Zondag 5 apr. 2020 - Jaargang 12 : 592

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

In de stille week zet ds. Gerard Knol voor zijn gemeente drie korte vieringen online, voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. Deze zijn als het goed is volgende week te bekijken op YouTube, als je zoekt naar 'Contact BiHoK'.

 

Liturgie    Voorganger: ds. G. Knol, Bierum

Psalmzondag

Voor PG Spijk-Losdorp, GK ’t Zandt-Godlinze en PG Bierum-Holwierde-Krewerd

Mededelingen

Orgelspel

Onze hulp en groet

Lied 216: 1,2 en 3

Gebed

Lezingen: Exodus, vertelling over Mozes

en evangelielezing: Lucas 19,29-44

Lied 285: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

Namen noemen en lichtjes aansteken

Gebeden

Afgesloten met Lied 1006

Doel collecten

Slotlied: Lied 416: 1,2,3 en 4

Zegen


Collecte   Betreft geld voor inloophuizen.

Netwerk Dak vraagt u om een gift voor de meest kwetsbare mensen van Nederland.

Inloophuizen zijn voor veel eenzame mensen en de dak- en thuislozen hun enige steun.

Uw gift is welkom op IBAN NL 51 INGB 0008 055631 t.n.v. Netwerk Dak te Utrecht, o.v.v. Noodfonds

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. A. Ernsten, Fraeilemaweg 21 in Losdorp en naar de fam. J. v.d. Linde, W. de Merodelaan 3.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Deze zondag is het Palmpasen. Het samen palmpaasstokken maken gaat helaas ook niet door! Maar een palmpaasstok maken, dat kan ook thuis! Kijk maar op deze site: https://lekkertafelen.nl/specials/palmpasen/

Hierbij nog de (rechtstreekse) link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag. Daarin ook het verhaal van Palmpasen.  Kindernevendienst thuis Palmpasen Bijbelbasics    Groeten van de leiding van de kindernevendienst

 

Paascollecte

Door de kerkrentmeesters is deze week de info voor de Paascollecte rondgebracht/ of wordt gebracht. We bevelen deze van harte bij u aan.

 

Hallo clubleden, Maffers, ouders en verzorgers,

17, 18, 19 april zouden wij op kamp gaan naar Bakkeveen. Alle voorbereidingen zijn klaar. Alleen door alle regels die er inmiddels zijn rondom de corona, is het niet mogelijk om kamp door te laten gaan. Wat natuurlijk heel erg jammer is voor iedereen. Iedereen krijgt het geld dat voor kamp is betaald, binnenkort terug gestort. We hopen dat we t.z.t. nog een gezellige afsluiting van dit seizoen kunnen organiseren, maar dat is afhankelijk hoe alles rondom de corona zich ontwikkeld.

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zien we jullie hopelijk volgend club- en maff seizoen weer.

We hopen dat het virus aan jullie en jullie familie voorbij gaat.

Volg de regels van RIVM op, houdt afstand van elkaar, zorg goed voor elkaar!

De Jeugdraad.

 

 Examenkandidaten
Voor iedereen die dit jaar examen zou gaan doen.

Wij, als kerkenraad, willen jullie even "wij denken aan jullie" meegeven.

Jullie hebben dit jaar te maken met onvoorziene omstandigheden en dan moet je daar een zo goed mogelijke oplossing voor zoeken.

Niemand heeft deze situatie eerder meegemaakt. Het is lastig... Misschien ben je er onzeker over.
Weet 1 ding. Neem God mee in al die dingen. Hij is groter dan het corona virus en staat erboven.
Ga stap voor stap verder, wel of geen examen, er komt een oplossing.

Succes allemaal.

 

Goed om te weten

Deze week zal de Paas Echo en een bijbelstudieboekje "Op weg naar Pasen" gedeeld worden in Spijk-Losdorp. Op de achterkant van de Echo staan de diensten van de stille week en Pasen maar u begrijpt dat dit niet meer helemaal correct is.

Op Paasochtend (zondag 12 april) zenden wij om 10.00 uur een dienst uit. In de stille week zijn er geen diensten, maar er is wel een uitzending op Goede vrijdag (vrijdag 10 april), om 19.00 uur, met een lezing en een gebed. Dit gebeurt ook via kerkomroep en YouTube.

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

Al gaat het hele land op slot

sluit zelfs de kerk haar deuren

bedenk bij hoe het verloop zal zijn

die woorden in dat lied dat spreekt

en zingt van "God verlaat u niet"

Abel Jagersma

Zondag 29 mrt. 2020 - Jaargang 12 : 591

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                                                       


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

Zondag gaan we de dienst, naast via de kerktelefoon en kerkomroep, ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie zondag 29 maart

Voorafgaand aan de dienst (vanaf 9.45u): luisteren naar orgelspel, door Annejet


Welkom en mededelingen; aansteken van de Paaskaars
Lied: Psalm 62: 1 en 5,  
Lezing: Psalm 62:6-9
Gebed
Lied: 939 – Op U alleen,  
Lezing: Mattheüs 7:24-27
Luisteren: Don’t build your house  
Korte overdenking
Lied: 920 – Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild  
In memoriam Fokko Wiersema
Gebed
Lied: Machtig God, sterke Rots,  
Zegen
Lied na de dienst: (naar) lied 1003 – Stil is de straat, 

 

Collecte

Deze zondag vragen we aandacht voor de voedselbank.

NL80RABO0122295730 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. I. Baar, Hoge Akkers 11 en naar mw. S. Vegter, Kleine Dijkstraat 5.   De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

Telefooncirkel van Spieksters veur elkoar

Het rondgaande Coronavirus betekent voor veel mensen dat ze het huis niet meer uit gaan, of minder contact hebben met familie. In zo’n tijd kan het mooi zijn om nieuwe wegen te vinden om er voor elkaar te zijn als dorpsgenoten, en om te zien naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Een manier om dat te doen, is om elkaar op te bellen: om even een praatje te maken, te vragen hoe het gaat.

Mocht u het zelf fijn vinden om elke dag even gebeld te worden, of zelf iemand te bellen, laat dat dan aan ons weten! Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Dan maken wij telefooncirkels van de mensen die zich opgeven, zodat die mensen elke dag van iemand een telefoontje krijgen, en ook zelf iemand kunnen bellen. Deel dit bericht ook graag met mensen van wie u denkt dat zij hieraan mee zouden willen doen. U kunt zich opgeven bij de predikant.

 

Van de kindernevendienst

De komende weken gaat het leven helemaal anders dan dat we gewend zijn. Geen school, niet bij elkaar op visite, zorg om je gezondheid, zorg om elkaar.... De kerkdiensten en kindernevendienst gaan helaas ook niet door. Maar: het paasproject van Bijbelbasics dat we met de kindernevendienst volgden, is omgezet in activiteiten voor thuis. Zo kunnen jullie thuis samen toeleven naar Pasen.

In de bijlage vinden jullie verhalen en activiteiten rondom de Bijbel voor de komende zondag. Komende week zal die van de volgende zondag met de nieuwsbrief meegestuurd worden. Je kunt ze ook zelf downloaden (als je een gratis account aanmaakt), op: www.debijbel.nl/bijbelbasics.

Veel plezier met de materialen! En alle goeds en Gods Nabijheid voor de komende tijd toegewenst!

Groeten van de leiding van de kindernevendienst van de PKN Spijk-Losdorp

 

Even een nieuwsflits van de jeugdraad over de clubactiviteiten.
- het kampweekend gaat niet door.
- flessenactie en landelijke opschoondag ook niet.
- club en maff avonden ook niet.
- de clubleiding heeft een info brief gestuurd naar hun club, Maff leden en de         ouders/verzorgers

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

God,
het is stil op straat
een kwaad virus waart als een spook
rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en
wat en hoe lang.

Richt onze ogen op U
en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.

Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen.

Trouwe God, bevrijd ons van zorgen
en kom gauw! 

Amen.

(Hans Tissink, bij Lied 1003: Stil is de straat)

 

     Geen kerkdiensten t/m 1 aprilIn verband het met Coronavirus heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp besloten om t/m 1 april geen kerkdiensten te houden, naar aanleiding van het advies van het RIVM. Hoewel er geen 100 mensen in de dienst komen, is het wel een kwetsbare groep. Wij volgen daarin ook het advies van onze classis.
 
Op de zondagen is er om 10.00 uur wel een korte gebedsviering – zonder deelnemers - in de Andreaskerk, die u vanuit uw huis kunt beluisteren. Dat kan via de kerktelefoon, of door naar www.kerkomroep.nl te gaan, en te zoeken naar ‘Spijk Groningen’. Daar kunt u live meeluisteren, of de viering achteraf naluisteren.


Op zondag 15 maart wordt ook op NPO2, om 9.20 uur, een korte meditatie uitgezonden door ds. René de Reuver, de scriba van de PKN, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
 
Andere groepsactiviteiten worden ook afgelast of uitgesteld: de jeugdavond op 20 maart, het middaggebed op 26 maart, het lopend buffet op 27 maart, de regiodienst op 29 maart en de gemeenteavond op 1 april.
 
De kerkenraad

Nieuwsbrief PKN Spijk-Losdorp, 21 maart 2020

 

Lieve gemeenteleden,

Via de mail krijgen jullie vandaag deze nieuwsbrief, omdat er een aantal dingen zijn die wij bij jullie onder de aandacht willen brengen.

 

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’. Van tevoren is er orgelspel, door Annejet Dijkman.

Zondag gaan we de dienst, naast via de kerktelefoon en kerkomroep, ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.

De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie zondag 22 maart

Voorafgaand aan de dienst (vanaf 9.45u): luisteren naar orgelspel, door Annejet

10.00u: Verwelkoming

Gebed

Luisteren naar een lied: Psalm 84: 1 en 4

Schriftlezing: Mattheüs 6:25-34

Luisteren naar een lied: Weet je dat de lente komt?

Overdenking

Lied: Lied 978: 1, 3 en 4 - Aan U behoort, o Heer der Heren

Gedicht: Toch wordt het lente – Nel Benschop

Gebed

Lied: 413: 1, 3 en 2 – Grote God, wij loven U

Zegen

Lied: EBL 374: Hoe groot zijt Gij

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar Margriet Knoop, Vlasakker 2.

Zondag 15 maart zijn er bloemen gebracht bij de fam. Slagter, Lage Trijnweg 14, die 14 maart 40 jaar waren getrouwd, en bij dhr. R. Vegter, Tweehuizerweg 1, die geopereerd is.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

De komende weken gaat het leven helemaal anders dan dat we gewend zijn. Geen school, niet bij elkaar op visite, zorg om je gezondheid, zorg om elkaar.... De kerkdiensten en kindernevendienst gaan helaas ook niet door. Maar: het paasproject van Bijbelbasics dat we met de kindernevendienst volgden, is omgezet in activiteiten voor thuis. In de bijlagen vinden jullie verhalen en activiteiten rondom de Bijbel voor de komende drie zondagen. Zo kunnen jullie thuis samen toeleven naar Pasen.  ( Bijlage lukt nog niet om toe te voegen. hopelijk volgende week)

Veel plezier met de materialen! En alle goeds en Gods Nabijheid voor de komende tijd toegewenst!

Groeten van de leiding van de kindernevendienst van de PKN Spijk-Losdorp

 

Telefooncirkel van Spieksters veur elkoar

Het rondgaande Coronavirus betekent voor veel mensen dat ze het huis niet meer uit gaan, of minder contact hebben met familie. In zo’n tijd kan het mooi zijn om nieuwe wegen te vinden om er voor elkaar te zijn als dorpsgenoten, en om te zien naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Een manier om dat te doen, is om elkaar op te bellen: om even een praatje te maken, te vragen hoe het gaat.

Mocht u het zelf fijn vinden om elke dag even gebeld te worden, of zelf iemand te bellen, laat dat dan aan ons weten! Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Dan maken wij telefooncirkels van de mensen die zich opgeven, zodat die mensen elke dag van iemand een telefoontje krijgen, en ook zelf iemand kunnen bellen. Deel dit bericht ook graag met mensen van wie u denkt dat zij hieraan mee zouden willen doen. U kunt zich opgeven bij de predikant.

 

Petrus over lijden

De laatste weken lees ik het Bijbelboek 1 Petrus. Dat voelt erg toepasselijk in deze tijd. Petrus spreekt over lijden, en hoe je daar mee om kunt gaan. Het lijden dat hij bedoelt, is lijden vanwege je geloof. Ons lijden is onzekerheid, angst voor wat misschien komen gaat. Toch vind ik het een bemoedigende brief, ook voor ons.

Zo geeft Petrus een opdracht aan mensen die lijden: het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen, omdat hij ons heeft geschapen. (4:19)

En hij zegt: al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. (5:10)

Lijden, pijn, angst, kwetsbaarheid, het hoort bij het leven. In God geloven is geen pleister die je daar op kunt plakken, om te zorgen dat het verdwijnt. Het is wel wat je elke dag kracht mag geven. Wat je mag helpen om niet zó bang te zijn dat het je verlamt. Maar om het goede te blijven doen, niet op eigen kracht, maar vanuit de kracht die God je geeft. En te vertrouwen dat God er is, dat Hij bij je is, ook in het lijden, ook als je bang bent.

Zijn genade, zijn liefde, is wat je staande mag houden. Wat je moed mag geven. En kracht om te hopen, te geloven, lief te hebben.

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

Zondag 11 mrt. 2020 - Jaargang 12 : 587

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 19.00 uur .                                              Voorganger:           ds. J.C. Schimmel

Organist:                mw. G. Wiersema-Bouma

Koster:                   mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bij de schikking

Van licht kunnen we geen voorraadje aanleggen, in de zomer kunnen we niet sparen voor de winter. Licht is er wanneer de zon opkomt of we het licht aan doen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen, naar wie (of wat) we ontmoeten op onze weg in het leven. Het licht in ons mag schijnen. De bloemschikking van vandaag met bloembollen met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te schudden wat we niet nodig hebben. De duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen.

 

 

Orde van dienst

Welkom

Intochtslied: 42: 1

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 42: 2 en 3

Gebed

Zingen: Lied 275: 1, 2, 3 en 5 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Schriftlezing, door de lector: Mattheüs 6:1-18

Zingen: JdH 7 - Als g’in nood gezeten

Overdenking

Zingen: JdH 197, Opw 220: 1, 3 en 4 - Volle verzeek’ring

Gebeden, gevolgd door gezongen Onze Vader, op de wijs van ‘I am sailing’

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 399 – Samen in de naam van Jezus

Zegen

Gevolgd door gezongen ‘amen’

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede is voor de diaconie. Deze is bestemd voor de voedselbank.9Deze is bestemd voor de voedselbank FEBRUARI

 

Erediensten              15 mrt.            9.30 uur                                 ds. I de Rouwe, ten Boer              

 

Op woensdag 11 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 19.00 uur is er een kerkdienst in de Andreaskerk. Aansluitend (ongeveer 20.00 uur) is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in het MFC. Ook zullen er nog enkele mededelingen worden gedaan door de kerkenraad, o.a. over de restauratie en verbouwing van de kerk. U/jij bent van harte welkom!

 

Op vrijdagavond 20 maart om 19.00 in MFC is er een jeugdavond genaamd #stayconnect

 (in contact blijven) Deze eerste avond is ons doel om na te denken over de manieren waarop wij met elkaar in contact zijn. Met als thema God is a DJ! Een muzikale avond (met liedjes uitgezocht door jongeren) voor jong en oud met na afloop koffie/thee/fris en lekkers om elkaar te ontmoeten.

 

 

Gezamenlijk eten in het MFC

Als diaconie willen wij een lopend buffet organiseren op vrijdag 27 maart; aanvang 17.30u.

Wij vragen:                        

Kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen stamppot te zijn, mag ook je lievelingseten.

  • Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.
  • De kosten voor deelname aan het buffet zijn € 5,00 p.p. / € 2,50 p.kind.

 

            Opgave:

  • intekenlijst vanaf 1 maart in de kerk
  • via mail (Margree Reijerse)

bij Jannie Pijper tel: 592044

Onkosten mogen met kassabon gedeclareerd worden bij de diaconie.

   De opbrengst is voor de    voedselbank                                                                                     

 

Op woensdag 1 april is er een gemeenteavond. Op deze avond hebben wij een gast in ons midden: ds. Jan Hommes, de classispredikant. Hij daagt ons uit om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze gemeente. Kort geleden was ds. Hommes vanwege de reguliere visitatie te gast op de kerkenraadsvergadering. We hebben toen een mooi gesprek met elkaar gehad, en het leek ons als kerkenraad ook mooi om dat gesprek eens met elkaar als gemeente te voeren. Het zou mooi zijn als u/jij erbij kunt zijn! Een officiële uitnodiging voor deze avond volgt nog.