Zondag 2 febr. 2020 - Jaargang 11 : 582

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                      koffiedrinken na de dienst in de kerk    Voorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 dhr. J.W. Rijzinga

Koster:                   dhr. J.B. Doorn

Muzikale begeleiding: Henk Lenting en Jake Schimmel

 

Werelddiaconaat

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder

water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen

coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de

slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-

Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

 

Orde van dienst

Welkom

Lied: 146c: 1, 5 en 6 – Alles wat adem heeft

Moment stilte; bemoediging en groet

Gebed om ontferming, afgewisseld met ‘Heer, ontferm U over ons’

Lied: God wil ons horen (melodie: lied 675)

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Bijbellezing: Genesis 41:17-37 (door de lector)

Lied: 995 – O Vader, trek het lot U aan

Bijbellezing: Genesis 41:53-57 (door de lector)

We luisteren naar een lied van Johnny Cash – Man in Black, gezongen door Henk Lenting

Bijbellezing: Mattheüs 25:34-40

Preek

Lied: Zolang het graan van moeder aarde (melodie: lied 981)

Dankgebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Lied: Opwekking 705 – Aan de maaltijd wordt het stil (muzikale begeleiding: gitaar)

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Weerklank 262 – Heer, U hebt ons in dit leven (melodie: psalm 38)

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor het werelddiaconaat , de tweede is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b

 

 

Erediensten 9 febr.            11.00 uur        ds. G. Knol                                                              

 

Op zondag 9 februari is er een vesperviering in deze kerk.  Aanvang 17.00 uur.

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken. Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

DKDD: Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdag 6 februari om 20.00 uur komt zangeres Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum. Over haar debuutalbum Raif was Frits Spits lovend en zei Daniel Lohues: “Wat is dit níét normaal mooi..!"

 

 Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen

De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat.
Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen.
Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp.
De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april.
We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding: / 0596 57 13 93

 

 Collecte bonnen, hoe aanschaffen ?  

In Kerknijs nr. 1 is per abuis het oude banknummer vermeld, excuus hiervoor

Collectebonnen zijn per vel van 20 stuks verkrijgbaar.

Er zijn bonnen van € 0,50, € 1,= en € 1,50   Prijs per vel resp. € 10,=, € 20,= en € 30,=

Collectebonnen zijn te bestellen op rekeningnummer NL35 RABO 0373 7293 67, tnv CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp, onder vermelding van het gewenste aantal vellen en soort bonnen. U ontvangt de bonnen dan z.s.m.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met Janny Bruinius, email: of 06-23580021

Zondag 26 jan. 2020 - Jaargang 11 : 581

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur     Heilig AvondmaalVoorganger:            ds. G.A. Segger

Organist:       dhr. J.W.F. Veldman

Koster:            mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: NLB 97: 1 en 4 “Groot koning is de Heer”

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: NLB 97: 5 en 6

Smeekgebed voor de nood van de wereld

Gesproken lofverheffing en Loflied: NLB 303 “Zonne en maan”

Gebed van de zondag

De kinderen (groepen 1 t/m 8) mogen naar de kindernevendienst na het zingen van NLB 288 “Goedemorgen welkom allemaal”

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 1-9 (gelezen door de lector)

Lied: NLB 885 “Groot is uw trouw, o Heer”

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 26-31

Lied: NLB 379 “Breek ons Heer het brood”

Verkondiging.

Orgelspel

Lied: NLB 975: 1en 4 “Jezus roept hier mensen samen”

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; Inzameling van de gaven,

               de kinderen komen terug in de kerk

Viering H.A.:

Nodiging en tafelgebed

Gezamenlijk gezongen Onzevader NLB 1006
Delen van brood en beker
Dankende proclamatie en dankgebed

Slotlied: NLB 103c: 1, 2 en 3 “Loof de koning heel mijn wezen”

Zending en zegen, afgesloten met het zingen van NLB 103c : 5 “Engelen zing ja en amen”

 

Collecte

De eerste collecte is voor het jeugdwerk JOP , de tweede is voor de diaconie.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A.J. Busz-v.d.Berg De Kamp 8. Er worden volgende week bloemen gebracht naar mw. M. Heun-Riepma, Zwet 9, huisje ‘ 'Loug A1 in Delfzijl 9932 AA i.v.m. haar verjaardag van afgelopen donderdag.

 

 

Erediensten 2 febr.            9.30 uur          ds. J.C. Schimmel     Werelddiaconaat

                                                                       koffiedrinken na de dienst in de kerk

Zondag 2 februari collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorps-gemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?

 

 

Op zondag 9 februari is er een vesperviering in deze kerk.  Aanvang 17.00 uur.

 

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken. Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

 

Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Martinikerk in Groningen een bijzonder concert (met

samenzang!) georganiseerd samen met musicus Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe

Nederlandse religieuze muziek. Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers.

Het programma begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open.

 

 

Gastouderreis Belarus 27 april – 2 mei 2020

Dit jaar zal er vanuit Delfzijl een gastouderreis worden georganiseerd.

De periode is van maandag 27 april – zaterdag 2 mei, dit is de meivakantie.

We gaan met de bus en overnachten ook in de bus. De planning is dat we dinsdagmiddag in

Belarus zijn. Op vrijdagochtend vertrekken we weer.

De bedoeling is dat je van dinsdag tot vrijdag zelf de overnachtingen regelt bij je gastgezin(nen).

De kosten voor deze reis zijn € 250,= pp.

Daarvoor krijg je o.a.: Vervoer, Visum, Tolk, 1x diner onderweg, 1x ontbijt onderweg

Koffie/thee/chocolademelk/water onderweg

Mocht je mee willen gaan dan kun je dit mailen aan          

Voor meer info kun je ook mailen naar dat mailadres.

Er kunnen maximaal 50 personen mee in de bus. Vol=Vol.

In februari 2020 zal er een informatie avond worden georganiseerd.

 

DKDD: Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdag 6 februari om 20.00 uur komt zangeres Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum. Over haar debuutalbum Raif was Frits Spits lovend en zei Daniel Lohues: “Wat is dit níét normaal mooi..!"

 

 

Collecte bonnen, hoe aanschaffen ?  

In Kerknijs nr. 1 is per abuis het oude banknummer vermeld, excuus hiervoor

Collectebonnen zijn per vel van 20 stuks verkrijgbaar.

Er zijn bonnen van € 0,50, € 1,= en € 1,50   Prijs per vel resp. € 10,=, € 20,= en € 30,=

Collectebonnen zijn te bestellen op rekeningnummer NL35 RABO 0373 7293 67, tnv CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp, onder vermelding van het gewenste aantal vellen en soort bonnen. U ontvangt de bonnen dan z.s.m.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met Janny Bruinius, email: of 06-23580021

Zondag 12 jan. 2020 - Jaargang 11 : 579

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur     Doopdienst

                                                                                              Na de dienst is er koffie drinken in het MFCVoorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 mw. G. Wiersema-Bouma

Koster:                    mw. W. Veldman-Klinkhamer

er is medewerking van het         Christelijk Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico Dijkman

                                                      en Praiseband The Messengers

 

Bloemschikking doop

De witte lelie symboliseert de dopeling en is verbonden met de drie witte rozen Vader, Zoon en Heilige Geest, in wiens naam hij wordt gedoopt. De dopeling is ook verbonden met zijn vader en moeder, om hem heen de familie en de gemeente; dit wordt weergegeven door het gipskruid. Het vingerblad symboliseert als het ware Gods hand, die ons allen draagt en de hedera Zijn grote trouw.

 

 

Orde van dienst

-Welkom

-Intochtslied: Geroepen om te zingen 79: 1, en 2 – Verbonden met vader en moeder

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Drempelgebed

-Psalm 105 (een aantal coupletten), door het mannenkoor

 

Bediening van de doop

-Onderwijzing

-Doopvragen

-Doopgebed

-Staande zingen we de geloofsbelijdenis, in wisselzang: 340b

-De kinderen mogen naar voren komen

-Bediening van de Heilige Doop aan Jonathan Meindert Lenting

-De doopkaars wordt aangestoken (door de ouderling van dienst, en op de tafel gezet)

-Zingen, begeleid door de band: Opwekking 710 – Zegenlied

-Geloften

-Verwelkoming door de gemeente

 

Ik wil iedereen vragen om te gaan staan,

zodat we Jonathan welkom kunnen heten in onze gemeente.

Voorganger:

Gemeente, draag Jonathanen zijn ouders, Henk en Lisette, in uw gebeden, en ga met hen de weg van Gods Koninkrijk.

Gemeente:

Welkom, kind van God,

Welkom in de kerk van Christus,

Wereldwijd en in ons midden.

 

-Lied door het koor: Slaapliedje - Guten Abend, Gut’ Nacht

 

-Kinderlied: Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

-Gebed om de Heilige Geest

-Eerste Schriftlezing: Jesaja 43:1-3a

-Zingen, begeleid door de band: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde

-Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-12

 

-Overdenking

-Zingen, begeleid door de band: Opwekking 599 – Kom tot de Vader

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Lied door het koor: Er is een God die hoort

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en geven een cadeautje aan de doopouders

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: Lied 416 – Ga met God (koor samen met de gemeente, muzikale begeleiding door de band)

-Zegen

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor het Zeemanshuis , de tweede is voor de diaconie.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst geven we met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente

mee aan de doopouders.

 

Erediensten 19 jan.                       9.30 uur          ds. J.C. Schimmel   voorbereiding Heilig Avondmaal    

 

 Talstelling ambtsdragers 2020

In verband met het periodiek aftreden van enkele ambtsdragers worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen door te geven voor nieuw te benoemen ambtsdragers.

Meer informatie krijgt u aan het eind van de dienst uitgereikt bij de uitgang.

 

Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Martinikerk in Groningen een bijzonder concert (met

samenzang!) georganiseerd samen met musicus Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe

Nederlandse religieuze muziek. Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers.

aanvangstijd; het programma begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open.

Zondag 19 jan. 2020 - Jaargang 11 : 580

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur     voorber. HAVoorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 Annejet Dijkman

Koster:                    dhr. M. Ritzema

Tienerdienst:          Astrid Pestman

 

Orde van dienst

Welkom door ouderling van dienst

Lied: 121: 1 en 2 - Ik sla mijn ogen op en zie

Welkom door de predikant

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 939 – Op U alleen

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheüs 14:22-33, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: 917: 1, 3, 4 en 6 – Ga in het schip, zegt Gij

Overdenking – De boot uit gaan

Orgelspel

Lied: Opwekking 42 in canon – ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Dankgebed en voorbede, stil gebed

Collecte – de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: 422: 1 en 2 – Laat de woorden

Zegen, beantwoord met lied 422: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor het missionaire werk , de tweede is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. D.J. Pijper Grote Dijkstraat 7 die herstellende is van een longontsteking.

 

Erediensten 26 jan.                       9.30 uur          ds.G.A. Segger       Heilig Avondmaal    

 

 

Talstelling ambtsdragers 2020

In verband met het periodiek aftreden van enkele ambtsdragers worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen door te geven voor nieuw te benoemen ambtsdragers.

Wie nog geen informatie heeft kan deze na afloop van de dienst meenemen.

 

Ter informatie;   Bezoek Classispredikant aan de kerkenraad

Komende dinsdag zal ds. Hommes de kerkenraadsvergadering bezoeken. Hij schrijft "Je zou het kunnen vergelijken met wat eerder de reguliere visitatie werd genoemd. Er zijn wel verschillen, ook al is de opzet vergelijkbaar. Het is de bedoeling dat ik als classispredikant een gesprek heb met de kerkenraad en daaraan voorafgaand met de predikant(en) en/of kerkelijk werker(s). De inzet is dat het gaat over zaken die in uw gemeente spelen.

De kerkenraad

 

Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Martinikerk in Groningen een bijzonder concert (met samenzang!) georganiseerd samen met musicus Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe

Nederlandse religieuze muziek. Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers. Het programma bestaat uit zeer recente composities van Antoine Oomen op psalmteksten van

Huub Oosterhuis. De titel luidt: Hij is van ver en dichtbij. Huub Oosterhuis zal zelf ook aanwezig zijn en tijdens dit concert een korte presentatie geven van zijn gedichtencyclus “Groningen”.

Het bundeltje, dat in 1961 werd gepubliceerd, was nietmeer in de boekhandel verkrijgbaar, maar is nu opnieuw uitgegeven door Elte Rauch van Uitgeverij Het Moet. Het is een tweetalige uitgave.

Marten van Dijken, die eerder de psalmenvan Oosterhuis in het Gronings vertaalde (150 psaalms vrij), heeft nu ook deze gedichten-cyclus in onze streektaal overgezet. Huub Oosterhuis en Marten van Dijken zullen deze

middag beiden iets uit de gedichtenbundel voordragen.Na afloop van het concert is er de mogelijkheid het bundeltje aan te schaffen en door Huub Oosterhuis en Marten van Dijken te laten signeren. De opbrengst van het boekje is bestemd voor de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen.De toegang tot het concert is vrij. Er is een collecte bij de uitgang.

Het programma begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open.

 

Gastouderreis Belarus 27 april – 2 mei 2020

Dag allemaal,

Dit  jaar zal er vanuit Delfzijl een gastouderreis worden georganiseerd. De periode is van maandag 27 april – zaterdag 2 mei, dit is de meivakantie.

We gaan met de bus en overnachten ook in de bus. De planning is dat we dinsdagmiddag in Belarus zijn. Op vrijdagochtend vertrekken we weer.

De bedoeling is dat je van dinsdag tot vrijdag zelf de overnachtingen regelt bij je gastgezin(nen).

De kosten voor deze reis zijn € 250,= pp

Daarvoor krijg je o.a.:

Vervoer, Visum, Tolk, 1x diner onderweg, 1x ontbijt onderweg Koffie/thee/chocolademelk/water onderweg

Mocht je mee willen gaan dan kun je dit mailen aan         

Voor meer info kun je ook mailen naar dat mailadres.

Er kunnen maximaal 50 personen mee in de bus. Vol=Vol.

In februari 2020 zal er een informatie avond worden georganiseerd.

 

DKDD: Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdag 6 februari om 20.00 uur komt zangeres Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum. Over haar debuutalbum Raif was Frits Spits lovend en zei Daniel Lohues: Wat is dit níét normaal mooi..!"

Marlene Bakker werd geboren in Niekerk, maar groeide op in Oost-Groningen op een boerderij in Smeerling. Al jong wist ze dat ze verder wilde in de muziek, na haar middelbare school ging ze naar de Rockacademie in Tilburg. Haar heimwee naar het Groningse land, de taal en de mensen zette haar daar op het spoor van het zingen in het Gronings. Bijzonder omdat zij door haar ouders met de Nederlandse taal is opgevoed.

Zondag 5 jan. 2020 - Jaargang 11 : 578

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    

 

                                   Na de dienst Nieuwjaars koffie drinken in het MFCVoorganger: dhr. G. de Kok (proponent)

Organist: Dhr. J.W. Rijzinga

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied          Lied 280: 1, 2, 3, 5 (De vreugde voert ons naar dit huis

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied    Psalm 107:1, 7 (Gods goedheid houdt ons staande)

Gebed van verootmoediging

Apostolische vermaning               Efeziërs 4:21-32 (NBV)                    

Antwoordlied          ELB 86: 1, 2, 3 (Bekleedt u met de nieuwe mens)

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied      Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament [lector]    Jona 1 (NBV)

Lied    Psalm 69: 4, 8           

Schriftlezing Nieuwe Testament     Lukas 8:22-25 (NBV)

Verkondiging           Met Hem in hetzelfde schuitje

Meditatief orgelspel

Lied    ELB 187: 1, 2, 3 (’t Scheepke onder Jezus’ hoede)

Dankzegging en voorbeden   Stil gebed   Onze Vader

Inzameling van de gaven, de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied           Lied 974: 1, 2, 3 (Maak ons uw liefde God)

Zegen

Antwoord gemeente   Lied 416 : 4 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede is voor de diaconie.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I. Baar, Hoge Akkers 11.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr.1 van 19 jan. t/m 8 mrt. 2020 kan tot 6 jan. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Erediensten 12 jan.                       9.30 uur          ds. J.C. Schimmel                    Doopdienst

                                                                                                              er is feliciteren na de dienst in het MFC

 

12 januari doopdienst
Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!