Zondag 10 april. 2016.
Jaargang 8 : 381 Week 14

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze JEUGD dienst 10.00 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Muzikalebegeleiding: CBS
Ouderling van dienst: Dhr. P.M. Wiersema
Diaken: Dhr. J.W. Rijzinga
Lector: Mw. P. van Keulen
Kindernevendienst gr. 1 t/m 4 Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema
reserve: Mw. B. Bansema-Ronda
Lied met de kinderen:

 

Orde van diens

bellend en rennend komt jeugd binnen in de kerk...
via scherm: lied van Herman van Veen : opzij, opzij, opzij
welkom en uitleg
votum en groet
zingen met korps : lied NLB 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
gebed
kinderen gr. 1-4 naar de nevendienst
Bijbellezing : matt. 6: 25 t/m 34 bijbel in gewone taal
zingen met korps : lied NLB 216 : dit is de morgen
verhaal
preekje 'back to basics'
zingen met korps: lied opwekkingslied 40 Zoek eerst het koninkrijk van God
gedicht
zingen met korps : lied opwekkingslied 488 Heer ik kom tot U
preekje 'down to earth'
scherm: Marco Borsato: mooi
gebed
collecte korps speelt / kinderen komen terug in de kerk
zingen met korps : Onze Vader op melodie: I' am sailing
zegen
zingen met korps: lied opwekkingslied 58 Vrede zij U

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor het eigen jeugdwerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Robbert Kok,
Mw. Everts-Dijkhuizenlaan 7 die herstellende is van een voetbalblessure.

 

Erediensten 17 april         9.30 uur            'Dienst over oorlog en vred'          ds. J.C. Schimmel

 
Volgende week, op 16 en 17 april wordt in Spijk en omstreken de Slag om Delfzijl nagespeeld. Daarom staan we ook in de kerkdienst stil bij oorlog en vrede. We kijken terug naar de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, maar we kijken ook naar de wereld om ons heen. Voor ons is de bevrijding al gekomen, maar hoe zit het met al die plaatsen waar nog oorlog is? En hoe kun je daar, vanuit je geloof, een goede houding in aannemen? Is het goed om jezelf ervoor af te sluiten, of zijn er ook andere manieren om ermee om te gaan?
De dienst vindt plaats om 09:30 uur in de Andreaskerk en u/jij bent van harte welkom.

 

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert dinsdag 19 april vanaf 19.30 uur in Pro Rege.

 

Een bericht wat te laat binnen kwam voor HzSp zullen we nu enkele keren op KERKnieuws plaatsen.

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.
Voor meer informatie over deze dienst kunt u / kun je bellen of mailen met Tjalling Huisman (0596 57 13 93 / ) of Lina van Zanten (0596 62 49 23 /).
We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren!

Zondag 3 april. 2016.
Jaargang 8 : 380 Week 13

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst           9.30 uur

Voorganger: Ds. G.A. Segger
Koster: Dhr. M. Ritzema
Orgel: Dhr. A. Pestman
Ouderling van dienst: Mw. P.A. Datema-Smit
Diaken: Mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: Dhr. B. de Vries
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Rieneke Doorn en Kornelia Keizer

Tienernevendienst: Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Kornelia Keizer en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. T. West-Kolk
reserve: Mw. C. Knook-Nieuwkerk
Lied met de kinderen: AWN deel 3-24: 1, 2 en 3 n.a.v. Lucas 24: 13-35

Orde van dienst

Inleidend orgelspel
-Welkom en mededelingen
-Aanvangslied: NLB 81: 1, 2 en 3 “Jubel God ter eer”
-Stil gebed, bemoediging en groet
-Lied: NLB 81: 5 “Onder lasten zwaar”
–Drempelgebed en gebed om ontferming
-Glorialied: NLB 619 “Lof zij God in de hoogste troon” in beurtzang 1: a 2: m: 3: v: 4: m 5: v 6: a
-Gebed om de Heilige Geest
-Kinderlied: uit Alles wordt nieuw deel 3 nr. 24 1,2,3
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
-Eerste Schriftlezing: Lukas 24: 13-27 (gelezen door de lector)
-Lied: NLB 611: 1 en 2 “Wij zullen leven, God zij dank”
-tweede Schriftlezing: Lukas 24: 28-35
-Lied: NLB 611: 3 en 4 “Verheugd herkennen wij uw naam”
-Verkondiging
-Lied: NLB 975 “Jezus roept hier mensen samen”
-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader
-Kinderen komen terug in de kerk
-Inzameling van de gaven
-Slotlied: NLB 642: 1, 2 en 3 “Ik zeg het allen dat Hij leeft”
-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de fam. W. Riepma-Mulder, Ubbenasingel 36 i.v.m. 25 jarig huwelijks jubileum van 28 maart jl.

Meeleven
Vorige week schreef ik op KERKnieuws dat het meeviel na de val van dhr. F.H. Wiersema, Parklaan 4.
Dit bleek te gaan om verkeerde informatie......na de val is dhr. opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd aan een fractuur in de heup. Thuis mag hij nu verder revalideren en herstellen.
We wensen hem en zijn vrouw heel veel sterkte en vooral beterschap.

Erediensten 10 april 10.00 uur Jeugddienst ds. J.C. Schimmel m.m.v. CBS
koffie drinken na de dienst

Ds. Schimmel heeft vakantie van 2 t/m 9 april.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 3 (die loopt van 17 april. t/m 29 mei.2016) kan tot
4 april. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

Dinsdag 29 maart was de flessenactie.
Een geweldige opkomst van club en maff leden.Bijna iedereen was aanwezig!! Auto's waren vol met kinderen en later flessen en frituurvet. Bij terugkomst werd de groep getrakteerd op drinken en een broodje hamburger die waren gebakken door de diaconie/zwo.
Het totaal bedrag wordt ook weer gestort op de rekening van World Vision.
Iedereen weer heel hartelijk bedankt!!!!

Geldwijze
actie World Vision

totaal tot nu € 2.369,45

flessenactie € 441,40
giften tijdens de flessenactie €98,65
verjaardagsgift €75,00
collectegeld €257,40
schoonmaakactie €100,00
sponsorgeld Zip Your Lip €1397,00

Dit project wordt ondersteund door het jeugdwerk en de diaconie/zwo van de gemeente Spijk/Losdorp

Zondag 20 maart. 2016.
Jaargang 8 : 378 Week 11

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 10.00 uur
voorbereiding HA

Voorganger: Gersom Westerkamp uit Houten van World Vision
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. J.W. Rijzinga
Ouderling van dienst: Mw. A. Dijkman-Keizer
Diakenen: Mw. M. Kooistra-Jordan
Lector: Mw. A. Dijkman-Keizer
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. E. Pastoor-Herder
reserve: Mw. P.A. Datema-Smit
Lied met de kinderen: Projectlied n.a.v. Lucas 23:33-43
"Liefde is....redding voor de wereld

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
Aanvangslied Lied 320: 1,2, en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 72: 1,4,7
Gebed om ontferming
Lied 997: 1,2,3,4
Gebed om de Heilige Geest
Lied....project
Kindermoment (Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing Rechters 6: 11-16
Lied 912: 1,4,6
Verkondiging 'Leven zoals Jezus deed'
Lied 300b: 1,3,4
Dankgebed en voorbede, stil gebed, afsluiten met Onze Vader
Kinderen komen terug in de kerk
Inzameling van de gaven World Vision
Aanbieden ingezamelde gelden
Slotlied 146: 1,4
Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)


Collecte
De rondgaande collecte is voor de diakonie/world vision en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. S. Pilon-Heun, 't Loug 19 die herstellende is van een operatie aan haar voet. Ook gaat er een attentie naar Susan Huttema, Ubbenasingel 6 die haar arm gebroken heeft.

 

Erediensten

24 maart 19.00 uur Witte Donderdag HA ds. J.C. Schimmel
25 maart......19.00 uur Goede Vrijdag ds. G.A. Segger, Uithuizen
26 maart......21.00 uur Stille Zaterdag ds. G.A. Segger, Uithuizen
27 maart.......9.30 uur 1e Paasdag ds. J.C. Schimmel
28 maart 9.30 uur 2e Paasdag Losdorp ds. J.C. Schimmel

Start nieuw project jeugdraad/diaconie/zwo.
Vandaag start het nieuwe project, dat twee jaar gaat duren , met een Zip your lipweekend. We komen in actie voor World Vision en wel voor het ondervoedingsprogramma in Zimbabwe.
World Vision is een Christelijke organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen in de wereld, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke voorkeur.
Gistermorgen deed de jeugd mee met de landelijke opschoondag.
’s Avonds was het vasten.! Vanmorgen heeft de diaconie/zwo voor het ontbijt gezorgd. Het bedrag dat is opgehaald bij de sponsoren voor deze actie en de opbrengst van de landelijke opschoondag zal bekend gemaakt worden tijdens deze dienst. De collecte tijdens deze dienst is ook bestemd voor deze actie.
We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Voor de Zip your lipactie is een kookboek gemaakt. U kunt het Spiekster Kookbouk bestellen door contact op te nemen met Brenda Heun of Marleen Kooistra. Ook kunt u uw naam noteren op de intekenlijst bij de ingang van de kerk. Hier is ook een proefexemplaar in te zien. De prijs voor dit kookbouk is € 7,95.
Dinsdag 29 maart ( na Pasen ) is er een flessenactie. Ook de opbrengst hiervan is voor het project.

Lege flessenactie
Dinsdag 29 maart ( dinsdag na Pasen) komt de jeugd van de jeugdraad PKN gemeente Spijk-Losdorp vanaf 18 uur bij u langs om lege statiegeld flessen en (frituur) vet/olie op te halen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de Zip Your Lip actie van World Vison.

De eerste Paasdag (Na deze dienst) willen we graag met de kinderen van de kindernevendienst een Paasgroet brengen bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
De kinderen kunnen zich na de dienst verzamelen bij Elim. De jongere kinderen worden weer thuis gebracht.
leiding van de kindernevendienst.

Paasontbijt
Ook dit jaar organiseert de kerkenraad weer een paasontbijt op eerste Paasdag. We beginnen om 8.30 uur. In de hal van de kerk ligt de deelnamelijst voor de Paasmaaltijd. U kunt zich hiervoor nog t.m. donderdag 24 maart opgeven. mailen of bellen mag ook. Vervoer is eventueel mogelijk.
of telefoonnr 591727.

Zondag 27 maart. 2016. 1e Paasdag
Jaargang 8 : 379 Week 12

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. J.W.F. Veldman
Ouderling van dienst: Mw. I. Ernsten-ten Hove
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8 geen
Kinderoppasdienst: Rieneke Doorn-Vos en Lieke Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. M. Sikkema-Kap
reserve: Mw. E. Vos-Dijkstra
Lied met de kinderen: Projectlied n.a.v. Lucas 23:56 en 24:12
"Liefde is....vertel het maar!

De eerste Paasdag (Na deze dienst) willen we graag met de kinderen van de kindernevendienst een Paasgroet brengen bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
De kinderen kunnen zich na de dienst verzamelen bij Elim. De jongere kinderen worden weer thuis gebracht. leiding van de kindernevendienst.

Orde van dienst
Thema: verrast door vreugde
Bijbelgedeelte: Lukas 24:1-12
-Intochtslied: U zij de glorie (634)
-Bemoediging en groet
-De Paaskaars wordt aangestoken
-Daarbij lezen kinderen een stukje voor
-Lied: This Little Light of Mine
-Gebed
-Project kindernevendienst.
-Projectlied
-Schriftlezing: Lukas 24:1-12
-Lied: 617: 1, 4, 5, 6, 7, 18
-Verkondiging
-Astrid Pestman zingt “Ik zal er zijn” van Sela
-Gedicht van de Kindernevendienst
-Lied: ELB 357: Vreugde, vreugde, louter vreugde
-Dankgebed; stil gebed; Onze Vader. Kinderen bidden mee met het gebed -Inzameling van de gaven
-Slotlied: Dit is de dag van het licht (Aan Jou Dit Lied nr. 20) – Melodie: gezang 434
-Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. F.H. Wiersema, Parklaan 4. Het bleek achteraf, -gelukkig- niet te gaan om een gebroken heup.
Er is ook een pakje bezorgt bij Noah van Dijken, Ubbenasingel 31 die na een val van de trap een nare breuk in haar voet had. Ze is nu aan het herstellen.
Mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36 is eveneens thuis en ook voor haar zijn er bloemen met een hartelijke groet van de gemeente.

Verhuizingen vanuit Luingaborg
De (voorkeurs)leden van onze PKNgemeente wonend in Luingaborg zijn inmiddels allemaal verhuisd. Ze hebben elders een nieuwe woonplek gevonden.
Om ze een hart onder de riem te steken is bij ieder van hen in de afgelopen week een paasbakje bezorgd.
We hopen dat ze zich op het nieuwe adres ook weer thuis gaan voelen.

14 uur vasten redt 31 kinderen van de hongersnood.
Zaterdag 19 maart zijn de kinderen van de PKN gemeente Spijk/Losdorp begonnen met de start van een nieuw project van de diaconie/ZWO en het jeugdwerk.
Het project is van World Vision , dit is een wereldwijde organisatie die wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen.
Er is 45 euro nodig om 1 kind te redden.
De kinderen begonnen met de actie ZIP YOUR LIP.
Dit houdt in dat de kinderen 14 uur lang niet eten en alleen water of thee krijgen.
Om een beetje het hongergevoel te ervaren wat in ontwikkelingslanden heel normaal is.
De kinderen konden zich hiervoor laten sponsoren om geld in te zamelen.
Ook hebben ze met de landelijke opschoondag meegedaan en geld gekregen voor deze actie.
Zondag was er tijdens de kerkdienst nog een collecte voor World Vision.
Alles met elkaar is er al 1754 euro opgehaald voor dit project.
Waar een klein dorp groot in kan zijn .

 

Erediensten 28 maart 9.30 uur 2e Paasdag Losdorp ds. J.C. Schimmel
                      3 april 9.30 uur ds. G.A. Segger, Uithuizen

 

Lege flessenactie
Dinsdag 29 maart ( dinsdag na Pasen) komt de jeugd van de jeugdraad PKN gemeente Spijk-Losdorp vanaf 18 uur bij u langs om lege statiegeld flessen en (frituur) vet/olie op te halen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de Zip Your Lip actie van World Vison.

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 3 (die loopt van 17 april. t/m 29 mei.2016) kan tot
4 april. 12.00 uur, bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

_____________________________________________________________________________________

Eredienst 28maart, 2e Paasdag kerk in Losdorp
Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Dhr. J. Cijsouw
Ouderling van dienst: Mw. J. Smid
Diakenen: Dhr. J.W. Rijzinga
Lector: Mw. T. Menninga-Bokje

Graag nodigen wij u uit voor een vrolijke paasdienst met samenzang en solozang in de Johanneskerk
te Losdorp.
Thema : een verborgen schat.

Zondag 13 maart. 2016.
Jaargang 8 : 377 Week 10

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst 9.30 uur

Voorganger: ds. W.T. Spoelstra-Postmus
Koster: dhr. J.B. Doorn
Orgel: mw. Albertha Ufkes-van het Hof
Ouderling van dienst: mw. P.A. Datema-Smit
Diakenen: mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Leden van het koor
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8: Corrie Kooi en Kornelia Keizer
Tienernevendienst: Astrid Pestman
Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Leden van het koor
reserve:
Lied met de kinderen: Projectlied n.a.v. Lucas 22:66-71 "Liefde is.....soms zwijgen"

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
Lied van de intrede 'In het huis van de eeuwige'
Bemoediging, Drempelgebed, Groet
Toelichting op Psalm 25
Zingen: Psalm 25
Kyriegebed
Zingen: Psalm 84
Toelichting op het them: Doe ons recht, geef ons toekomst!
Gebed bij de opening van Gods woord
door het zingen van WZM 159
Projectlied + uitleg
Lezing: Jesaja 43: 16-19a
Koor: Schepping nr 19
Lezing: Jesaja 43: 19b-21
Zingen: allen Schepping nr 19
Lezing: Lucas 8: 1-11
Zingen: Als de appelbloesem
Meditatie
Zingen: Het lied van Overzee
Gebeden afgesloten met gezongen Onze Vader
Inzameling van de gaven/ kinderen komen terug in de kerk
Tijdens de inzameling speelt de organiste: Ciacona I met variaties vanJohann Bernhard Bach (1676-1741) Slotlied: Lied 150a
Wegzending en Zegen

Tijdens het uitgaan speelt de organiste het: Andantino van Cesar. Franck (1822-1890

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst zijn verzorgt door het koor en worden door leden bezorgt bij
mw. E.v.d.Linde Medendorp, Nesweg 15.en bij mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Zuid 36.

 

Erediensten 20 maart 10.00 uur spreker World Vision / voorbereiding HA

 

Start nieuw project jeugdraad/diaconie/zwo.
Komend weekend ( 19 en 20 maart ) start het nieuwe project, dat twee jaar gaat duren , met een Zip your lipweekend. We komen in actie voor World Vision en wel voor het ondervoedingsprogramma in Zimbabwe.
World Vision is een Christelijke organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen in de wereld, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras of politieke voorkeur.
De jeugd doet zaterdagochtend mee met de landelijke opschoondag.
’s Avonds om 18.00 uur start het 14 uur vasten. Op zondagochtend zorgt de diaconie/zwo voor het ontbijt. Daarna gaan we naar de kerk waar iemand van World Vision de dienst zal leiden. Het bedrag dat is opgehaald bij de sponsoren voor deze actie en de opbrengst van de landelijke opschoondag zal dan worden bekend gemaakt. De collecte tijdens deze dienst is ook bestemd voor deze actie. We bevelen de collecte van harte bij u aan.
Voor de Zip your lipactie is een kookboek gemaakt. U kunt het Spiekster Kookbouk bestellen door contact op te nemen met Brenda Heun of Marleen Kooistra. Ook kunt u uw naam noteren op de intekenlijst bij de ingang van de kerk. Hier is ook een proefexemplaar in te zien. De prijs voor dit kookbouk is € 7,95.
Dinsdag 29 maart ( na Pasen ) is er een flessenactie. Ook de opbrengst hiervan is voor het project.

 

VESPERVIERING Bierum 13 maart 2016
De werkgroep Vespervieringen, bestaande uit leden van de Protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk organiseert dit seizoen een zestal regionale Vespervieringen.
Op zondag 13 maart wordt de laatste van het seizoen gehouden in de Sebastiaankerk in Bierum.
Aanvang 17.00 u.
Muzikale medewerking:
Tineke Postema en Wilte Mulder, zang.
De bezinning zal worden verzorgd door ds. F. Postema.
Iedereen is van harte welkom!

 

Weer veilig thuis
Met een rugzak vol herinneringen, belevenissen, verhalen, en tassen vol foto's,cadeaus en kleding zijn de kinderen uit Wit Rusland met open armen verwelkomt door hun ouders in Liadetz en Bolsjoi Orly. Het "welkom thuis" was warm en dat is fijn om te zien en te voelen.
Iedereen die, op wat voor manier dan ook, heeft meegewerkt aan project 2016, heel erg bedankt.

Werkgroep Stichting Tsjernobyl kinderen Delfzijl
www.tsjernobyldz.nl

 

PAASontbijt
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst voor de Paasmaaltijd 1e Paasdag in Pro Rege, aanvang 8.30 uur.
Opgave kan ook via of tel 591727