Jaargang 12 : 610

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst          aanvang: 10.00 uur                                                   

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. J.C. Schimmel

Organist:                               dhr. Arie van Ballegooijen

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom, aansteken van de Paaskaars, bemoediging en groet

Intochtslied: Lied 975 – Jezus roept hier mensen samen

Gebed

Lied: Opwekking 429 – God wijst mij een weg

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-2:5

Lied: 1001 – De wijze woorden

Overdenking

Lied: 939 – Op U alleen

 

In memoriam       Kees Werkman     * 30 augustus 1951  – †  29 juli 2020

 

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

Collectedoel

Slotlied: Lied 413: 1, 3 en 2 - Grote God, wij loven U

Zegen

Orgelspel

 

Collecte: 

De collecte is bestemd voor Vervolgde Christenen (SDOK)

SDOK steunt wereldwijd meerdere projecten die christenen helpen die hard getroffen zijn indeze coronatijd.

Bijvoorbeeld in Burkina Faso, waar veel gevluchte christenen zichzelf niet kunnen voorzienvan voedsel en hygiëne producten. Bovendien zetten extremistische

groeperingen inhet land hun aanvallen op christenen voort. Deze aanvallen en het coronavirus maakt de situatie van christenen zwaar.

Ook in Bangladesh, India, Noord-Afrika en Egypte kan SDOK christenen helpendoor te voorzien in de dagelijkse behoeften.

U kunt een gift overmaken naar:   NL76 INGB 0000 2493 00

St. De Ondergrondse Kerk

of via www.sdok.nl/geven

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13 die weer thuis is gekomen en naar mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema, Achteromweg 12.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Gemeenteleden,


Het is al een aantal maanden dat we, vanwege het coronavirus elkaar als gemeente niet hebben kunnen ontmoeten. Velen van u zullen de diensten en het onderlinge contact met elkaar gemist hebben. Ook is er op dit moment nog niets te zeggen over wanneer er wel weer een dienst in aangepaste vorm mogelijk is. Wel heeft de kerkenraad gemeend om tijdens de
zomerperiode - wanneer het weer dit toelaat – één of meerdere keren een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C te organiseren. 

We willen dit doen a.s. zondag (9 augustus) na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.                               

De kerkenraad.

 

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!                Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

9-8                     Op reis met Jakob

23-8                   Jozef gaat op reis

6-9                     Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

12 juli

97

80

19 juli

108

41

26 juli

113

34

2 aug.

95

23

 

Jaargang 12 : 609

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                           ds. A. Linde

Organist:                               dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst

Thema: Een mooi en veilig huis.

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied: Lied 313: 1 en 2 (Een rijke schat van wijsheid…..)

Stilte

Onze Hulp en Groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 313: 4 (Maar wie op ’t woord vertrouwen…….)

Inleiding

Luisteren naar Een wijs man bouwde zijn huis op de rots

Gebed vanwege de nood van de wereld (Kyriegebed)

Zingen: Luisteren naar Nederland zingt Psalm 100 (Juicht Gode toe, bazuint en zingt…..

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: OT: Lezen: Deuteronomium 8: 7 – 14

Schriftlezing: NT: Lukas 9: 57 – 62

Zingen: Luisteren naar Nederland zingt Psalm 4

Overweging

Luisteren naar: Hymn - Praise to the Lord, the Almighty… (tekst meelezen in Liedboek nr. 868: Lof zij de Heer, de Almachtige……)

Gebed – Stil Gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 823: 1, 2 en 5 (Gij hebt o Vader van het leven……)

Zegen

 

Collecte:

STEUN HET #CORONAFIETS FONDS VAN CYCLING OUT OF POVERTY

Het coronavirus heeft de wereld in haar greep. De impact van het coronavirus in Nederland is enorm, maar in Oeganda kan het coronavirus uitgroeien tot een humanitaire ramp. De coronamaatregelen zijn streng en in een land met veel armoede en mensen die afhankelijk zijn van wat ze dagelijks verdienen is elke dag in een lock down een dag zonder eten.

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus wordt gestreden op straat en in de huishoudens, van het platteland tot de sloppenwijken in stedelijke centra van Oeganda.

De (vrijwillige) gezondheidswerkers in de gemeenschap zijn de belangrijkste verdediging tegen (de gevreesde verspreiding van) het coronavirus. Maar zij kunnen hun werk moeilijk doen omdat zij niet beschikken over vervoer en het openbaar vervoer is stilgelegd als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een fiets maakt het verschil! Met jouw gift aan het #CoronaFiets fonds geven wij

deze gezondheidswerkers, die vechten tegen het coronavirus, een fiets.

Dat kan door geld te storten op de rekening van Stichting Cycling out of Poverty.

NL68 SNSB 0906146356 t.n.v. Cycling out of Poverty

https://www.coop-africa.org/nl/ons-verhaal/

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. A.J.v.Gennip-Buitenwerf, Zwarteweg 14 en naar de fam. G. Knook, Jonker 36.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Gemeenteleden,
Het is al een aantal maanden dat we, vanwege het coronavirus elkaar als gemeente niet hebben kunnen ontmoeten. Velen van u zullen de diensten en het onderlinge contact met elkaar gemist hebben. Ook is er op dit moment nog niets te zeggen over wanneer er wel weer een dienst in aangepaste vorm mogelijk is. Wel heeft de kerkenraad gemeend om tijdens de
zomerperiode - wanneer het weer dit toelaat – één of meerdere keren een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C te organiseren. 

We willen dit doen a.s. zondag (2augustus) na de uitzending van de kerkdienst om 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.                              

De kerkenraad.

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

9-8                    Op reis met Jakob

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

05 juli

121

64

12 juli

97

80

19 juli

108

41

26 juli

113

34

 

Jaargang 12 : 607

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          da. N.C. Meihuizen

Organist:                               dhr. J. Bakker

Muzikale begeleiding:     het Mannenkwartet uit 't Zandt-Godlinze

 

Orde van dienst

Preludium – organist.

Woord van welkom en mededelingen.

Paaskaars.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Psalm 139 : 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben,

Gebed.

Gedicht:                   Zinvol van Rijnie v.d. Maaden (De Elisabethbode no. 14)

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja doe je Bijbel open.

                                   En ga naast Jezus lopen.

                                   En houd de pas er in.

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja, God zelf heeft het gegeven.

                                   Hij blies in jou het leven.

                                   Hij blies zijn adem in.

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja, want door Gods genade

                                   keer jij je af van ’t kwade.

                                   is er een nieuw begin.

Ps. 139: 4, 7 en 14 Waar vlucht ik voor uw Aangezicht?                 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift.

            1e Schriftlezing: Jesaja 56 : 3 - 6 en 53 : 1 – 9 Ik ben met jullie.

Gezongen lied door 4 heren : “De rivier”

            2e Schriftlezing: Handelingen 8 : 26 – 40 Want de Heer ziet mij zoals ik ben.

Overdenking

Gezongen lied door 4 heren: “Mijn Jezus ik houd van U”

Dankgebed - Onze Vader

Collecte

Slotlied. Ps.. 149 : 1, 2 en 3 Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen.

Zegen en gezongen Amen.

 


Collecte:

Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland.

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede,dat zijn twee per klas. Dat moet anders! Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Verder ondersteunen ze diaconieën via Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

U kunt een gift overmaken naar Kerk in Actie:

NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Binnenlandsdiaconaat.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. P. Dijkhuis-Kremer, De Tjamme k.226, Hoofdstr. 261, 9686PC Beerta i.v.m. hun 70-jarig huwelijksjubileum op maandag 20 juli. Ook gaan er bloemen naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7 en naar mw. A.C. de Groot, W. de Merodelaan 31.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

 

Mededeling:

Speciaal voor de gemeenteleden van de PG Bierum-Holwierde-Krewerd:

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 2 augustus in de Irenekerk een proefdienst te houden met inachtneming van de nieuwe regels die het RIVM stelt.

U wordt verzocht om zich hiervoor op te geven. U kunt uzelf opgeven bij

Gerdina Klevering: 06 555 75 490.

De dienst begint om 10:00 uur. Graag op tijd van tevoren aanwezig zijn i.v.m. de gang van zaken bij binnenkomst. U vindt deze informatie en meer ook in Nieuwsbrief nr. 5.

 

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

26-7     thema    Abram gaat op reis

9-8                     Op reis met Jakob

23-8                  Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

21 juni

101

34

28 juni

118

90

05 juli

121

64

12 juli

97 80


Jaargang 12 : 608

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. G Knol

Organist:                               Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

6e zondag van de zomer

 

Orgelspel

Mededelingen

Bemoediging en groet

Lied 81: 1,8 en 9

Gebed

Thema: Adalmina’s parel

Lied: Zo is het Koninkrijk (Elly & Rikkert)

Lezing: Matteüs 13,44-52

Lied 313: 1,3 en 4

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren: Christ be our light

(Voor vertaling zie: Lied 1005)

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader: (tekst Nieuwe Bijbelvertaling)

            Onze Vader in de hemel,

            laat uw naam geheiligd worden,

            laat uw koninkrijk komen

            en uw wil gedaan worden

            op aarde zoals in de hemel.

            Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

            Vergeef ons onze schulden,

            zoals ook wij hebben vergeven

            wie ons iets schuldig was.

            En breng ons niet in beproeving,

            maar red ons uit de greep van het kwaad.

            Want aan U behoort het koningschap,

            de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

            AMEN

Inzameling

Slotlied: Lied 718: 1,2,3 en 4

Zegen


 

Collecte:

Geef meisjes een beter leven

In ontwikkelingslanden krijgen meisjes het extra hard te verduren: Minder voedzaam eten, minder kansen, een mindere goede start dan jongens.

Soms worden ze op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, waardoor ze hun school niet kunnen afmaken. Een ongelijkheid die dringend moet stoppen.

Voor meer informatie: https://www.planinternational.be/nl/1000meisjes

Een gift is welkom op:       BE86 2900 2855 0050 t.n.v. Plan International

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. K.M. Brondijk-Stoppels, De Kamp 7 die 26 juli hun 63 jarig huwelijks jubileum vieren. Ook gaan er bloemen naar mw. A. Veltman-Buitenwerf,

Tweehuizerweg 9b die na een operatie in het OZG verder thuis mag herstellen.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

 

Mededeling:

Speciaal voor de gemeenteleden van de PG Bierum-Holwierde-Krewerd:

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 2 augustus in de Irenekerk een proefdienst te houden met inachtneming van de nieuwe regels die het RIVM stelt.

U wordt verzocht om zich hiervoor op te geven. U kunt uzelf opgeven bij

Gerdina Klevering: 06 555 75 490.

De dienst begint om 10:00 uur. Graag op tijd van tevoren aanwezig zijn i.v.m. de gang van zaken bij binnenkomst. U vindt deze informatie en meer ook in Nieuwsbrief nr. 5.

 

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur      

26-7     thema   Abram gaat op reis

9-8                    Op reis met Jakob

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

28 juni

118

90

05 juli

121

64

12 juli

97

80

19 juli

108

41

 

Jaargang 12 : 606

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:              mw. Anne Nijland - Baljeu

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

 

 

Orde van dienst

 Welkom en mededelingen

God van Licht: we steken de Paaskaars aan

Aanvangslied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

Bemoediging & Groet

Inleiding

Gebed

Kinderverhaal ‘Verkleedfeestje’

Kinderlied ‘Iedereen is anders’

Lezing Psalm 84: 1-6

Zingen lied 84a / Hemelhoog 23 ‘Wat houd ik van Uw huis’

Preek

Lied na de preek ‘True Colors’ door Camden Voices (digitaal koor in coronatijd) 


Gebed

Collecte

Slotlied Gezang 487 (LvdK) ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ (Het tweede couplet wordt niet gezongen, maar wel gespeeld/begeleid door de viool. De tekst past goed bij de dienst dus een aanmoediging voor u de tekst van het tweede couplet mee te zingen dan wel mee te lezen.)

Zegen


Collecte:

Deze zondag vragen we aandacht voor De Voedselbank.

Er zijn steeds meer mensen die hier momenteel gebruik van moeten maken.

Financiële donaties zijn van harte welkom!

NL80 RABO 0122 295 730 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam –Delfzijl

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. A. Stoppels - v.d. Ploeg, Spaarbankweg 6 en naar dhr. J. v.d. Ploeg, Westersingel 15.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!

Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

 

Hallo kinderen ( van 4 t/m 12 jaar)

Nu de corona maatregelen steeds meer worden versoepeld, heeft de leiding van de kindernevendienst (knd) besloten om het kinderwerk weer op te pakken.

Dit willen we doen in de vorm van het geven van kinderkerk.

*Wat is kinderkerk?

De naam zegt het eigenlijk al; een kerkdienst speciaal voor kinderen.

*Wanneer?

Op de zondagen   

12-7     God schept de hemel en de aarde.

26-7     Abram gaat op reis

9-8       Op reis met Jakob

23-8     Jozef gaat op reis

6-9       Op reis naar de stilte.

*Waar?

In het MFC in Spijk

*Wat gaan we doen?

Lekker kletsen, samen zingen, een verhaal, een spel of iets knutselen.

*Hoe laat?

Vanaf 9.45 uur ben je welkom, we starten om 10.00 uur en het duurt tot na de kerkdienst voor “grote mensen”. Zodat de ouders jullie kunnen brengen en weer ophalen(indien nodig).

Heb je zin? Kom dan gerust eens kijken.               Tot gauw! Iedereen is WELKOM

  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

14 juni

109

63

21 juni

101

34

28 juni

118

90

05 juli

121

64


Lied na de preek ‘True Colors’ door Camden Voices (digitaal koor in coronatijd)


You with the sad eyes

Don't be discouraged, oh I realize

It's hard to take courage

In a world full of people

You can lose sight of it all

The darkness inside you

Can make you feel so small

 

I see your true colors

Shining through

I see your true colors

And that's why I love you

So don't be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful

Like a rainbow

 

Show me your smile

Don't be unhappy

Can't remember when

I last saw you laughing

This world makes you crazy

And you've taken all you can bear

Just call me up

'Cause you know I’ll be there

Vertaling:

Jij met je droevige ogen

Wees niet ontmoedigd, hoewel ik snap

dat het moeilijk is om moed te houden

In een wereld vol mensen

Kun je alles uit het oog verliezen

En de duisternis in je binnenste

Kan je je zo klein laten voelen

 

Maar ik zie jouw echte kleuren

door het oppervlak heen schijnen

Ik zie jouw echte kleuren

en daarom houd ik van je

Dus wees niet bang om ze te laten zien

Jouw echte kleuren

zijn prachtig

als een regenboog

 

Laat me je glimlach zien,

wees niet ongelukkig

Ik kan me de laatste keer niet herinneren

dat ik je zag lachen

Als deze wereld je gek maakt en

Als je alles op je genomen hebt wat je kan dragen

Kun je me bellen, want je weet dat ik er zal zijn