Zondag 15 nov. 2015.

Jaargang 7 : 361 Week 47

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk in 't Loug

Voorganger:

ds. F. Kristensen

Koster:

mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

dhr. J.W. Rijzinga

Ouderling van dienst:

mw. I. Ernsten-ten Hove

Diakenen:

mw. C. Scheele-Zijlstra

Lector:

mw. I. Ernsten-ten Hove

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Gerda Wiersema en Henny Maarsingh

Kinderoppasdienst:

Emmy Pijper en Anneke Pestman

Bloemen bezorgen:              

mw. P.A. Datema-Smit

reserve:

mw. E. Pastor Herder

Lied met de kinderen:

AWN deel 1, lied 13: 1, 2, en 3

Orde van dienst

 

Intochtlied: 19 : 1, 2 - votum en groet: 3, 6
Wetslezing
Verootmoedigingsgebed
Zingen: 133
Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderlied: AWN deel 1 lied 13, 1, 2 en 3

kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Exodus 30,11-16 (lector)
Zingen: 85 : 2
Schriftlezing: Marcus 12,38-13,2
Zingen: 41 : 1, 5
Preek
Zingen: 971
Gebeden
Collecten, kinderen komen terug
Slotlied: 62 : 2, 4, 6, 7
Zegenbede.

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. A.J. Frik, De Kluft 6.

 

Eredienst :     22 nov.  ds. G.A. Segger, Uithuizen          9.30 uur     kerk aan de Hoofdweg Zuid

                                                                                  Zondag van de voleinding / voorbereiding HA

Zondag 22 november gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na de dienst is er koffie drinken in Pro Rege. Familie en gemeenteleden zijn hier van harte welkom.

 

19 nov. gemeenteavond                                                                                                                          

Op deze avond bespreken we de financiën van de kerk, de diakonie/zwo, verjaardagsfonds en het jeugdwerk. Achter in de kerk liggen overzichten van de jaarcijfers 2014 en de begroting 2016 voor belangstellenden om mee te nemen.                                                                                                              

 

Stamppotten buffet

Vrijdag 20 november organiseert de ZWO/Diaconie weer een smakelijk buffet met allerlei stamppotten.

De opbrengt is voor het project "Hart voor Moldavië"    Kosten €7,50 p.p. kinderen €4,00

U kunt zich aanmelden bij dhr. H. Pastoor, tel 591482

 

Sirkelslag 6 nov.                                                                                                                                            

Van de 225 deelnemende groepen is jeugdraad Spijk 3de geworden!!!! En we hebben een beker gewonnen !!! Geweldig!   GEFELICITEERD    Zie voor het verslag onze website

 

RECEPTEN GEZOCHT
19 & 20 maart 2016 gaan we met de jeugd, jeugdraad & diaconie meedoen aan de actie

 “Zip your Lip”.

We gaan dan ervaren hoe het is om geen voedsel te kunnen eten. Water en thee drinken is alleen toegestaan. In het Hetzelfde spoor staat meer informatie over deze actie.

Tijdens de startweekend hebben we met een hele grote groep mensen, jong en oud, kunnen genieten van verschillende heerlijke gerechten. Ieder op zijn eigen manier bereid. Er werd diverse malen gevraagd “wat zit er allemaal in”, “hoe maak je dit”.

Daaruit is idee ontstaan om een receptenboekje te gaan maken waarvan de opbrengt ten goede komt aan de actie “zip your lips”.

Recepten kunt u , geschreven of digitaal, inleveren voor 15 januari 2016  bij                                                                                          Brenda Heun () Havenweg 18                                                                                        Jolanda FLikkema ( ) Nesweg 27.

 

 

De jaarlijkse voedselbankactie was weer een groot succes.

Deze viel dit jaar samen met de boodschappenpakketactie van de Coop in Spijk.

 Aan een oproep op de site Spijk.net en in de kerk om de zegels en volle spaarkaarten te doneren aan de voedselbank werd massaal gehoor gegeven. Met deze zegels konden ruim veertig boodschappenpakketten worden opgehaald.

Ook werden  veel artikelen ingeleverd in de kerk.

De spullen zijn afgelopen dinsdag opgehaald door de voedselbank.

De diaconie/zwo en de voedselbank wil iedereen in Spijk en omgeving en de Coop ( Spijk) hartelijk danken voor hun enthousiaste medewerking.

 

Uitnodiging voor de thema-avond:

‘Geloven met gevolgen’

Op woensdag 18 november houdt de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Uithuizermeeden een lezing over christenvervolging.  Het thema is ‘Geloven met gevolgen’. In woord en beeld wil de SDOK christenen bewust maken van de realiteit van christenvervolging en hen oproepen tot verbondenheid met vervolgde broeders en zusters.

De lezing, ondersteund met realistische videobeelden, vindt plaats in het GKV-verenigingsgebouw

 “De Wijngaard”, Kerkstraat 7 in Uithuizermeeden. De aanvang is ’s avonds half acht.

De toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor het werk van de SDOK.

Zondag 8 nov. 2015.

Jaargang 7 : 360 Week 46

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk HZ

 

Voorganger:

ds. R. Meihuizen

Koster:

dhr. K.W.H. Kooistra

Gastvr./hr.:

Grietje Blokzijl en Elly Flikkema

Organist:

dhr. J. Cijsouw

Ouderling van dienst:

dhr. P.J. Ritzema

Diakenen:

dhr. J.W. Rijzinga

Collectant:

dhr. J.D. Pijper

Lector:

dhr. J.D. Pijper

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

geen

Kinderoppasdienst:

Trisha Berends en Veerle Thijssen

Bloemen bezorgen:               

mw. M. Hoving-Baar

reserve:

mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

Lied met de kinderen:

geen

 

Orde van dienst

 

Woord van welkom

Lied nr. 5 uit Geroepen om te zingen 'Dit is de dag. dit is de dag

Votum en groet

Klein Gloria

Gebed

Zingen: Lied 216

Gedicht

Zingen: Lied 871

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Daniel 6

Zingen: uit AWN 'Daniel"

Lezing: Matteús 6: 5-9 uit de samenlees bijbel van het NBG

Lezing: Hebreeën 11: 32-35

Zingen: Lees je bijbel bid elke dag, bid elke dag

Overdenking

Zingen: Durf te zijn een Daniel

Dankgebed

Collecte  (filmpje over het schoenendozenproject van Edukans)

Zingen: Lied 705

Zegenbede

Lied 423

 

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51.

De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij mw. T. Heun-Boelkens, Havenweg 32, die geopereerd is aan haar knie en nu thuis verder mag revalideren.

 

Eredienst :       15 nov.  ds. F. Kristensen, Warffum    9.30 uu             kerk in 't Loug

 

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO.

 

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

 

Rectificatie

Het stamppotten buffet is op vrijdag 20 november en niet op woensdag, zoals in Hetzelfde Spoor vermeld staat.

De kosten zijn : € 7,50 pp , kinderen : € 4,00 pp.

Diakonie/ZWO.

 

VESPERVIERING  Bierum 8 november 2015

De werkgroep Vespervieringen, bestaande uit leden van de Protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk organiseert dit seizoen een zestal regionale Vespervieringen.

Op zondag 8 november wordt er weer een Vesperviering gehouden in de Sebastiaankerk in Bierum.

Aanvang 17.00 u.

Muzikale medewerking:

Tjerk de Vries , orgel

Berber Werkman-de Vries, blokfluit

De bezinning zal worden verzorgd door drs. Frits Postema.

Iedereen is van harte welkom!         

 

Ondergoed actie van het Tsjernobyl project.                                                                                                  

Bij de uitgang kunt u een briefje meenemen waarop staat : Graag ontvangen wij van u/jou 1 set ondergoed voor een jongen/meisje.
Dit ondergoed zal worden uitgedeeld aan de kinderen uit Wit Rusland die hier in januari en februari voor 7 weken komen.
Wilt u meedoen aan deze actie, neem dan een briefje mee en lever het ondergoed in bij Anja Oosterhuis (Grote Dijkstraat 16) of Jolanda Flikkema ( Nesweg 27).

 

19 nov. gemeenteavond                                                                                                                                

Op deze avond bespreken we de financiën van de kerk, de diakonie/zwo, verjaardagsfonds en het jeugdwerk. Achter in de kerk liggen overzichten van de jaarcijfers 2014 en de begroting 2016 voor belangstellenden om mee te nemen.                                                                                                               

Verhuizing                                                                                                                                                      

Half november verhuizen Gijs en Lenie Wiertsema-Bakker, Oostpolderweg 6 met hun dochters Greetje en Lidia naar Denemarken. We wensen hen heel veel succes maar vooral Gods nabijheid toe.

Zondag 1 nov. 2015.

Jaargang 7 : 358 Week 45

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk in 't Loug

 

Voorganger:

ds. M. Heule

Koster:

mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

dhr. N. Schuringa

Ouderling van dienst:

dhr. P.M. Wiersema

Diakenen:

mw. C. Scheele-Zijlstra

Lector:

mw. C. Scheele-Zijlstra

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Tjitske Burgstra en Gerda Wiersema

Kinderoppasdienst:

Janny Flikkema-Dijkman en Gerda Wiersema

Tienernevendienst:

Astrid Pestman

Bloemen bezorgen:              

mw. A. Reijerse-Liebeton

reserve:

mw. E.v.Lune-Pieterman

Lied met de kinderen:

AWN deel 1, lied 13: 1, 2, en 3

 

In deze dienst zal  ds. M. Heule voorgaan en er wordt muzikale medewerking verleend door het Mannenensemble Duodecime uit Leens. Ook hebben we een gastorganist dhr. Nick Schuringa uit Tolbert een 'oud' inwoner van Spijk.

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  Ps 87

SG-VG

Wet: Leviticus 19: 1-4, 9-12 en 17,18

Zingen: Ps 130: 2,3

Gebed

Woord van genade: Romeinen 8: 12-15

            Koor; Abba Vader

            Koor; Neem mij zoals ik ben (Canon) Geeft dirigent aan. Lied 833

            Koor; Er is een God die hoort  (vers 3 zingt de gemeente mee)

            Koor; Elk uur elk ogenblijk Solo Jan Zwart

Gebed

Zingen: AWN deel 1 lied 3 : 1,2, en 3

Kinderen naar de nevendienst

Lezen: Ruth 2

            Koor; Heer van hierboven solo Jannes Smit

            Koor; Ik heb gehoord van een stad

Lezen: Matth 28: 16-20

Zingen: Lied 935 (Je hoeft niet bang te zijn)

Verkondiging

Zingen: Ps 91: 1,5,7

Dankgebed, besloten met Onze Vader Lied 1006

Gedicht

 

Collecten

kinderen/tieners komen terug in de kerk

Slotzang: Lied 416: 1,2,3,4

Zegen

            Koor; Houd mij vast

            Koor; Samen dienen

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor KIA-Zending en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52 nu Janny voor de tweede keer geopereerd is aan haar been.

 

Meeleven

Dhr. S. Klevering, Ubbenasingel 51 verblijft in Solwerd, afdeling Tjamsweer, kamer 12A om te revalideren.

Eredienst :       4 nov.  ds. K. Pieterman          19.00 uu           Dankdienst                  kerk aan de Hoofdweg Zuid

                        8 nov.  ds. R. Meihuizen          9.30 uur           Kinderdienst                kerk aan de Hoofdweg Zuid

 

Dankdienst woensdag 4 nov.

Voorganger ds. K. Pieterman,  19.00 uur in de kerk aan de Hoofdweg Zuid.

Aansluitend is er een gemeenteavond waar we verder gaan met het startthema 'Goede Buren'

Denkt u aan het vraag en aanbod strookje op de uitnodiging?

 

Nieuwe hulp in Pro Rege
Mw. K. Keizer heeft gereageerd op de oproep voor tijdelijke beheerder Pro Rege met daaraan het verzoek om de woning (tijdelijk) te mogen gebruiken. Per 1 nov. 2015 zal zij deze taak op zich nemen.

 

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Woensdag 4 nov. (Dankdag) en zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

Rectificatie

Het stamppotten buffet is op vrijdag 20 november en niet op woensdag, zoals in Hetzelfde Spoor vermeld staat.

De kosten zijn : € 7,50 pp , kinderen : € 4,00 pp.

Diakonie/ZWO

Zondag 4 nov. 2015.

Jaargang 7 : 359 Week 45

 

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst                               19.00 uur                kerk HZ

Voorganger

ds. K. Pieterman

Koster:

dhr. M. Flikkema

Organist:

dhr. J. Cijsouw

Ouderling van dienst:

mw. E.J. Flikkema-Rollema

Diakenen:

mw. M. Kooistra-Jordan

Collectant:

dhr. W. Bruinius

Lector:

mw. M. Hoving-Baar

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Ps 62: 1.7

Onze hulp en Drempelgebed

LB 67: 1.3

Rondom het Woord

Zondagsgebed

Schriftlezing II Koningen 2: 1- 15a

LB 1009

Preek

LB 823

Gebeden en Gaven

Gebed  -dankgebed

-voorbeden

-stil gebed

-gebed des Heren

Inzameling der gaven

LB 978

Zegen

LB 416

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Eredienst :       8 nov.  ds. R. Meihuizen         9.30 uur           Kinderdienst               kerk aan de Hoofdweg Zuid

 

Dankdienst woensdag 4 nov.

Aansluitend is er een gemeenteavond waar we verder gaan met het startthema 'Goede Buren'

Denkt u aan het vraag en aanbod strookje op de uitnodiging?

 

Z

ondag 25 okt. 2015.

Jaargang 7 : 357 Week 44

 

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk aan de HZ    

 

Voorganger:

ds. P. Lootsma

Koster:

dhr. M. Flikkema

Gastvr./hr.:

Janny Bruinius en Anja Oosterhuis

Organist:

dhr. J.W.F. Veldman

Ouderling van dienst:

mw. J. Smid

Diakenen:

dhr. J.W. Rijzinga

Collectant:

dhr. E. Blokzijl

Lector:

dhr. J.W. Rijzinga

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Henny Maarsingh en Rieneke Doorn

Kinderoppasdienst:

Trisha Berends en Marjan Kooistra

Bloemen bezorgen:              

mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema

reserve:

mw. B. Bansema-Ronda

Lied met de kinderen:

'Durf te zijn een Daniel'

 

Orde van dienst

           

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst, waar na we gaan staan

Lied: Psalm/Lied 130:1,3  Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer

Groet, bemoediging en gebed:

V. De Heer zij met u

G. Ook met u zij de Heer

V. God, dank dat U met uw Geest in ons midden bent

     laat het ons opmerken, er stil van worden ….    

     God van hemel en aarde, zonder U soms te noemen, roepen mensen tot U om hulp, redding

G. Laat ons als gemeente van Jezus Christus het roepen horen van mensen in nood,

     wij, die uw ogen mogen zijn, uw oren, uw hart vol liefde

    Amen.

Hierna gaan we zitten

Gebed, met de woorden van Psalm 146 (in de bewerking van Huub Oosterhuis)

Glorialied: Lied 146 c:1,5,7 Alles wat adem heeft love de Here

Gebed om de leiding van de Heilige Geest nu wij uit de Bijbel gaan lezen

Aandacht voor de kinderen die naar de Kindernevendienst gaan (groep 1 t/m 8)

Zingen: Durf te zijn een Daniël

Eerste lezing:   Jesaja 59:1-8

Zingen:  Lied 860:1,3  Gij die ons hebt geschapen

Tweede lezing: Marcus 10:46-52

Zinge: Lied 935  Je hoeft niet bang te zijn

Verkondiging   Jezus – Bartimeüs – en wij anno 2015

Zingen: Lied 800:1,3  Wat zou ik zonder U geweest zijn

(de gemeente gaat staan)

Wij gedenken dhr. Pieter Baar

* 17 juni 1933 -  †  19 oktober 2015

We zingen: 'Lied om Zegen'

Gebeden

Inzameling van de financiële gaven  Kinderen komen terug uit de Kindernevendienst

Slotlied: Lied 838  O grote God die liefde zijt

Uitzending en zegen, beantwoord met driemaal gezongen: Amen

   

 

Kindernevendienst

De komende tijd tot aan advent behandelen we de verhalen rond Daniël tijdens de kindernevendienst.

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet  en felicitatie van onze gemeente naar de fam. J.Bouma-v.Dijken, Westersingel 12 die 22 okt. jl. 50 jaar waren getrouwd en naar de fam. D.J.Vos-Dijkstra, Hoofdweg Zuid 17 die 23 okt. jl. 45 jaar waren getrouwd.

Ook is er een bos bloemen naar mw. E. Pastoor Herder gebracht die de afgelopen week geopereerd is aan haar knie en thuis verder mag revalideren.

 

Eredienst :       1 nov.  ds. M. Heule            9.30 uur        Zendingsdienst          kerk in 't Loug

                                       m.m.v.: Mannenensemble Duodecime uit Leens

 

 

Nieuwe hulp in Pro Rege
Mw. K. Keizer heeft gereageerd op de oproep voor tijdelijke beheerder Pro Rege met daaraan het verzoek om de woning (tijdelijk) te mogen gebruiken. Per 1 nov. 2015 zal zij deze taak op zich nemen.

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Woensdag 4 nov. (Dankdag) en zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO.

 

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

 

Zondag 1 november is er een zendingsdienst.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De dienst is in de kerk in ’t Loug en begint om 9.30 uur. 

In deze dienst zal  ds. M. Heule voorgaan en er wordt muzikale medewerking verleend door het Mannenensemble Duodecime uit Leens