Zondag 2 okt. 2016.

Jaargang 8 : 404

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze Avondmaalsdienst                   aanvang 9.30 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. J. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Mw. M. de Winter-van Esch

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:

Mw. C. Scheele-Zijlstra en dhr. J.W. Rijzinga

Dhr. J.W. Rijzinga

Tjitske Burgstra en Corrie Kooi

Kinderoppasdienst: Rieneke Doorn-Vos
Bloemen bezorgen: Mw. A. Reijerse-Liebeton

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. E.v. Lune-Pieterman

Lied 166b: 1 en 2


Lied voor de kindernevendienst.

De komende periode tot aan advent gaan de verhalen in de kindernevendienst over het leven van Jozef,

Genesis 37-50. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen wij een lied over Jozef.

 

Orde van dienst

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied: NLB 136: 1, 2, 3, 12

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Zingen: NLB 287: 1, 2, 4

-Gebed

-Kinderlied: NLB 166b: 1, 2

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Lukas 14:1 en 7-14

-Zingen: ELB 328

-Tweede Schriftlezing: Lukas 14:15-24

-Zingen: NLB 377:1, 2, 4, 6

-Verkondiging

-Gezongen geloofsbelijdenis: NLB 340 b

-Inzameling van de gaven- rondgaande en uitgang-       -De kinderen komen terug in de kerk

-De diakenen maken de tafel gereed

-Zingen: NLB 386

-We brengen elkaar de vredegroet

-Nodiging en tafelgebed

-Delen van brood en wijn

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Slotlied: NLB 642: 1, 3, 4, 8

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

Collecte

De rondgaande collecte is voor kerk en Israel, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de mw. G. Burgstra, Ubbenasingel 48 die zich ongelukkig heeft verstapt en nu met haar enkel in het gips zit.

De bloemen voor de fam. A. Flikkema-Rollema, Havenweg 8 i.v.m. hun 40 jarig huwelijks jubileum zijn de afgelopen week gebracht.

 

Erediensten     9 okt.            10.00 uur           ds. J.C. Schimmel                  Jeugddienst                                                                              


De kerkenraad stelt voor om 1 x per maand ( elke eerste zondag van de maand) koffie na de dienst in de Andreaskerk te gaan drinken.

Even gezellig napraten na de dienst. We hopen dat dit ten goede komt aan de gemeente opbouw.

De koffie zal achter in de kerk geserveerd worden maar de in/uitgang blijft open voor een ieder die de predikant, ouderling van dienst een hand wil geven en de deurcollecte.

Catechese

Donderdag 6 okt. om (18.30 uur samen eten) 18-30 jaar To The Point (Bijblestudie)

Zondag 9 okt. (na de kerkdienst) 17+ Belijdenisgroep

Locatie: Hoofdweg Zuid 7.

Jeugddienst op 9 oktober om 10.00 uur

 

‘Heilige herrie’ een muzikaal feest!

Thema: “deel je talenten”

Je bent uitgenodigd voor deze spetterende jeugddienst! De talenten van Spijk en omgeving zullen van zich laten horen!

m.m.v. De rijdende popschool en Annejet Dijkman op piano.

Zondag 25 sept. 2016.

Jaargang 8 : 403

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. K.G. Pieterman
Koster: Dhr. J.B. Doorn

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. P.A. Datema-Smit

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:

Tienernevendienst:

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Dhr. S. Waltje

Henny Maarsingh en Rieneke Doorn

Astrid Pestman

Kinderoppasdienst: Mw. A. Stoppels-v.d.Ploeg en Petra Wiersema
Bloemen bezorgen: Mw. T.A. v.d.Ploeg-Bronsema

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. B. Bansema-Ronda

NLB 166a: 1, 2, 3

 

Lied voor de kindernevendienst.

De komende periode tot aan advent gaan de verhalen in de kindernevendienst over het leven van Jozef,

Genesis 37-50. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan zingen wij een lied over Jozef.

 

Orde van dienst

 

-Inleidend orgelspel

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied LB 283

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied Ps 121

-Gebed om ontferming

-Glorialied LB 305

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied, Lied 166a: 1, 2 en 3 waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector Genesis 28, 10- 22

-Lied LB 815

-Verkondiging

-Lied LB 943

Voorbereiding Heilig Avondmaal.

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied Ps 146: 1.3

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk, de deur collecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de
fam. E. Pijper-Dijkman, Mw. E. Dijkhuizenlaan 5 i.v.m. hun 45 jarig huwelijksjubileum van 24 sept. jl.

 

Erediensten 2 okt. 9.30 uur ds. J.C. Schimmel Heilig Avondmaal

 

De kerkenraad stelt voor om 1 x per maand ( elke eerste zondag van de maand) koffie na de dienst in de Andreaskerk te gaan drinken.
2 Oktober gaan we hier mee beginnen, even gezellig napraten na de dienst. We hopen dat dit ten goede komt aan de gemeente opbouw.
De koffie zal achter in de kerk geserveerd worden maar de in/uitgang blijft open voor een ieder die de predikant, ouderling van dienst een hand wil geven en de deurcollecte.

 

Catechese
Donderdag 29 sept. om (18.15 uur samen eten) 19.15 uur 12-14 jaar Gezellig, Geloven, God (GGG)
Vrijdag 30 sept. 18.00 uur 15-17 jaar samen met de jeugd van Bierum.
Locatie: Hoofdweg Zuid 7.

 

Jeugddienst op 9 oktober om 10.00 uur

‘Heilige herrie’ een muzikaal feest!

Thema: “deel je talenten”

Je bent uitgenodigd voor deze spetterende jeugddienst! De talenten van Spijk en omgeving zullen van zich laten horen!
m.m.v. De rijdende popschool en Annejet Dijkman op piano.

 

Zondag 11 sept. 2016.

Jaargang 8 : 401

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze - start- dienst                

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. A. Dijkman-Keizer

Diaken:

Lector:

K.nevendienst gr. 1 t/m 8:

Mw. G. Breedijk-Brontsema

Mw. C. Scheele-Zijlstra

geen

Kinderoppasdienst: Jannette Dijkhuizen-Weima en Lauren Cijsouw
Bloemen bezorgen: Mw. M. Sikkema-Kap

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. E. Vos-Dijkstra

geen


Orde van dienst

 

-Binnenkomst

-Afkondigingen

-Intochtslied: NLB 37: 2 en 10

-Bemoediging en groet

-Inleiding op de dienst

-Lied luisteren/meezingen: Pak maar mijn hand (Nick en Simon)[1]

-Gebed

-Gedicht: Heer, maak mij een instrument van Uw vrede - Liedboek blz. 1355

-Lied: NLB 838: 1 en 2

-Eerste Schriftlezing: Psalm 37:1-6 (voorgelezen door de lector)

-Lied: ELB 382 - Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

-Tweede Schriftlezing: Lukas 5:27-32

-Lied: NLB 422

-Aandacht voor de kinderen

-Overdenking

-Lied: ELB 213 – Ik wil jou van harte dienen

-Gebeden

-Collecte (tijdens de collecte zachtjes afspelen: Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij)[2]

-Slotlied: ELB 444 – Ik zegen jou in Jezus’ naam, begeleid door ds. Jake Schimmel op de gitaar

-Zegen, afgesloten met NLB 415:3

  

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor het eigen jeugdwerk, er is een tweede collecte voor World Vision,

het project van de diakonie en de jeugd.

De deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. H.E. Scheele, De Kluft 19 die na een operatie aan zijn hand thuis verder kan herstellen.

Ook gaan er bloemen naar dhr. M.H. Kroeze, Nesweg 2 die ook thuis mag herstellen na een operatie door de KNOarts.

Deze week zijn er bloemen gebracht bij mw. M. Scholtens-Borchers, Grote Dijkstraat 3 die herstellende is na een val met haar fiets.

 

Erediensten     18 sept.       9.30 uur             ds. J.C. Schimmel                      m.m.v. CBS                                                                            

 

Zondag 11 september:

Inloop vanaf 9.30

10.00 kerkdienst in de Andreaskerk.

Na de dienst koffie thee en fris voor de kinderen.

Aansluitend is er een fiets speurtocht.

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn om te fietsen is er alternatief vervoer.

Deze zal eindigen op het industrie terrein 'Tjariet' bij Draineerbedrijf Eemsmond.

Hier wordt een picknick  georganiseerd waar u uw meegebracht eten kunt nuttigen en delen!

We hopen op een mooi startweekend met veel talenten en publiek.

Voor de zondag hopen we op mooi weer en uiteraard ook veel mensen.

 

Van de jeugdraad:

Concert in Wagenborgen – kinderen tot 16 jaar gratis toegang

Zaterdagavond 17 september as. zullen de Dimensions Juniors een concert geven in de Gereformeerde kerk van Wagenborgen. Aanvang 19.00 uur en het programma duurt ongeveer tot 20.30 uur. De entree bedraagt voor volwassenen €. 2,50 Kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang. Meer informatie is te vinden op www.2b-free.nl

De komende maanden trekt Dimensions Juniors door Nederland met hun nieuwe tour 'Wie niet weg is, is gezien'. Dimensions Juniors, kortweg de DJ's, is een groep kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar die door middel van zang, dans en drama op een eigentijdse manier vertellen over het christelijk geloof. Het thema 'Wie niet weg is, is gezien' is een mooi verhaal waarbij ook de kinderen uit het publiek worden betrokken. Op zaterdag 17 september a.s. treden de DJ's op in de Gereformeerde kerk van Wagenborgen. Evenals vorig jaar belooft het een spetterend concert te worden.

Vorig jaar zijn we met kinderen vanuit Spijk naar Wagenborgen geweest om een optreden van Dimensions Juniors bij te wonen.

Dit jaar willen we dat ook weer graag doen. We vertrekken om 18.15 vanaf Pro Rege. Gaan jullie mee??

====================================================

Woensdag 14 september gaan leden van de jeugdraad naar JOP coach live in Assen om inspiratie op te doen voor het club en jeugdwerk.

====================================================
23 september starten de clubs en Maffers met een kennismakingsavond om 19.00-20.30 uur in Pro Rege

=======================================================================


Zondag 18 sept. 2016.

Jaargang 8 : 402

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Dhr. A. Pestman   (kinderlied)

CBS o.l.v. dhr. S. Visser

Dhr. P.J. Ritzema

Diaken:

Lector:

Kindern.dienst gr. 1 t/m 8:

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Dhr. B. de Vries

Corrie Kooi en Kornelia Keizer

Kinderoppasdienst: Emmy Pijper en Lisa Heun
Bloemen bezorgen: Mw. T. West-Kolk

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. C. Knook-Nieuwkerk

ELB 402: 1, 4, 5 en 6


Orde van dienst

 

-Binnenkomst

-Afkondigingen

-Intochtslied: Psalm 25: 2 en 4 in De Nieuwe Psalmberijming

-Bemoediging en groet

-Drempelgebed

-Lied: (LvdK Gezang 457): Heilig, heilig, heilig

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: Evan. bundel 402 : 1,4,5,6 – begeleid door organist?

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Gebed

-Lied: LvdK gezang 463: 1, 2, 4 en 5 – O Heer, die onze Vader zijt

-Schriftlezing (door de lector): Mattheüs 14:22-33

-Lied: ELB 246: 1 en 2 – Ik bouw op U (Opwekking 124)

-Overdenking

-Lied: NLB 917 (LvdK gezang 56): 1, 3, 4, 6 – Ga in het schip, zegt Gij

-Gebeden

-Gezongen ‘Onze Vader’, op de wijs van ‘I am sailing’ (Rod Stewart)

-Collecte (tijdens de collecte speelt CBS)

-Slotlied: NLB 705 (LvdK gezang 255): 1, 2 en 4 – Ere zij aan God, de Vader

-Zegen, afgesloten met NLB 415:3 (LvdK gezang 456:3)

-

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor het vredeswerk, de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente en als teken van bemoediging naar mw. O. Wieringa-Veninga, Jonker 18.

 

Erediensten     25 sept.       9.30 uur             ds. K.G. Pieterman                   voorbereiding HA                                                                                  


Van de jeugdraad:
23 september starten de clubs en Maffers met een kennismakingsavond om 19.00-20.30 uur in Pro Rege

 


Zondag 4 sept. 2016.

Jaargang 8 : 400

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                

Voorganger:

Ds. J. van Es

Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. M. de Winter- van Esch

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8:

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Mw. P. van Keulen

Tjitske Burgstra en Henny Maarsingh

Kinderoppasdienst: Janny Flikkema-Dijkman en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Mw. E. Pastoor-Herder

reserve:

Lied met de kinderen:

Mw. P.A. Datema-Smit

ELB 262

Orde van dienst

 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps 107:1,2

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Zingen: Ps 107:3,4

Gebed

Zingen 645:1.3.4

Gebed

Kinderlied Ev bundel 262, -kinderen gaan naar de kindernevendienst-

Schriftlezing: Exodus 13:17-14:14

Zingen: 605:1,2,3

Schriftlezing: Exodus 14:15-29

Zingen: 605:4,5

Preek

Zingen: 655

Wij gedenken Paul Kloosterman * 24-04-1961 † 29-08-2016

lied 935, vers 1 en 3

Gebeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecte - kinderen komen terug in de kerk-

Slotlied 362:1,2

Zegen, gem: amen

 

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diakonie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. P.J. Flikkema, Westersingel 2 die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

Voor Jordy Schuurman begon de eerste schoolweek ongelukkig. Bij een val brak hij zijn pols. De jeugdouderling brengt hem de komende week een attentie.

Erediensten     11 sept.       9.30 uur             ds. J.C. Schimmel                     Startdienst                                                                               

 

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 6 (die loopt van 18 sept. t/m 23 okt. 2016) kan tot

5 sept. 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2 of

 

10 sept. Open Monumentendag (Andreaskerk)

Wie kan/kunnen zaterdag 10 september 1 á 2 uurtjes aanwezig zijn in de kerk om bezoekers te ontvangen en eventueel van informatie te voorzien. Opgave bij de scriba.

 

9 September

wordt het startschot weer gegeven voor een nieuw kerkseizoen.

Het thema is: deel je leven.

Vrijdagavond 9 september om 19.30 beginnen we met een talentenavond.

Hierin laten inwoners van Spijk en Losdorp hun talenten zien.

Tijdens deze avond is er gratis koffie / thee en hapjes .

Frisdrank is voor eigen rekening.

Zondag 11 september:

Inloop vanaf 9.30

10.00 kerkdienst.

Na de dienst koffie thee en fris voor de kinderen.

Aansluitend is er een fiets speurtocht.

Voor gemeenteleden die niet in staat zijn om te fietsen is er alternatief vervoer.

Deze zal eindigen op het industrie terrein 'Tjariet' bij Draineerbedrijf Eemsmond.

Hier wordt een picknick  georganiseerd waar u uw meegebracht eten kunt nuttigen en delen!

We hopen op een mooi startweekend met veel talenten en publiek.

Voor de zondag hopen we op mooi weer en uiteraard ook veel mensen.