerkdiensten te houden, naar aanleiding van het advies van het RIVM. Hoewel er geen 100 mensen in de dienst komen, is het wel een kwetsbare groep. Wij volgen daarin ook het advies van onze classis.
 
Op de zondagen is er om 10.00 uur wel een korte gebedsviering – zonder deelnemers - in de Andreaskerk, die u vanuit uw huis kunt beluisteren. Dat kan via de kerktelefoon, of door naar www.kerkomroep.nl te gaan, en te zoeken naar ‘Spijk Groningen’. Daar kunt u live meeluisteren, of de viering achteraf naluisteren.


Op zondag 15 maart wordt ook op NPO2, om 9.20 uur, een korte meditatie uitgezonden door ds. René de Reuver, de scriba van de PKN, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
 
Andere groepsactiviteiten worden ook afgelast of uitgesteld: de jeugdavond op 20 maart, het middaggebed op 26 maart, het lopend buffet op 27 maart, de regiodienst op 29 maart en de gemeenteavond op 1 april.
 
De kerkenraad

Zondag 8 mrt. 2020 - Jaargang 12 : 586

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur .                                              


Voorganger:            ds. G.W. van Wingerden

Organist:                dhr. J.W. Rijzinga

Koster:                   mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Sta op!

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die

het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan

kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.

Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Bij de schikking

Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende bloembol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen

zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

 

Vanuit de kindernevendienst Paasproject

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien. Het project heet dit jaar: Tussen hemel en aarde.
We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten.
Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen.

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 25a: 1, 2

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Lied 91a: 1

Verootmoediging afgesloten met zingen van lied 143: 2

Genadeverkondiging gevolgd door 143: 8

Wetslezing beantwoord met 143: 9

Gebed om de Heilige Geest

Paasproject   -lied   -kindermoment   -lied                   kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: Jes 50: 4-11,

Samenzang: 536: 1, 2

Schriftlezing: Matt 17: 22-27

Samenzang: 536: 3, 4

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang: 575: 1, 4, 6

Dankgebed en voorbede

Collecte         Kinderen terug in de kerk

Samenzang: ELB 118 Hij kwam bij ons heel gewoon

Zegen

 

Collecte

De eerste collecte is voor de KIA missionair , de tweede is voor de diaconie. 9 FEBRUARI

40DAGENTIJDCOLLECTE PROTESTANTSE KERK (MISSIONAIR) Als kerk naar de mensen toe

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk- zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.

De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of collecteer voor een pioniersplek in uw eigen omgeving.

 

De bloemen

Jarne het zoontje van Martin en Anneke Kroeze (bijna 4 jaar ) is kortgeleden geopereerd. De jeugdouderling heeft een presentje gebracht.    

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. P Pijper, 't Loug 20.

De tweede bos bloemen gaat naar een gemeentelid die liever niet met name genoemd wil worden.

 

 

Erediensten              11 mrt.           19.00 uur       Biddag           ds. J.C. Schimmel  

                        De diaconale collecte is tijdens de dienst op Biddag bestemd voor de Voedselbank!

                                   15 mrt.            9.30 uur                                 ds. I de Rouwe, ten Boer              

 

Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen (zie onze website)

 

Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 19.00 uur is er een kerkdienst in de Andreaskerk. Aansluitend (ongeveer 20.00 uur) is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in het MFC. Ook zullen er nog enkele mededelingen worden gedaan door de kerkenraad, o.a. over de restauratie en verbouwing van de kerk. U/jij bent van harte welkom!

 

Op vrijdagavond 20 maart om 19.00 in MFC is er een jeugdavond genaamd #stayconnect

 (in contact blijven) Deze eerste avond is ons doel om na te denken over de manieren waarop wij met elkaar in contact zijn. Met als thema God is a DJ! Een muzikale avond (met liedjes uitgezocht door jongeren) voor jong en oud met na afloop koffie/thee/fris en lekkers om elkaar te ontmoeten.

 

Gezamenlijk eten in het MFC

Als diaconie willen wij een lopend buffet organiseren op vrijdag 27 maart; aanvang 17.30u.

Wij vragen:                        

Kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen stamppot te zijn, mag ook je lievelingseten.

  • Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.
  • De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 5,00 p.p. / € 2,50 p.kind.

            Opgave:

  • intekenlijst vanaf 1 maart in de kerk
  • via mail (Margree Reijerse)
  • bij Jannie Pijper tel: 592044

Onkosten mogen met kassabon gedeclareerd worden bij de diaconie.

   De opbrengst is voor de voedselbank Appingedam-Delfzijl                                                                                     

 

Op woensdag 1 april is er een gemeenteavond. Op deze avond hebben wij een gast in ons midden: ds. Jan Hommes, de classispredikant. Hij daagt ons uit om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. Kort geleden was ds. Hommes vanwege de reguliere visitatie te gast op de kerkenraadsvergadering. We hebben toen een mooi gesprek met elkaar gehad, en het leek ons als kerkenraad ook mooi om dat gesprek eens met elkaar als gemeente te voeren. Het zou mooi zijn als u/jij erbij kunt zijn! Een officiële uitnodiging voor deze avond volgt nog.