Zondag 5 juli 2020 - Jaargang 12 : 605

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:               ds. G. Knol

Organist:                   Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

3e zondag van de zomer

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied 8: 1

Gebed

Thema

Lied 8: 3 en 4

Lezing: Matteüs 11,25-30

Lied 315: 1 en 2

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren; "De Heer heeft mij gezien en onverwacht"

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader: (tekst Nieuwe Bijbelvertaling)

Inzameling

Slotlied: Lied 416: 1 en 4

Zegen


 

Collecte:

Vandaag collecteren we de Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale.

De zeevaart is een sector die hard geraakt wordt in deze corona-crisistijd.

Met grote voorzichtigheid gaan de pastores en vrijwilligers van de zeemanshuizen nog altijd naar de schepen en zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is improviseren,

het naar omstandigheden het beste van maken en er onmiddellijk bij zijn als nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Daarbij hopen we op uw steun.

Deze hoeft niet persé (alleen) financieel te zijn of in de vorm van vrijwilligerswerk te gebeuren. Ook uw gebed of oprechte interesse in ons werk is van belang.

We kunnen ondersteunen door een gift over te maken naar:

NL72 INGB 0000 144 030       Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mevr. B.v.Dam-Dam,

W.de Merodelaan 27 en naar mevr. A.Oosterhuis-Flikkema, Grote Dijkstraat 16.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!

Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

De vragenlijst die u via de mail en via Kerknijs hebt ontvangen kunt u nog inleveren. Het zou fijn zijn als u de vragenlijst voor 5 juli in kunt vullen en kunt mailen of in de bus kunt doen.

Om misverstanden te voorkomen: de lijst is niet bedoeld om u/jou op vast te pinnen. Het is bijvoorbeeld moeilijk om nu al met zekerheid te kunnen zeggen of je in september weer deel wilt nemen aan de kerkdiensten. Het is wel bedoeld om in de gemeente te peilen hoe u/jij daar op dit moment in staat, zodat wij als kerkenraad een inschatting kunnen maken welke behoeftes er zijn bij de leden van onze gemeente.
Vriendelijke groet, ds. Jake Schimmel

 

Hallo kinderen ( van 4 t/m 12 jaar)

Nu de corona maatregelen steeds meer worden versoepeld, heeft de leiding van de kindernevendienst (knd) besloten om het kinderwerk weer op te pakken.

Dit willen we doen in de vorm van het geven van kinderkerk.

*Wat is kinderkerk?

De naam zegt het eigenlijk al; een kerkdienst speciaal voor kinderen.

*Wanneer?

Op de zondagen 12-7, 26-7, 9-8, 23-8 en 6-9

*Waar?

In het MFC in Spijk

*Wat gaan we doen?

Lekker kletsen, samen zingen, een verhaal, een spel of iets knutselen.

*Hoe laat?

Vanaf 9.45 uur ben je welkom, we starten om 10.00uur en het duurt tot na de kerkdienst voor “grote mensen”. Zodat de ouders jullie kunnen brengen en weer ophalen(indien nodig).

Heb je zin? Kom dan gerust eens kijken.

                                                                         Tot gauw! Iedereen is WELKOM

                                                                  

Statistieken kerkdiensgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

7 juni

       142

108

14 juni

       109

63

21juni

       101

34

28juni

       118

90

 - Jaargang 12 : 604

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel        Gezinsdienst

Organist:                             dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst

Thema: Leer ons om te delen

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: Elly en Rikkert: leer ons om te delen

Gebed

Sketch

Lied: HH 88/ELB 58 - Zoek eerst het koninkrijk van God

Bijbelverhaal: 1 Koningen 17:1-16 via de schermen

Samen delen quiz

Lied: JdH 256: 1 en 3 - Tel uw zegeningen

Overdenking

Lied: Elly en Rikkert – Open mijn oren

Dankgebed

Gedicht: de tekst van lied 1007: 1 t/m 5 en 7

Collecte

Lied: ELB 398 – Handen heb je om te geven

Herman het vriendschapsbrood

Zegen

Orgelspel na de dienst

 


Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar dhr. J. Wierenga, Westersingel 10 en naar Marten Ritzema, Alberdaweg 3 die thuis mag herstellen na een operatie. De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Collecte:

Vandaag collecteren we voor de Stichting Jarige Job

In Nederland zijn ruim 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren,

Omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is.

Op de mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeautjes, hangen er geen slingers.

Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox aan de ouders van deze kinderen. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school.

U kunt helpen door een gift te geven op rekeningnummer:

NL26 RABO 0108748227 t.n.v. Stichting Jarige Job


 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 28 juni
Deze week gaat het over het voorbeeld van de drie dienaren.

 

Startzondag: aftreden en bevestiging ambtsdragers
Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.
Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk
- Marjan de Winter als wijkouderling
- Astrid Pestman als jeugdouderling.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Nog niet alle
vacatures zijn rond, maar op dit moment zijn tot onze vreugde wel enkele
mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.
- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk,
- Willy Veldman als wijkbezoeker,
- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat.

Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden
van de post en de mail van de gemeente.
De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op
zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester
met vier jaar te willen verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn
ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En
Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een
jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

 

Statistieken kerkdiensgemist

datum

    Rechtstreeks bekeken

   Opname bekeken

31 mei

    52

118

7 juni

   142

108

14 juni

   109

63

21juni

   101

34

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voor sommige mensen was YouTube erg makkelijk, omdat je dan op je TV de dienst kon volgen. Met kerkdienstgemist kan dat echter nog steeds! Het kost alleen wat meer werk om uit te zoeken.

Hoe doe je dat? Een stappenplan.

  1. Zorg dat je een Chromecast op je TV hebt aangesloten en stel hem in aan de hand van de gebruikershandleiding: (je kunt hem o.a. hier bestellen: https://www.coolblue.nl/product/652783/google-chromecast-v3.html).
  2. Download de app van Kerkdienst gemist op je telefoon.
  3. Rechts bovenin je scherm verschijnt een klein icoontje met een schermpje en drie boogjes. Druk daarop. Onderin je scherm verschijnt de tekst: ‘Select a device’, met daaronder de naam van je chromecast. Druk op die naam.
  4. Start via je telefoon de uitzending op. In plaats van op je telefoon, start hij op je TV-scherm.

Bovenstaand stappenplan is voor als je de dienst op je TV wilt kijken. Je kunt natuurlijk ook altijd nog de dienst volgen op je laptop, tablet, computer of telefoon. Dan hoef je alleen maar naar de site te gaan (www.kerkdienstgemist.nl) en te zoeken naar “Spijk Andreaskerk”.

Een andere optie: op sommige TV’s kun je de app van Kerkdienst gemist zelfs direct installeren!

Mocht je er zelf niet uitkomen, en het toch graag willen: misschien is er iemand in je omgeving die hier bekend mee is, en die je op weg kan helpen.

Om verwarring te voorkomen: ik heb begrepen dat sommige mensen denken dat je op www.kerkdienstgemist.nl de kerkdienst alleen achteraf kunt terugkijken. Maar dat is niet het geval! Ook via Kerkdienst gemist kun je de dienst live volgen, dus op het moment dat we de kerkdienst opnemen, wordt hij ook uitgezonden.

Ds. Jake Schimmel

 

Zondag 14 juni

Voorganger:              ds. G. Knol

Organist:                   mw. G. Wiersema-Bouma

 

We vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal

U kunt dit thuis meevieren met brood en wijn (zoete Spaanse) of vruchtensap (druivensap).

 

Orde van dienst

1e zondag na Trinitatis

Orgelspel

Mededelingen

Enkele foto’s

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied 100: 1 en 2

Gebed

Thema

Lied 687: 1,2 en 3

Lezing: 2 Korintiërs 4, 5 – 7

Lied 974: 1 en 2

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren: Come share the Lord

Gebeden

Inzameling

Lied 400: 1, 2 en 4

Viering van de tafel van de Heer

Slotlied: Psalm 103: 1 en 5

Zegen

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36 en naar mw. A. Flikkema-Stoppels, Westersingel 2.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Collecte:

Tear biedt coronanoodhulp in Ethiopië

Het coronavirus verspreidt zich overal , ook in Ethiopië Lokale kerken zetten zich in om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Tear helpt hen daarbij met voorlichting, medische hulp, zeep en voedselpakketten. Ethiopië wordt op dit moment ook getroffen door een grote sprinkhanenplaag.

Meer dan elf miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp! U kunt het Corona Noodhulp ondersteunen door een gift over te maken naar:

Bankrekening:   NL32 ABNA 0501030301

 

 Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 14 juni 2020 Het gaat over de arbeiders in de wijngaard.

 

Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 4 (geldig van 5 juli t/m 6 sept) kan tot uiterlijk 22 juni 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

Zondag 21 juni 2020 - Jaargang 12 : 603

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voorganger:              ds. G. Knol

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

 

Orde van dienst

2e zondag na Trinitatis

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied 215: 1,2 en 3

Gebed

Thema

Lied 1005: 1,3 en 4

Lezing: Jeremia 4, 22 – 28

Lied 315: 1 en 2

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren: Maak ons hart onrustig, God (Schrijvers voor gerechtigheid)

Gebeden

Onze Vader: Lied 1006

Inzameling

Slotlied: Lied 978: 1,2,3 en 4

Zegen

 

Statistieken kerkdiensgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

31 mei

52

118

7 juni

142

108

14 juni

109

63

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. H. Boneschansker-Kiewiet , Jonker 32 en naar dhr. K. Wierenga, Mevr. Evers- Dijkhuizenlaan 43.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Collecte:

Stichting Zera Metan Argentinië

Marinus van Heuvelen, geboren te Spijk werkt voor de Stichting Zera Metan als Pastor/Evangelist in het armste deel van Argentinië.

Na zijn studie elektrotechniek heeft Marinus theologie gestudeerd in België en Zwitserland.

Marinus is getrouwd met Monica Marquez en ze hebben twee dochters, Svetlana en Petra.

Ze werken sinds 2010 voor de Stichting Zera Metan.

Uit het evangelisatiewerk is in 2014 een nieuwe gemeente ontstaan.

In 2017 werden zij ook de voorgangers van de gemeente “Casa de Dios”in Metan.

Ze werken zonder vast inkomen en zijn afhankelijk van giften.


 

Giften(ANBI)

NL47 RABO 0147495857 Stichting Zera Metan

e-mail: zerametan.org

Templo casa de dios san Jose de metan

Mision zera metan

 

Contact

Marinus van Heuvelen

Pueyrredon 131

4440 San José de Metán, Salta

Argentinië

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 21 juni 2020
Het gaat over het voorbeeld van de tien meisjes.

 

Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 4 (geldig van 5 juli t/m 6 sept) kan tot uiterlijk 22 juni 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Startzondag: aftreden en bevestiging ambtsdragers
Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.
Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk
- Marjan de Winter als wijkouderling
- Astrid Pestman als jeugdouderling.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Nog niet alle
vacatures zijn rond, maar op dit moment zijn tot onze vreugde wel enkele
mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.
- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk,
- Willy Veldman als wijkbezoeker,
- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat.

Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden
van de post en de mail van de gemeente.
De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op
zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester
met vier jaar te willen verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn
ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En
Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een
jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

Gezinsdienst, 28 juni 2020

Thema: Leer ons om te delen

10.00 uur, live via Kerkdienstgemist.nl

Voor alle kinderen, hun ouders en voor iedereen die dat leuk vindt: zondag 28 juni maken we van de dienst een extra leuke en bijzondere dienst voor jong en oud. Namelijk een gezinsdienst!

We gaan het hebben over ‘delen’. Elia krijgt van God de opdracht om bij een vrouw en haar zoon te logeren. Maar er is honger in het land, en ze hebben niet eens genoeg om voor zichzelf te zorgen! Toch zegt Elia: maak een brood, en geef dat aan mij. Deel van wat je hebt. Dan zal God ervoor zorgen dat je steeds genoeg zult hebben.

Delen van wat je hebt kan heel erg mooi zijn om te doen. Daarom willen we jou ook een opdracht geven, om iets te maken en vervolgens te delen met mensen om je heen. Maak kennis met Herman, het vriendschapsbrood! Het leuke aan Herman is dat als je hem deelt, hij toch steeds maar weer blijft groeien. Net als in het verhaal van Elia dat we gaan lezen! Het recept om Herman te maken vind je hieronder.

Hopelijk kijk jij zondag 28 juni ook naar de dienst!

 

Herman het vriendschapsbrood

Benodigdheden: 100gr witte basterdsuiker, 250 ml warm water, 1 zakje droge gist, 225 gr bloem.

Bereiding:

-Suiker oplossen in half kopje van het warme water

-Strooi gist erbij, ±10 minuten laten staan

-Doe de rest van het water erbij en de bloem

-Klop totdat het een glad beslag is

-Afdekken met folie en laten rusten op kamertemperatuur tot de volgende dag.

Verzorging:

Zet Herman op kamertemperatuur (dus niet in de koelkast). Dek hem nooit af met een deksel, maar met een theedoek. Zo zorg je ervoor dat hij kan ademen. Herman zal groeien, dus doe hem in een ruime schaal.

Dag 1: Vandaag heb je Herman gekregen, laat hem aan je huis wennen en doe niets met hem.

Dag 2 en 3: Roer Herman een paar keer per dag goed door met een houten lepel (geen metaal).

Dag 4: Herman heeft honger. Geef hem daarom 250 ml. melk, 125 gr. bloem en 200 gr. suiker.

Dag 5, 6, 7 en 8: Roer Herman een paar keer goed door.

Dag 9: Herman heeft weer honger, geef hem vandaag 250 ml. melk, 125 gr. bloemen 150 gr. suiker. Verdeel hem dan in 4 gelijke porties. 1 portie kun jezelf houden en de andere 3 kun je weggeven.

Herman bakken:

Dag 10: Verwarm de oven op 150 graden. Je geeft Herman voor de laatste keer eten. Vul daarom het deel dat je zelf hebt gehouden aan met 15 ml. olie, 3 eieren, 250 gr. bloem, 90 gr. suiker, 2 theelepels bakpoeder, 2 theelepels kaneel, 200 gr. gewelde rozijnen, 100 gr. gehakte walnoten of hazelnoten (en optioneel nog stukjes chocolade), 2 appels in kleine blokjes.

Meng Herman door elkaar, giet hem in een ingevette cakeblik (of tulbandvorm) en bak hem voor tenminste 1,5 uur af op 150 graden.

Eet smakelijk!

van

Zondag 7 juni 2020 - Jaargang 12 : 601

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 Uitzending

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voor sommige mensen was YouTube erg makkelijk, omdat je dan op je TV de dienst kon volgen. Met kerkdienstgemist kan dat echter nog steeds! Het kost alleen wat meer werk om uit te zoeken.

Hoe doe je dat? Een stappenplan.

  1. Zorg dat je een Chromecast op je TV hebt aangesloten en stel hem in aan de hand van de gebruikershandleiding: (je kunt hem o.a. hier bestellen: https://www.coolblue.nl/product/652783/google-chromecast-v3.html).
  2. Download de app van Kerkdienst gemist op je telefoon.
  3. Rechts bovenin je scherm verschijnt een klein icoontje met een schermpje en drie boogjes. Druk daarop. Onderin je scherm verschijnt de tekst: ‘Select a device’, met daaronder de naam van je chromecast. Druk op die naam.
  4. Start via je telefoon de uitzending op. In plaats van op je telefoon, start hij op je TV-scherm.

Bovenstaand stappenplan is voor als je de dienst op je TV wilt kijken. Je kunt natuurlijk ook altijd nog de dienst volgen op je laptop, tablet, computer of telefoon. Dan hoef je alleen maar naar de site te gaan (www.kerkdienstgemist.nl) en te zoeken naar “Spijk Andreaskerk”.

Een andere optie: op sommige TV’s kun je de app van Kerkdienst gemist zelfs direct installeren!

Mocht je er zelf niet uitkomen, en het toch graag willen: misschien is er iemand in je omgeving die hier bekend mee is, en die je op weg kan helpen.

 

Om verwarring te voorkomen: ik heb begrepen dat sommige mensen denken dat je op www.kerkdienstgemist.nl de kerkdienst alleen achteraf kunt terugkijken. Maar dat is niet het geval! Ook via Kerkdienst gemist kun je de dienst live volgen, dus op het moment dat we de kerkdienst opnemen, wordt hij ook uitgezonden.

 

 

Zondag 7 juni

Voorganger:              ds. J.C. Schimmel

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

 

Liturgie    

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Lied 86: 1 en 4

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 86: 5

Gebed

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Elly en Rikkert – Samen

https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw

Lezing: Handelingen 2:43-47

Zingen: Lied 675: 1 en 2 – Geest van hierboven

Overdenking

Luisteren naar: Sela – U bent aanwezig

https://www.youtube.com/watch?v=nAIZmCHd9Ro

Gebed

Collecte

Zingen: Lied 416: 1 en 2 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Zingen: Lied 416: 4

Orgelspel

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. J. Dijkhuizen, Ubbenasingel 52 die herstellende is van een operatie aan haar pols. De tweede bos bloemen gaat naar mw. T.A. v.d.Ploeg-Bronsema, Achteromweg 12.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Collecte:

Artsen zonder grenzen

Het leven van honderdduizenden kwetsbare mensen worden wereldwijd bedreigd door het coronavirus.

De teams van Artsen zonder grenzen werken dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen.

Ze sluiten niemand uit, zijn onpartijdig, deskundig en doeltreffend!

Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt, door mensen zoals jij. Help vandaag nog mee!

Bankrekening: NL13 INGB 0000 0040 54

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 7 juni 2020
Het gaat over de schat in de akker en de kostbare parel.