van

Zondag 31 mei 2020 - Jaargang 12 : 600

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending Pinkster-clusterdienst 31 mei 2020

De verhuizing van de inventaris van de kerk naar Elim is geslaagd. Qua techniek is dat een hele stap vooruit, waar we erg blij mee zijn. Zeker nadat het de laatste zondag vanuit de Andreaskerk toch een beetje mis ging. Die problemen zouden nu verholpen moeten zijn. Daarnaast zullen beeld en geluid een stuk beter zijn.

Op 30 mei wordt de Pinkster-clusterdienst uitgezonden vanuit Elim in Spijk.
U kunt de dienst op drie manieren volgen:
-Met beeld en geluid via YouTube (zoek naar 'PKN Spijk Losdorp')
-Met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-Met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Vanaf zondag 7 juni zijn de kerkdiensten niet meer via YouTube te bekijken.
Vanaf dan zenden we de diensten uit op twee manieren:
-Met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl
-Met alleen geluid via www.kerkomroep.nl

Ook met kerkdienstgemist.nl kunt u de dienst via de chromecast op uw TV streamen.

Wij hopen op een mooie dienst!

 

Gebedsintenties
Wilt u graag dat wij tijdens de Pinksterdienst voor een bepaald persoon, of voor bijvoorbeeld persoonlijke zaken, bidden? Dan kunt u deze gebedsintenties/voorbeden aan ons doorgeven. Dit kunt u doen via telefoon of email bij Jeltsje Elzinga (tel: 0625013645, email: ). Het is ook mogelijk om tijdens de "live-dienst" op Youtube uw gebedsintenties via de chat door te geven. Dit kan tot na de preek.
Pinkster clusterdienst organisatie

 

 

Voorganger:              ds. Tj. Huisman en mw. J. Elzinga

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

Zang en muziek:      Clustermuziekgroep, Willem Jan Stuut, Richard Wildeman, Anna Windt

Zang:                         Beppie Munting, Fenko Zijlstra                

Ouderling:                Gerda Potze

Geluid en beeld:      Jake Schimmel, Johannes Doorn                                  

Voorbereiding          Lisette Lenting, Gerda Potze en de voorgangers

 

Liturgie    

Voor de dienst: orgelspel, daarna solo: Welkom, Heilige Geest van God

Stilte

Welkom door ouderling

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: Lied 681: Veni sancte Spiritus

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Moment voor de kinderen

Zingen: Ben je groot of ben je klein

Schriftlezing: Ezechiël 37: 1 – 10

Zingen: Lied 695: 1, 2 en 5, Heer raak mij aan met uw adem

Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 23

Overdenking

Zingen: Vrede zij u

Overdenking

Zingen: Lied 289, Heer het licht van uw liefde schittert

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden, gevolg door Onze Vader

Slotlied: Lied 672: 1 en 2, Kom laat ons deze dag

Zegen

Na de dienst: clustercombo: God van Licht

 

De bloemschikking.

Vandaag is de kleur rood van vuur en vlam, wat je terug ziet in de kleur van de bloemen.

De ronde vorm is van de aarde en haar 4 windstreken. De bloemen verbeelden de 12 discipelen die in opdracht van God de wereld introkken, om de boodschap uit te dragen, zij waren bezield van de Heilige Geest. Wie bezield wordt, komt in beweging om vrucht te dragen.

Wij mogen leven vanuit Gods Geest, vol van liefde die schreeuwt om uitgedragen te worden, het volle Leven tegemoet!

De schikking is gemaakt door Hendrieke Keizer, waarvoor hartelijk dank.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. J.C. Bansema, Nesweg 4a en naar de fam. H.E. Scheele, De Kluft 19.   De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Collecte:

Help een stille coronaramp voorkomen: Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lock downs hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U je kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona. Ook kunt u / kun je iets overmaken naar de plaatselijke diaconie, doe dat dan onder vermelding van “coronaramp voorkomen”.

 

Van de kindernevendienst

Pinksteren is het feest van de Geest van God. Gods Geest of Gods adem is overal om ons heen en in ons en blaast leven de wereld in. De Geest geeft je kracht, je wordt er blij van en door Gods adem kun je de goede dingen doen! Net als met een bellenblaas! Zonder dat je blaast, zonder adem, gebeurt er niets. Met adem blaas je prachtige regenboogbellen, waar iedereen vrolijk van wordt! Blazen jullie mee?!?

Hierbij de link van het materiaal van Bijbelbasics van deze zondag:

Kindernevendienst thuis Pinksteren 2020

En een link naar dit vrolijke Pinksterlied van Elly en Rikkert: Door de kracht Elly en Rikkert Misschien ken je het dansje erbij? Dans maar mee! Fijne Pinksterdagen! 

 

Tienerdienst

Afgelopen zondag was er een tienerdienst. Het zou een picknick worden om elkaar even weer te zien maar het was te nat buiten. Daarom maar in de kerk met brood en soep! Het thema was 'Hemelvaart en wachten op de Heilige Geest' We zitten allemaal te wachten op dit moment, wat mogen we weer, en wat niet. Vakantie of werken. We hebben "Geloofsgesprekken van Young & Holy" er bij gebruikt zodat het een zinvolle morgen werd.

van

Zondag 24 mei 2020 - Jaargang 12 : 599

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

 

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: Arie van Ballegooijen (Bierum)

 

Liturgie    

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 47: 1 en 2 – Volken, wees verheugd

Gebed

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Elly en Rikkert – Ik moet weggaan (begeleid op gitaar)

Lezing: Hebreeën 13:1-6

Zingen: Lied 666 – De Heer is opgetogen

Overdenking

Zingen: Lied 667: 1, 2, 5 en 6 – Hij leeft

Gebed

Collecte

Zingen: Lied 968: 1, 3 en 4 – De ware kerk des Heren

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte:

Geestelijke verzorging in het UMCG

Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en als patient krijgt u heel wat indrukken teverwerken. Dit kan verwarrend zijn en veel vragen oproepen.

Een geestelijke verzorger is iemand die u daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle patienten en hun familie, gelovig of niet-gelovig.

U kunt dit werk ondersteunen door een gift over te maken naar Bankrekening: NL78 INGB 0000 8233 10

 

 Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag:

Deze zondag is het thema "De Heer is mijn Herder"

Kindernevendienst thuis 24 mei 2020

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. P.K. Vos-Mollema, van Julsingha tehuis, kamer 333, Kon.Wilh.park 23, 9934 EH Delfzijl i.v.m. hun 66 jarig huwelijksjubileum van afgelopen woensdag 20 mei. Ook gaan er bloemen naar dhr. K. Stulp, Hoofdweg Z. 22.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtnemening van de veiligheidsadviezen van het RVM.

 

Koffiedrinken via Zoom

Lieve gemeenteleden van Spijk-Losdorp,

Als kerkenraad hebben wij vorige week dinsdag vergaderd via Zoom. Dat ging best heel erg goed. Daarom zou ik na de dienst van 24 mei eens een experimentje met jullie willen doen: koffie drinken na de dienst, via het programma Zoom!

Je kunt het programma hier downloaden: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Op je telefoon kun je het installeren door de app Zoom te installeren via de Appstore of Play Store.

Je moet het dan installeren, en je hoeft er verder niets mee te doen (ook niet op te starten).

En vervolgens kun je op deze link klikken: https://zoom.us/j/98177222913

Voel je vrij om mee te doen, maar niet verplicht. We proberen het gewoon even uit. Ik ben benieuwd hoe het zal gaan!

Vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel

 

Verhuizing naar Elim

Komende week worden de spullen die nodig zijn voor de kerkdienst van de Andreaskerk verhuisd naar Elim. Vanaf 31 mei zullen de diensten vanaf daar worden uitgezonden.

Voor de mensen thuis verandert er weinig. Verschil is wel dat vanaf dan als het goed is de diensten ook uitgezonden zullen worden via www.kerkdienstgemist.nl, met beter beeld en geluid.

 

Pinksteren    

2020 vieren we toch samen!!

Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van

Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt-Godlinze.

De kerkdienst op Pinksterochtend is dit jaar anders dan voorgaande jaren.

Geen dienst als vanzelfsprekend, samen in de Vredekerk fysiek bij elkaar zijn.

Gelukkig kunnen we op een andere manier toch nog als gemeentes samen zijn.

De Pinkster clusterdienst wordt nu namelijk uitgezonden vanuit Spijk!

In deze tijd van crisis hebben we elkaar meer nodig dan ooit te voren.

We gaan er van uit dat dit jaar de Pinksterdienst, met beeld en geluid, eenmalig

zal zijn, zodat we elkaar volgend jaar weer mogen begroeten in de Vredekerk!

 

Het thema van deze dienst is: “Levensadem”

Voorgangers: dominee Tj. Huisman en mw.J. Elzinga

Organist: dhr. J. Cijsouw

Muzikale ondersteuning: een aantal leden van het Clustercombo

 

We nodigen iedereen van harte uit deze dienst (thuis) met ons mee te vieren!

Organisatie Pinkster clusterdienst

van

Zondag 10 mei 2020 - Jaargang 12 : 597

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.J.C. Schimmel

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: 98: 1 en 3

Gebed

Moment voor de kinderen

Lied: 320: 1, 2, 3 en 4 – Wie oren om te horen heeft

Lezing: Deuteronomium 6:20-25

Lied: 974: 1, 2 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

Lezing: 1 Petrus 2:1-10

Lied: 974: 3 en 5

Overdenking

Lied: Hemelhoog 386: 1, 2, 3 en 5, begeleid op gitaar – Wil je opstaan en Mij volgen

Gebed

Collecte

Lied: 313: 1, 2 en 5 – Een rijke schat van wijsheid

Zegen

Wilhelmus

Orgelspel

 

Afkondiging van overlijden

Op woensdag 6 mei is Gerard Smit, Westersingel 13, Spijk overleden, op de leeftijd van 80 jaar. De uitvaart zal komende

dinsdag in besloten kring plaatsvinden, vanuit Pro Rege. Onze gedachten en ons gebed gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, en naar allen die hem dierbaar waren. Wij wensen hen sterkte toe, en Gods liefdevolle nabijheid, in deze moeilijke tijd van afscheid en gemis.

 

Collecte:

Deze week collecteren we voor het    Rode Kruis.

Sinds het begin van de crisis zetten hulpverleners van het Rode Kruis zich in voor de meest kwetsbaren en ondersteunen zorgpersoneel. Daarnaast coördineert het Rode Kruis de inzameling van beschermingsmiddelen zoals brillen, maskers en handschoenen.

Helaas zijn we voorlopig niet van het coronavirus af en blijft deze steun hard nodig!

Met een gift op giro 7244 (IBAN NL 19 INGB 0000 0072 44)   

steunt u de hulpverlening in Nederland en het Caribisch gebied.

 

 Collectes

Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. A.v.Heuvelen-Klevering, Kleine Dijkstraat 11 en naar mw. R. Stoppels-Swieringa, Hoge Akkers 8.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 10 mei 2020

 

Verjaardagfonds

In verband met het coronavirus is besloten tijdelijk geen zakjes bijdrage verjaardagfonds op te halen. Daarom vind u vanaf nu bij uw felicitatiekaart geen zakje maar kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO 03737 29 375 t.n.v. Prot. Gem.Spijk-Losdorp

inzake Verjaardagfonds.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagfonds

Ida Baar en Griet Smit

 

Kerkdiensten meevieren
We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.

Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluis-teren, via YouTube of kerkomroep.nl. Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.

Ds. Jake Schimmel

 

Op zaterdag 9 mei om 18.00 uur komt het programma "Met hart en ziel" op NPO 2, een uitzending in samenwerking met de PKN. Dit keer is mogelijk ook de kerk uit Spijk kort in de uitzending te zien! Johannes Doorn en Jake Schimmel hebben een paar korte filmpjes gemaakt bij de kerk, na contact met de makers van het programma. We zijn benieuwd!

  

Update kerkdiensten

Lieve gemeenteleden,

Vanaf zondag 22 maart hebben wij, vanwege het coronavirus, de kerkdiensten online gevierd. Dat doen we in samenwerking met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze.

Op dit moment is de regel van overheidswege dat maximaal 30 personen aan een religieuze bijeenkomst mee mogen doen, al wordt het houden van kerkdiensten nog afgeraden, door de overheid en door de PKN. Vanaf 1 juli zal de regel indien mogelijk worden verruimd, en mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen, mits ze zich aan de regel van 1,5 meter afstand houden.

Als kerkenraad kijken wij steeds naar wat op dat moment mogelijk is, en naar wat op dat moment verstandig is, en dat doen we samen met de kerken uit Bierum en ‘t Zandt. In elk geval tot 1 juli zullen we blijven vieren op de manier waarop we dat nu doen. En ook als de regels van overheidswege worden versoepeld, betekent dat niet automatisch dat wij weer zoals vanouds gaan vieren. Dat is afhankelijk van vragen als: is het echt veilig om weer bij elkaar te komen? Hoeveel mensen kunnen we toelaten tot de diensten? Hoe kunnen we zorgen dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen? Wat is daarbij genoeg? Kan er wel gezongen worden? Die afwegingen maken wij niet uit angst. Wij vinden het mooi om samen te komen, maar als kerk hebben we ook een dienende taak. En op dit moment zit dat dienen hem misschien juist in het beschermen van zwakken in de samenleving, en van elkaar, door ervoor te kiezen om niet samen te komen. Zeker omdat op andere plaatsen de kerkdiensten juist een rol hebben gespeeld in de verspreiding van het virus.

Om zulke afwegingen goed te kunnen maken, is het waarschijnlijk dat we even afwachten hoe dat in andere kerken gedaan wordt. Daarnaast zouden we in de zomer de diensten met Bierum en ’t Zandt samen vieren. Het zou daarom mogelijk zijn dat we besluiten om tot 1 september te vieren op de manier waarop we dat nu doen. Houd de website en de nieuwsbrief in de komende tijd dus goed in de gaten.

Daarnaast staan er veranderingen aan te komen in de manier waarop we nu online vieren: vanaf 31 mei gebeurt dat niet meer via YouTube, maar via kerkdienstgemist.nl, met gebruik van de camera van de kerk. Dat moet het geluid en het beeld ten goede komen. Omdat de kerk binnenkort gerestaureerd gaat worden (wanneer is nog niet precies duidelijk, maar dat zou rond deze periode beginnen volgens de Stichting Oude Groninger Kerken) combineren we dit met een verhuizing van de apparatuur naar Elim. Dat betekent dus dat vanaf die datum de diensten vanuit Elim worden uitgezonden. Een volgende mogelijkheid voor Schaapsound om de apparatuur te verhuizen was pas eind augustus, en dat zou waarschijnlijk te laat zijn.

We zoeken om die reden nog vrijwilligers om te helpen schilderen in Elim, met voldoende afstand van elkaar. Als u/jij dat zou willen doen, dan horen we het graag van u! Laat het dan weten aan Johannes Doorn: .

Hopelijk bent u/jij hiermee voldoende op de hoogte van alles wat er op dit moment speelt. Dank jullie wel voor jullie geduld, en ook voor de trouw waarmee jullie elke zondag weer meedoen met de online vieringen! Dat doet ons allemaal erg goed. Zo voelen we ons verbonden, met elkaar en met God. En of we nou lijfelijk bij elkaar zijn of niet: Hij is er altijd bij!

 

Ds. Jake Schimmel             

Bij vragen, of als je even behoefte hebt aan een praatje, mag je altijd contact met me opnemen! ; 0596-858923.

van

Zondag 17 mei 2020 - Jaargang 12 : 598

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

In deze dienst zouden we in de PG Spijk-Losdorp afscheid nemen en nieuwe ambtsdragers bevestigen. Dit is na overleg met de betrokkenen en de kerkenraad doorgeschoven (onder voorbehoud) naar de startdienst op 13 sept.

 

 

Voorganger: ds. G. Knol

Organist: Gerda Wiersema

 

Liturgie    

Zesde zondag van Pasen

 

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel/stilte

Bemoediging en groet

Lied 213: 1 en 2

Gebed

Lied 34: 1 en 2

Thema

Lied 756: 1,2 en 6

Lezing: Johannes 16, 16 – 24

Lied 23b: 1,2 en 5

Verkondiging

Lied 790: 1 en 2

In memoriam   dhr. Gerard Smit     *17-04-1940 -   † 06-05-2020

Gebeden

Lied 370: 1,2 en 3

Collecte

Slotlied: Lied 904: 1,2 en 3

Zegen

 

Collecte:

Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt

het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel

grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk,

geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg.

Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op                  NL89 ABNA 0457 457 457   

                                                                       t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille

                                                                       coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona

 

Collectes
Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. H. Buitenwerf-Dam, Vlasakker 1 die 16 mei hun 45 jarig huwelijksjubileum vierden en er gaan bloemen naar de fam. W.J. Wassing-Hofstee, Lage Trijnweg 4 die eveneens op16 mei hun 40 jarig huwelijksjubileum vierden. Van harte gefeliciteerd allemaal.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 17 mei 2020

 

Pinksteren    

2020 vieren we toch samen!!

Samen Pinksteren vieren in één Pinsterdienst, dat doen we als Protestante kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ‘t Zandt-Godlinze.

De kerkdienst op Pinksterochtend is dit jaar anders dan voorgaande jaren. Geen dienst als vanzelfsprekend, samen in de Vredekerk fysiek bij elkaar zijn.

Gelukkig kunnen we op een andere manier toch nog als gemeentes samen zijn. De Pinkster clusterdienst wordt nu namelijk uitgezonden vanuit Spijk!

In deze tijd van crisis hebben we elkaar meer nodig dan ooit te voren. We gaan er van uit dat dit jaar de Pinksterdienst, met beeld en geluid, eenmalig

zal zijn, zodat we elkaar volgend jaar weer mogen begroeten in de Vredekerk!

 

Het thema van deze dienst is: “Levensadem”

Voorgangers: dominee Tj. Huisman en mw.J. Elzinga

Organist: dhr. J. Cijsouw

Muzikale ondersteuning: een aantal leden van het Clustercombo

 

We nodigen iedereen van harte uit deze dienst (thuis) met ons mee te vieren!

Organisatie Pinkster clusterdienst

 

Bijbelstudie Hemelvaart

Lieve gemeenteleden, Dit jaar is er geen kerkdienst op Hemelvaartsdag, 21 mei. De zondag daarna, op 24 mei, zal de kerkdienst in het teken staan van Hemelvaart.

Daarnaast wil ik jullie deze Bijbelstudie aanreiken, voor als je op Hemelvaartsdag wel een moment wilt hebben om bij de betekenis van deze christelijke feestdag stil te staan.

Vriendelijke groeten, Jake Schimmel

Bijbeltekst: Handelingen 1:1-14

Toen Jezus eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.

Om over na te denken

Als ik aan Hemelvaart denk, dan denk ik automatisch aan Jezus, die op een wolk omhoog geheven wordt naar de hemel. En die zijn leerlingen ontredderd achterlaat. Want Jezus was opgestaan! Hij was weer bij ze. En nu? Nu is hij weer weg!

We lezen uit Handelingen 1, waar dat verhaal beschreven staat. En die gebeurtenis kan allemaal vragen oproepen. Waarom liet Jezus zijn leerlingen achter? Was het niet veel makkelijker geweest als hij was gebleven? Waarom moeten ze het nu zonder hem doen?

Je zou kunnen zeggen: het woord Hemelvaart is wat misleidend. Want dat veronderstelt dat de hemel heel ergens anders is, dus dat Jezus niet meer bij ons is. Dat hij zijn leerlingen, en ons, alleen achter heeft gelaten. Maar het is geen breuk, geen afscheid: het is het begin van iets nieuws.

Jezus laat zijn leerlingen helemaal niet in de steek. Er staat dat Jezus werd opgenomen in een wolk, en dat zijn leerlingen hem niet meer konden zien. Maar dat betekent niet dat Hij niet meer bij ze is. Dat Hij niet meer bij ons is.

Eigenlijk ligt bij Hemelvaart helemaal niet de nadruk op Jezus die zijn leerlingen achterlaat. Het gaat ten diepste om de belofte die hij doet: dat zijn leerlingen de komende dagen moeten wachten, in Jeruzalem, en dat ze dan de Heilige Geest zullen ontvangen. En dan, zegt Jezus, “zullen jullie kracht ontvangen, en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” Dat is geen opdracht, die ze nu waar moeten maken, zonder Jezus. Dat is wat het goede nieuws, dat ze hebben gehoord, met ze doet. Het is wat de Heilige Geest met ze zal doen! Want als die over ze komt, zullen ze zelf Jezus’ handen en voeten worden. En zullen ze weten dat Hij ze niet alleen heeft gelaten, maar dat Hij met ze is, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

 

Gespreksvragen

-Hoe vind je het dat je Jezus niet zelf kunt zien, zoals zijn leerlingen? Zou je dat graag willen?

-De leerlingen van Jezus kregen bij Hemelvaart de opdracht om te bidden, en te wachten op de Heilige Geest. Bid jij wel eens om de Heilige Geest? Wat bid je dan?

-Soms hoor je dat mensen vertellen dat ze Jezus hebben gezien, ook na hemelvaart. In een visioen, of een droom. De apostel Paulus had bijvoorbeeld een bijzondere ontmoeting met Jezus (zie Handelingen 9). Heb jij wel eens gelezen, of gehoord, van iemand die dat heeft meegemaakt?

Je kunt ook het verhaal lezen van Samuel Lee, die dit jaar is benoemd tot theoloog des vaderlands:

https://visie.eo.nl/artikel/2014/11/samuel-lee-ik-wil-niet-in-een-hokje-zitten

 

Voor de kinderen: Als je tegen een windmolen blaast, dan gaat hij draaien. Je kunt je adem niet zien. Maar hij is er toch! Zo is Jezus ook bij ons! Ook al kun je hem niet zien.
Je kunt eens op internet opzoeken hoe je zelf een windmolen kunt vouwen!

 

Gebed

God, help mij om in U te geloven, ook al zie ik U niet.

Jezus, help mij om te weten dat U altijd bij mij bent.

Heilige Geest, wees aanwezig in mijn leven.

Leer mij Gods liefde te zien, leer mij achter Jezus aan te gaan.

 

Liederen: Sela – Altijd bij U / Lied 235: In bidden en in smeken / Elly & Rikkert – Ik moet weggaan

van

Zondag 3 mei 2020 - Jaargang 12 : 596

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.G. Knol

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel/stilte

Bemoediging en groet

Lied 209: 1

Gebed

Lied 209: 2 en 3

Thema

Lied 723: 1 en 2

Lezing: Johannes 10, 1 – 18

Lied 23b: 1,2 en 5

Verkondiging

Lied 344: 1,2 en 3

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 767: 1,2,3 en 4

Zegen

(Wilhelmus)


Collecte:

De collecte is deze zondag bestemd voor Stichting De Schutse te Appingedam. Stichting “ De Schutse” biedt persoonlijke zorg aan mensen met een beperkte levensverwachting.

Zorg, persoonlijke aandacht en liefde zijn belangrijk in een mensen leven. “...zodat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven”

U kunt uw gift overmaken naar:            

NL90 RABO 0305 8656 25 t.n.v. De Schutse VPTZ

 

 Collectes

Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. S. Klevering-Verhagen, Tuinbouwweg 2b i.v.m. hun 50 jarig huwelijksjubileum van jl vrijdag 1 mei. De tweede bos bloemen gaat met een hartelijke groet naar Reina en Harry de Groot, Parklaan 6.

Ook zijn er bloemen gebracht bij John Veldman, hij heeft een infectie aan zijn been en is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig mag hij nu verder thuis herstellen, beterschap.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 3 mei 2020

Verjaardagfonds

In verband met het coronavirus is besloten tijdelijk geen zakjes bijdrage verjaardagfonds op te halen. Daarom vind u vanaf nu bij uw felicitatiekaart geen zakje maar kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO 03737 29 375 t.n.v. Prot. Gem.Spijk-Losdorp inzake Verjaardagfonds.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagfonds

Ida Baar en Griet Smit

 

Kerkdiensten meevieren
We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.

Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluis-teren, via YouTube of kerkomroep.nl. Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.

Ds. Jake Schimmel

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065


 

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

Lied 23b: 1