Zondag 28 aug. 2016.

Jaargang 8 : 399

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze -doop-dienst                

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Annejet Dijkman (organist),

Doeke-Jan Dijkman (trombone) en Hendrieke Keizer (bugel)

Mw. I. Ernsten- ten Hove

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Dhr. J.D. Pijper

Rieneke Doorn en Gerda Wiersema

Kinderoppasdienst: Trisha Berends en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. M. Hoving-Baar

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

ELB   454: 1, 2, 3


Orde van dienst

-Afkondiging

-Openingslied: NLB 139: 1 en 2

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Drempelgebed

-Lied: NLB 139: 7 en 9

Bediening van de doop:

-Het doopvont wordt gevuld met water

-Onderwijzing

-Lied: NLB 354: 1, 3 en 4

-Presentatie (door de ouderling van dienst)

-Doopvragen

-Doopgebed

-Gezongen geloofsbelijdenis: NLB 340b (staande)

-Bediening van de Heilige Doop aan Arend Jan Kroeze (de kinderen mogen naar voren komen)

-De doopkaars wordt aangestoken en overhandigd aan de ouders

-Lied: NLB 781

-Geloften

-Verwelkoming door de gemeente

-Kinderlied: ELB 454: 1, 2, 3

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Gebed om de Heilige Geest

-Schriftlezing: Jesaja 43:1-7

-Lied: NLB 885: Groot is Uw Trouw, o Heer

-Overdenking

-Lied: In je moeders schoot geweven

-Gedicht (voorgelezen door Aafke Dijkman)

-Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

-Inzameling van de gaven; we luisteren op het scherm naar “doop” van Sela

-Slotlied: Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399; ELB 218)

-Zegen, gevolgd door 3x ‘amen’

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de doopouders.

 

Erediensten     4 sept.         9.30 uur             Mw. B. de Beaufort, Zandeweer                                                                                      


Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 6 (die loopt van 18 sept. t/m 23 okt. 2016) kan tot

5 sept. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2 of

 

 

De Prot.Gem. Spijk-Losdorp heeft het volgende bericht ontvangen;

Op 17 aug. jl. is plotseling overleden

Arend Ties (Ard) Oosterhuis

op de leeftijd van 34 jaar.

Afgelopen donderdag was er een afscheidsdienst en vond de begrafenis plaats in Godlinze

Ties en Gré Oosterhuis

Roggemolen 5

9919 CA Loppersum

 

11 sept. Open Monumentendag (Andreaskerk)

Wie kan/kunnen zaterdag 11 september 1 á 2 uurtjes aanwezig zijn in de kerk om bezoekers te ontvangen en eventueel van informatie te voorzien. Opgave bij de scriba.

 

9 September

wordt het startschot weer gegeven voor een nieuw kerkseizoen.

Het thema is: deel je leven.

Wij van de start commissie organiseren daarom vrijdagavond 9 september een gezellige talentenavond waar iedereen zijn of haar talent met iedereen kan delen.
Heb jij een verborgen talent en wil je dat graag met iedereen delen?
Geef je dan zo gauw mogelijk op voor de talentenavond op 9 september.
Je kunt denken aan om je grote idool te playbacken of, als je een muziekinstrument heel goed kan bespelen kun je het die avond laten zien. Als je samen met een groepje een dans wilt uitvoeren mag dat ook. Of schuilt er een echte Andre van Duin in je dan is ons podium ook beschikbaar. Denk je, ja maar ik heb een hele interessante hobby en daar wil ik graag over vertellen dan mag dat ook.

We kunnen helaas niet voor professionele kleding zorgen maar we hebben wel professionele dames van de make up bereid gevonden om jullie nog mooier te maken dan dat jullie al zijn.

De gehele avond wordt gepresenteerd door : … tja we vertellen natuurlijk ook nog niet alles hé.

Lijkt het je leuk om alleen of samen met een groep mee te doen geef je dan op voor 2 september.

Via: of bij Aafke Keizer of Brenda Heun of via 06-51777207

Zondag 21 aug 2016.

Jaargang 8 : 398

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                 HA

Voorganger: Ds. F. Volbeda
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. J. Smid

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1-8

Mw. C. Scheele-Zijlstra en dhr. J.W. Rijzinga

Mw. A. Dijkman-Keizer

Kornelia Keizer

Kinderoppasdienst: Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. E. van Lune-Pieterman

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. A. Reijerse-Liebeton

ELB 430:1, 2 en 3


 

Orde van dienst

woord van welkom en mededelingen

zingen: Psalm 121:1,2,3

bemoediging, groet en drempelgebed

zingen: Psalm 121:4

gebed voor de nood van de wereld

zingen: Lied 305

gebed bij de opening van de Schriften

zingen: kinderlied ELB 430: 1, 2 en 3     de kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing: Psalm 23 (door lector)

zingen: Psalm 23

evangelielezing: Johannes 10,11 - 16

zingen: Lied 653:1,6,7

verkondiging

zingen: Lied 422

 

In Memoriam Dhr. N. Breedijk * 21-02-1927 † 14-08-2016

zingen: Lied 43: 3 en 5

 

gebeden

inzameling van de gaven

de kinderen komen terug

zingen: Lied 273:1,4,5 (als lied dat heenleidt naar de tafel)

korte toelichting op de gang van zaken

nodiging

tafelgebed

zingen: Lied 405:1,4

vervolg tafelgebed

ONZE VADER

zingen: Lied 381:2,5

gemeenschap van brood en wijn

dankgebed

slotlied: Psalm 116:1,3,6,8

zending en zegen

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a die voor meerdere onderzoeken steeds naar het ziekenhuis moet.

Erediensten     28 aug.        9.30 uur             Ds. J.C. Schimmel       doopdienst                                                                                            

 

Doopdienst Arend Jan Kroeze op 28 augustus

Op 28 augustus hebben we een feestelijke dienst in onze gemeente, tijdens de kerkdienst zal Arend Jan Kroeze - Jarne - in ons midden worden gedoopt, en mogen wij hem in onze gemeente verwelkomen. Hij is het zoontje van Martin en Anneke Kroeze. U/jij bent van harte welkom om deze mooie gebeurtenis met ons mee te vieren!

Zondag 7 aug. 2016

Jaargang 8 : 396

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                

Voorganger: Ds. F. Kristensen
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. A. Dijkman-Keizer

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. M. Hoving-Baar

Corrie Kooi en Henny Maarsingh

Kinderoppasdienst: Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Mw. C. Knook-Nieuwkerk
reserve: Mw. T. West-Kolk
Lied met de kinderen: ELB 435: 1, 2    n.a.v. Filippenzen 3:1-16Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: 121 : 1, 2

Votum en groet

Vervolg intochtslied: 121 : 3, 4

Kyrie-gebed

Glorialied: 145 : 1, 3

Gebed van de zondag

Lied ELB 435: 1, 2

(Kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing: Jesaja 65,17-25

Lied: 755

Tweede Schriftlezing: Lucas 12,3240

Lied: 749 : 1, 2

Preek

Lied: 528

Gebeden

Collecten, kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: 675

Zegen en gezongen Amen.

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer N. Breedijk, Lage Trijnweg 18A.     

Dhr. is ernstig ziek.

De tweede bos bloemen gaat naar mw. G. Baar-Ritzema, Kwelderweg 6 die thuis kwam uit het OZG Winschoten.

Mevr. moet voorlopig volledige rust houden.

Erediensten     14 aug.        9.30 uur             Ds. P.D. Wolthaus, Groningen                                                                                         


Vakantie

Ds. J.C. Schimmel heeft vakantie van 25 juli t/m 21 aug.

Zondag 14 aug 2016.

Jaargang 8 : 397

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst voorbereiding HA

Voorganger:Ds. P.D. Wolthaus

Koster:dhr. M. Ritzema

Orgel: dhr. J. Cijsouw

Ouderling van dienst: dhr. P.J. Ritzema

Diaken: mw. G. Breedijk-Brontsema

Lector: dhr. A. Maarsingh

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:Kornelia Keizer en Corrie Kooi

Kinderoppasdienst:Rieneke Doorn

Bloemen bezorgen: mw. A. Bansema-Ronda

reserve: mw. T.A. v.d.Ploeg-Bronsema

Lied met de kinderen; ELB 440: 1, 2, 3

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen
Lied 287: 1.2.5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 62 : 4.5
Gebed om ontferming
Glorialied 304
Gebed om de HG
Kinderlied ELB 440: 1, 2 en 3 - kindernevendienst
Eerste lezing: psalm 122
Lied 122 : 1.3
Evangelielezing: Lukas 11 : 1 - 13
Lied 756 : 1.2.4.5.6
Uitleg en verkondiging
Lied 370
Voorbereiding HA
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven - kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 766 : 1.3
Zending en zegen - gezongen Amen

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I. van Dijken-Flikkema, mw. Everts-Dijkhuizenlaan 31

 

Erediensten 21 aug. 9.30 uur Ds. F. Volbeda, Groningen HA

 

Doopdienst Arend Jan Kroeze op 28 augustus

Op 28 augustus hebben we een feestelijke dienst in onze gemeente, tijdens de kerkdienst zal Arend Jan Kroeze - Jarne - in ons midden worden gedoopt, en mogen wij hem in onze gemeente verwelkomen. Hij is het zoontje van Martin en Anneke Kroeze. U/jij bent van harte welkom om deze mooie gebeurtenis met ons mee te vieren!

 

Vakantie

Ds. J.C. Schimmel heeft vakantie van 25 juli t/m 21 aug.

Zondag 31 juli 2016.
Jaargang 8 : 395

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. A. Ferwerda
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Orgel: Mw. G. Wiersema-Bouma
Ouderling van dienst:  Mw. J. Smid
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Dhr. J.W. Rijzinga
Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:  Kornelia Keizer en Henny Maarsingh
Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lisa Heun
Bloemen bezorgen: Mw. E. Vos-Dijkstra
reserve: Mw. M. Sikkema-Kap
Lied met de kinderen: ELB 422: 1, 2 en 4 n.a.v. Filippenzen 1:27- 2:11

 

Orde van dienst

Intochtspsalm 146c:1,2,3
Stilte
Begroeting
Gebed
Lied 218
Gebed
Kinderviering, ingeleid door het zingen van lied 422 uit de ELB
Lezing: Prediker 5:9-19 (lector)
Zingen: Lied 718
Lezing: Lukas 12:13-21
Zingen; Lied 979:1,2,3,11,12,13,14
Verkondiging
Zingen: Lied 905:1,3
Dank- en voorbeden
Inzameling van gaven / kinderen komen terug in de dienst
Slotlied 425
Zegen

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. A.J. Frik,
De Kluft 6.

Erediensten 7 aug. 9.30 uur Ds. F. Kristensen, Warffum

Vakantie
Ds. J.C. Schimmel heeft vakantie van 25 juli t/m 21 aug.