Jaargang 12 : 632

 

Aanvang 10.00 uur

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Viering Avondmaal 24 januari

Op zondag 24 januari vieren wij in de ochtenddienst het Avondmaal.

We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.

Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".

Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.

Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren

Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.

We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,

en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.

Jezus zelf is onze gastheer. We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komen, en mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel               viering Heilig Avondmaal

Organist:          Annejet Dijkman

 

 

Collecte

De collecte is KIA- Missionair-, de tweede collecte voor de kerk

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

 

In Memoriam

Martje Maria v.d. Linde-Poort

* 19 april 1959     † 12 januari 2021

 

Door de nacht van strijd en zorgen (versie: LvdK gezang 459)

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Marcel en Lydia Zimmer – Jezus is…

Schriftlezing: Lukas 3:21-22

Orgelspel

Verkondiging

Lied 839 – Ik danste die morgen (versie: Songs of Praise)

Aandacht voor de collecte

Nodiging en tafelgebed

Delen van brood en wijn

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Slotlied: Welk een vriend is onze Jezus

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar

de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

 Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

   rechtstreeks

      later bekeken

1 jan.

52

38

3 jan.

54

43

10 jan.

77

27

17 jan.

74

46

 

Jaargang 12 : 631  

                                        

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Voorganger:     ds. H. Poot                                         voorbereiding HA

Organist:          dhr. J. Cijsouw    

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Stil Gebed, Votum en Groet

Gezang 868: 2 en 5

Gebed

Aandacht  voor de kinderen en het kinderlied: Ik volg Jezus

Johannes 1:19-34, 44-52

Lied: Lam van God: 

Mattheüs 24: 11-14

Lied: Gezang 919:1,2 en 4

Verkondiging

Lied: Psalm 98: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied: Psalm 150: 1 en 2

Zegen

 

 

Collecte

De collecte is KIA- ondersteuning gemeenten-, de tweede collecte voor de diaconie

                         

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. E. Blokzijl, Hoofdweg Zuid 34 nu meneer thuis is gekomen  uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bericht van overlijden

Tot ons verdriet moeten wij u meedelen dat afgelopen dinsdag, 12 januari, Martha van der Linde, W. de Merodelaan 3 is overleden. Ze was 61 jaar. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar man Jacob, en naar hun drie zoons, Richard, Marcel en Gerard.

Aanstaande zaterdag, 16 januari, is er gelegenheid tot condoleren in de Fiepko Coolman-school, van 19.15 tot 20.00 uur. U bent daar van harte welkom.

De begrafenis, die in besloten kring plaatsvindt, is maandag 18 januari om 13.30 uur in de Irenekerk. Na de dienst wordt Martha begraven op de begraafplaats in Spijk. Vanuit de kerk verzamelt de stoet bij Pro Rege rond 14.45 uur, en kunt u, als u dat wilt, aansluiten om mee te lopen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe, en Gods nabijheid.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

31 dec.

33

29

1 jan.

52

38

3 jan.

54

43

10 jan.

77

27

 

 

Jaargang 12 : 629  

                                        

Uitzending

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

31 december     19.00 uur

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                             mw. G. Wiersema-Bouma

 

1 januari            10.00 uur

                                               gemeenteleden

3 januari            10.00 uur                          

Voorganger:                        dhr. J.W. Bassie

Organist:                             dhr. J. W.F. Veldman

 

 

Orde van dienst   31 december

Orgelspel

Welkom door de ouderling

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Wat de toekomst brengen moge

Gebed

Lezing: Deuteronomium 31:1-8

Lied: Als g’in nood gezeten

Als g' in nood gezeten

Lezing: Jozua 1:1-9

Meditatief orgelspel

Overdenking

Lied: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel wees stil

Stil, mijn ziel wees stil

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Lied: Lied 511 - Door goede machten

Door goede machten trouw en stil omgeven

Zegen

Orgelspel

 

 

Orde van dienst 1 januari

Voor de dienst:       Johannes de Heer medley  door Joke Buis   
Welkom
Intochtslied   naar Ps. 84  Wat houd ik van uw huis    

Gebed om ontferming
de Tien Geboden
Lied 314  Here Jezus om uw woord        

Schriftlezing Mattheüs 11: 25-30    en Psalm 139: 1-3 en 23-24
Lied 139  :1-2      
Overdenking:  Belast of Onbelast?
Lied 905    
Gedicht
Gebed
Lied 1006 Onze Vader in de hemel  
Collecte
Zegenlied met orgel.
Na de dienst  Lied 416  Ga met God   

 

 

Orde van dienst zondag 3 januari

Stil gebed, Votum en zegengroet

Zingen: Lied 513 ‘God heeft het eerste Woord…’

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning

Zingen: Psalm 103: 5, 7

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Psalm 91

                          Mattheüs 4: 1-11

Zingen: Psalm 91: 1, 2

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 304 ‘God is getrouw…’

Zegen

 

Collecte

De collecte is 31 dec. voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

                         1 jan. voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

                         3 jan. voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

 Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en felicitatie gebracht worden naar de fam. P.v. Lune- Pieterman, Ubbenasingel 41 i.v.m. hun 50 jarig huwelijks jubileum van jl. dinsdag 29 dec. en er gaan bloemen naar de fam. G. R. Dijkhuizen-Pieterman, Nesweg 16 die afgelopen woensdag 50 jaar waren getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Van 3 t/m 9 januari ben ik een weekje vrij. Ik ben wel beschikbaar als dat nodig is, en ga op zondag 10 januari gewoon voor. Gezondheid, vreugde en Gods zegen gewenst voor 2021!
Vriendelijke groet, ds. Jake Schimmel

 

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

  datum

recht-streeks

later bekeken

20 dec.

54

36

24 dec.

65

67

25 dec.

57

58

27 dec.

56

31

 

 

 

 

                 

 

                                        

 

Aanvang 10.00 uur

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Afgelopen zondag was de online kerkdienst niet voor iedereen goed te volgen. Dat was niet alleen bij onze kerk zo, maar bij meerdere kerken door het land. De dienst is gelukkig wel goed opgenomen, je kunt hem achteraf nakijken. Dat geldt altijd: als de verbinding op het moment van een kerkdienst
niet goed is, dan kun je proberen om hem later terug te kijken. Als het goed is, en er inderdaad geen problemen zijn met de opname, moet het dan geen problemen meer geven.

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Vraag aan de gemeente (reageren via de app: 06-41745065)

Intochtslied: Lied 84a - Wat hou ik van Uw huis

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Schriftlezing: Lukas 2:41-52

Orgelspel

Verkondiging

Lied: Opwekking 520: Wees mijn verlangen

In Memoriam    Sebe Klevering     23 nov. 1932  -  3 jan. 2021

Tel uw zegeningen

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Ik wandel in het licht met Jezus

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

                         

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar

mw. S. Vegter, Kleine Dijkstraat 5.     Er zijn bloemen bezorgt als teken van bemoediging en als dank voor het jarenlang verzorgen van de kaarten van het verjaardagsfonds

bij mw. I. Baar in Scheemda.    Haar taak is overgenomen door Griet Smit, tel 592173.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

               

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

27 dec.

56

31

31 dec.

33

29

1 jan.

52

38

3 jan.

54

43

 

 

Jaargang 12 : 628  

                                            

Goedenavond /morgen, welkom in deze dienst

Aanvang 21.00  / 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Aanpassing aan protocol kerkdiensten

Op maandag 14 december zijn wij een nieuwe lockdown ingegaan. Als kerkenraad hebben wij besloten om geen grote aanpassingen te doen aan hoe wij de kerkdiensten nu vieren. Er komt nu elke zondag al maar een heel klein groepje naar de kerk (2-10 mensen). Dat blijft mogelijk, praktisch verandert er niets. Wel willen we gedurende de lockdown een maximum instellen van 15 mensen die in de kerk/Elim aanwezig zijn


Kerstnachtdienst en eerste Kerstdag alleen online

In verband met de lockdown heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten op Kerstavond en eerste Kerstdag (24 en 25 december) alleen online te vieren, zonder deelnemers in de kerk. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze diensten via kerkdienstgemist.nl met ons mee te vieren!

 

 

Er is helaas GEEN Kinderkerk voorlopig! 

 

24 december     21.00 uur

Voorganger:                           ds. J.C. Schimmel

Organist:                               dhr. J. Cijsouw en enkele leden CBS

25 december     10.00 uur

Voorganger:                          ds. J.C. Schimmel

27 december     10.00 uur                           De Geref. gem. ’t Zandt-Godlinze is met ons verbonden

Voorganger:                         ds. G.A. Segger

Organist:                              dhr. J. Cijsouw

 

 

Liturgische bloemschikking

In de Bijbel vinden we het bijzondere verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld.

 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met Gods nieuwe begin.

Hul mij in kleuren en geuren van het uitbundige feest,

Van Gods licht voor heel de wereld. Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in Jezus, de Zoon, onze Heer.

Woord van leven, levend Woord. Het Goede Leven doorgebroken, voor iedereen!

 

 

Orde van dienst   24 december

Orgelspel

Welkom

Lied: Er is een roos ontloken

Gebed

Muziek, gespeeld door leden van CBS

Schriftlezing: Johannes 1: 1-5; 14-18

Lied: God heeft het eerste woord

Overdenking

Lied: Go, tell it on the mountain

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Muziek, gespeeld door leden van CBS

Zegen

Lied: Stille nacht, heilige nacht

Na de dienst:

 

Orde van dienst eerste Kerstdag 25 december

Voor de dienst (vanaf 9.47 uur): Kerstmuziek

Welkom

Aansteken van de vijfde adventskaars

Gedichtje, voorgelezen door Rianka

Lied: Komt allen tezamen

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2:1-21, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Komt verwondert u hier mensen

Overdenking

Lied: The Candle Song

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Lied: Gij zijt het licht

Zegen

Lied: Ere zij God

Na de dienst:

-Lied: O licht uit licht uit God geboren

 

 

Orde van dienst zondag 27 december

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars    

aan te steken.

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: NLB 100 “Juich Gode toe, bazuin en zing”

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: “Ga in vrede - Geloven is Gaaf”

Schriftlezing (BGT) Lucas 2: 25-38

Lied: NLB 478 “Komt verwondert u hier mensen”

Overdenking n.a.v. Lukas 2: 29a: “Gaan in vrede”

meditatief orgelspel

Lied: “Ik kniel aan uwe kribbe neer”

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: NLB 496 “Een ster ging op uit Israël”

Zegen

Orgelspel na de dienst

 

 

Collecte

De collecte is  24 dec. voor KIA kinderen in de knel

                      25 dec. voor KIA Kinderen in de knel en de tweede voor de kerk

                      27 dec voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar

de fam. H. de Groot-Rowaan, Parklaan 6.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Klein berichtje van de jeugdraad.

Helaas hebben we dit jaar door Corona geen club kunnen draaien.

Maar om toch te laten zien dat we de kinderen niet zijn vergeten hebben wij de kinderen en de leiding een kleine attentie aangeboden zoals te zien is op de foto.

Uiteraard hopen wij dat wij in 2021 wel leuke avonden kunnen organiseren voor de jeugd.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.

Denk om elkaar en blijf gezond.

De jeugdraad.

                

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 1 (geldig van 10 jan. t/m 28 febr.2021) kan tot uiterlijk 28 dec.12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

  datum

recht-streeks

later bekeken

29 nov.

83

26

6 dec.

60

30

13 dec.

69

60

20 dec.

54

36