aargang 12 : 614

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

 overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

-Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

 verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen.

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied 287 – Rond het licht dat leven doet (via het scherm)

Afscheid van ambtsdragers

Lied 415: 1, 2 en 3 – Zegen ons, algoede, gezongen door Henk Lenting, begeleid op het orgel

Bevestiging van ambtsdragers

Afgesloten met vraag aan de gemeente:

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

belooft u deze mensen in hun ambt en hun taken te aanvaarden,

hen te omringen met uw medeleven,

hen te dragen in uw gebeden,

en met hen mee te denken en mee te werken bij de taken die zij vervullen?

Gemeente: Ja, van harte

Lied 363 – Dat ’s Heren zegen op U daal, gezongen door Henk Lenting, begeleid op het orgel

Cadeautje van de Kinderkerk

Gebed bij het openen van de Bijbel

Inleiding van het thema

Filmpjes van gemeenteleden

Lied: Opwekking 334 - Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (op het scherm)

Schriftlezing: Mattheüs 19:16-30

Lied 913 - Wat de toekomst brengen moge (op het scherm)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 1006 - Onze Vader (op het scherm)

Dankgebed

Gedicht

Aandacht voor de collectedoelen

Slotlied: Lied 425 - Vervuld van Uw zegen – gezongen door Henk Lenting, begeleid op het orgel

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

Diaconie t.b.v. Kerk in Actie -JOP-kliederkerk- en de tweede collecte is voor de kerk

Vanaf september gaan we het collecterooster weer volgen zoals deze was opgesteld voor dit jaar. U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Koffiedrinken na de dienst

Wanneer het weer dit toelaat – is er een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C.  We willen dit weer doen a.s. zondag na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.

De kerkenraad.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet, gebracht worden naar de fam. B. Baar, Kwelderweg 6.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

16 aug

117

34

23 aug.

91

35

30 aug.

107

31

6 sept.

65

33

 

Van de kindernevendienst.

Zoals u al in "Kerknijs" hebt kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GaiN. Dat betekent dat wie wil, een versierde schoenendoos kan vullen met school-spullen,verzorgingsspullen, speelgoed o.i.d. In de folder staat precies wat er in mag,  wat ongeveer de afmetingen van de doos moeten zijn, en wat verder de bedoeling is. De doos gaat dan naar een kind dat in armoede leeft.

De folder zal ook digitaal verzonden worden naast de nieuwsbrief van onze gemeente. Weet u iemand die ook mee wil doen en geen computer heeft, geef het door aan Rieneke !

Op zaterdag 3 oktober kunnen de dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of in die week bij Henny Maarsingh.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

Beste gemeenteleden van de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp

Vanaf zondag 13 september begint onze gemeente na een lange tijd weer met kerkdiensten die

u fysiek kunt bijwonen. Daar zijn we erg blij mee!

Ook al zal het anders zijn dan anders, het is fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten en in de

ogen te kunnen kijken.

13 september zal eerst alleen de kerkenraad aan de dienst deelnemen, en vanaf 20 september is de kerk weer weer toegankelijk voor alle gemeenteleden die naar de kerkdienst willen komen.

U bent niet verplicht om aan de kerkdiensten deel te nemen. De diensten blijven met beeld en geluid uitgezonden worden via www.kerkdienstgemist.nl.

Hoewel we wel weer samen kunnen komen, is het nog niet mogelijk om samen te zingen.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Het zou fijn zijn als u er op tijd kunt zijn, zodat we u rustig naar uw plek kunnen begeleiden.


Als kerkenraad hebben wij een gebruiksplan gemaakt. We willen u vragen om deze goed door te lezen als u van plan bent naar de kerkdienst te komen.


Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is in Elim is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt als u deel wilt nemen aan de kerkdienst.

Mensen kunnen zich op twee manieren aanmelden: liefst via de e-mail

(), en als dat niet mogelijk is via de

telefoon: 0596-592023 (Jannie Smid).
Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Als u zich hebt aangemeld, maar onverhoopt toch niet kunt komen, is het fijn als u dat laat weten.


Dan willen wij nog een beroep doen op u: om mensen te begroeten bij binnenkomst in de kerk hebben wij per dienst twee personen nodig die die taak op zich nemen.

Als u dat zou willen doen, dan kunt u dat laten weten aan Piet Wiersema: 06-23172172.


Als u vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.


Wij kijken uit naar dat we weer samen met jullie mogen vieren!


Vriendelijke groet,

De kerkenraad.

 Jaargang 12 : 613

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. Inge de Rouwe, ten Boer

Organist: Gerda Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst

Thema: vreugde (in het kader van het jaarthema PKN: het goede leven in het licht van Christus)

-Orgelspel voor de dienst

-Welkom en mededelingen door de predikant

-Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars

aan te steken

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: 280: de vreugde voert ons naar dit huis, 1, 2 en 7

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: de vrede van God in gebarentaal

-Schriftlezing Johannes 15: 1-11 en Galaten 5: 22 en 23

-Lied 910: 1 en 4 Soms groet een licht van vreugde, de christen als hij zingt

-Overdenking

-Lied: vreugde van mijn hart, Sela

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Collecte:

-Slotlied: ELB 289 Ik geloof in God de Vader

-Zegen

-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindigd

 

Collecte

Diaconie t.b.v. Kerk in Actie -wereld diakonaat- en de tweede collecte is voor de kerk

Vanaf september gaan we het collecterooster weer volgen zoals deze was opgesteld voor dit jaar.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam.J. Dijkstra, Westendorpweg 35 die we erg veel sterkte wensen in deze zo zorgelijke/verdrietige periode door de ziekte van Jan. Ook gaan er bloemen naar mw. I. Baar, Hoge Akkers 11 die we eveneens veel sterkte en Gods nabijheid wensen.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur

6 september Op reis naar de stilte.

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

9 aug.

98

34

16 aug

117

34

23 aug.

91

35

30 aug.

107

31

 

Startweekend: als kerk steken we het dorp een hart onder de riem
De startzondag komt alweer snel dichterbij: volgende week zondag is het al zover!
Als startdienstcommissie hebben wij bedacht dat het mooi zou zijn om dit startweekend als gemeente iets te doen voor het dorp.
Om te laten zien: we denken aan jullie, de mensen een hart onder de riem te steken.
Daarom willen we op zaterdag 12 september bij alle huizen in Spijk en Losdorp  'iets eenvoudigs' langs brengen. Wat dat is, dat houden we nog even geheim!

Het zou leuk zijn als we van het rondbrengen echt een gemeenteactiviteit van kunnen maken.
Als er mensen zijn die zeggen: wij willen helpen met rondbrengen, laat het dan weten.
Afstand houden is geen probleem: je belt aan, legt het op de deurmat en loopt verder.
Geef je op om mee te helpen, dan weet je direct wat het is!

Groeten: Gerda 0612085560

Trisha 0643023435

  Kornelia  0624685268

 

Filmpje: wat vind jij belangrijk?
Het jaarthema van de PKN is dit jaar 'Het goede leven'. De startzondag gaat dit jaar daarom over de vraag: "Wat is echt belangrijk?".
Om er een leuke dienst van te maken hebben we uw/jouw hulp nodig:
Pak je smartphone, en maak met je camera een kort filmpje, van 10-20 seconden, waarin je de vraag beantwoord wat voor jou belangrijk is in het leven.
Dan maken wij van alle ingezonden filmpjes een mooi geheel!
Op dit moment zijn er nog maar een paar inzendingen, het zou leuk zijn als dat er een stuk meer zouden worden!
Het hoeft niet perfect, het is al heel leuk als je iets instuurt. Dus schroom niet, maak een filmpje en stuur het naar ons op!

De filmpjes moeten uiterlijk komende vrijdag binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of de mail ( ).

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Tot onze grote vreugde zijn meerdere

mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat. Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden van de post en de mail van de gemeente.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een

deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op

zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

Van de kindernevendienst.

Zoals u al in "Kerknijs" hebt kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GaiN. Dat betekent dat wie wil, een versierde schoenendoos kan vullen met school-spullen,verzorgingsspullen, speelgoed o.i.d. In de folder staat precies wat er in mag,  wat ongeveer de afmetingen van de doos moeten zijn, en wat verder de bedoeling is. De doos gaat dan naar een kind dat in armoede leeft.

Als u mee wilt doen met deze actie kunt u op vrijdag avond tussen 17.30-19.30 een folder ophalen bij het MFC, of een mail sturen naar , met naam, adres en aantal. Rieneke zal dan zorgen dat u een folder thuis krijgt.


De folder zal ook digitaal verzonden worden (13 sept.) naast de nieuwsbrief van onze gemeente. Weet u iemand die ook mee wil doen en geen computer heeft, geef het door aan Rieneke !

Op zaterdag 3 oktober kunnen de dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of in die week bij Henny Maarsingh.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

Vanaf de startzondag – onder voorbehoud - weer kerkdiensten met deelnemers in Elim

Vanaf de startzondag hopen wij als gemeente Spijk-Losdorp weer mensen te kunnen verwelkomen in de kerkdienst. Op dit moment zijn we hard bezig met het uitwerken van een gebruiksplan. Deze zal voor die tijd aan de hele gemeente gestuurd worden.

De startzondag zelf nodigen wij alleen de kerkenraadsleden uit, en de nieuwe en aftredende

ambtsdragers met hun partners. Vanaf de zondag daarna hopen wij ook weer gemeenteleden in de diensten te kunnen ontvangen. In Elim is - met inachtneming van de corona-regels - ruimte voor maximaal 24 mensen, naast de predikant, organist en het schermteam.

Er zullen waarschijnlijk een telefoonnummer en een mailadres komen waarop u/jij zich voor de

kerkdienst kunt aanmelden, tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de zondag. Daarover volgt nog meer informatie. Houd komende maand de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Het moderamen van de kerkenraad

Voor alle duidelijkheid…….de diensten blijven we uitzenden

-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 Jaargang 12 : 612

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. E.C. Rooseboom

Organist:                               dhr. Ties Oldenhuis

 

Orde van dienst     

Orgelspel 

Lied voor aanvang van de dienst: Heer, ik hoor van rijke zegen

Welkom en mededelingen

aansteken Paaskaars met de uitnodiging om thuis ook een kaars aan te steken.

Aanvangslied O, Heer, die onze vader zijt, NLB 836: 1,3 en 4.

Ik lees daarna het 2e couplet voor ivm het thema: 

  1. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee.  Geef dat ook wij 

uw nodend woord vertrouwen,  volgen ongestoord, op weg gaan met U mee.

Bemoediging en groet

Stil gebed en drempelgebed 

Korte inleiding op het thema Roeping (De lezing, liederen en preek staan allemaal in dit teken;

U bent de God die roept…..

chr. band Sela - vanuit Dokkum

U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt; Die mij gevonden heeft, het eeuwig leven geeft.

Gebed voor de wereld

Loflied : Er komen stromen van zegen (JdH 57)

Gebed voor de lezing

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: God roept mijn naam (Oke4kids 267)

Lezing NBV De roeping van Samuel, 1 Samuel 3: 1-18

Antwoordlied: God roept ons - Sela

Preek: wat is (jouw) roeping?

Antwoordlied: God roept ons broeders (en zusters) tot de daad

Slotgebed 

Collecte:

Slotlied: Ontwaak, gij die slaapt (OLB 462, JdH 426, Hh 387)

Zending en zegen 

Orgelspel

 

 

Collecte:

Kleur het leven van een kind

Internationale Kinderhulp Nederland is een christelijke non-profit organisatie die zorgt voor weeskinderen en kinderen die niet meer door hun ouders verzorgd kunnen

worden. Al ruim 40 jaar kunnen duizenden kinderen wereldwijd op onze gezamenlijke steun rekenen!

Wij bieden hun een thuis. De kinderen groeien op in een warme en veilige gezinsomgeving.

Helpt u mee om deze kinderen een kans te geven op een goede toekomst zonder armoede?

NL67 ABNA 0516 7827 62 t.n.v. Stichting Internationale Kinderhulp te Midwoud

Meer informatie kunt u vinden op www.internationalekinderhulp.nl

           

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. H.G. Scholtens, Grote Dijkstraat 3 en naar de fam. J. Bouma, Westersingel 12.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

  

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 5 (geldig van 6 sept./m 4 nov.) kan tot uiterlijk 24 aug. 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Gemeenteleden,

Wanneer het weer dit toelaat – De verwachting is regen dus.......deze zondag geen koffiedrinken na de dienst.

 

Beste gemeenteleden

Het duurt nog even totdat de startzondag er is, maar op 13 september is het zover!

De startdienstcommissie is druk bezig geweest om hier een invulling aan te geven.   

Alleen vanwege het coronavirus kunnen we dit jaar helaas geen uitgebreid programma aanbieden, zoals andere jaren.Toch willen we de startdienst bijzonder maken!

Het thema van de dienst is:          WAT IS ECHT BELANGRIJK?

Nu willen we jou vragen om ons te helpen. “Hoe dan”, horen we iedereen denken. Nou, door met je telefoon een kort filmpje te maken (10-20 seconden) waarin je vertelt wat voor jou echt belangrijk is in het leven! Het zou mooi zijn als we van zoveel mogelijk mensen, jong en oud, een filmpje zouden krijgen. Dat hoeft niet perfect, en mag heel eenvoudig zijn, of zo creatief als je zelf wilt! Lukt het niet om zelf een filmpje te maken,      of heb je geen smartphone, neem dan contact op met Trisha Berends (06-43023435). Dan komt zij langs om een filmpje op te nemen. Ze hoeft daarvoor niet binnen te komen, het kan gewoon bij de voordeur.

De filmpjes moeten uiterlijk 5-9-2020 binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of

de mail ().

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Groeten van de startdienst commissie

Gerda, Trisha, Jake en Kornelia

 

 

Hallo kinderen jeugdclubs

Om maar met de woorden van onze premier te beginnen: we vallen met de deur in huis, ons minikamp in t ’Zandt gaat helaas niet door...

Wij als jeugdraad vinden het niet verantwoord om met z’n allen te gaan kamperen in deze onzekere tijd. Uiteraard als het weer mag en kan gaan wij zeker een kamp weer organiseren net zoals de clubavonden.

Je bent en blijft van harte welkom op onze clubavonden en wij zijn achter de schermen druk bezig om toch weer zo gauw het kan en mag leuke clubavonden voor jullie te organiseren.

Voor de nieuwe kinderen van groep 5, jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom en bij deze zijn jullie dan ook alvast uitgenodigd.

 

Ouders die zich hebben opgegeven om een tent beschikbaar te stellen

nogmaals bedankt maar helaas hebben we ze niet nodig. We hopen dat we een andere keer een beroep op jullie mogen doen.

Kinderen die zich al hadden opgegeven

het geld wordt weer terug gegeven gelijk met deze brief.

 

Wij als jeugdraad wensen jullie heel veel succes in het nieuwe schooljaar en blijf gezond.

Groetjes de jeugdraad.

 

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

26 juli

113

34

2 aug.

95

23

9 aug.

98

34

16 aug

117

34

 

 

Cursus over Bijbellezen

Beste gemeenteleden,

In deze tijd van corona is samenkomen moeilijker. In de kerk, maar ook met kleine groepen,

bijvoorbeeld om samen Bijbelstudie te houden. Nu vond ik in mijn mail een uitnodiging voor een

online training over Bijbellezen, door middel van filmpjes, van ds. Jelle de Kok en ds. Marius Noorloos.

Jelle de Kok ken ik persoonlijk: het is een predikant die ontzettend veel weet over de Bijbel, en die dat op een leuke en uitdagende manier over kan brengen. Ds. Marius Noorloos ken ik niet persoonlijk, maar ken ik wel als een inspirerende schrijver. Ik weet zeker dat deze cursus verrijkend is om te volgen, of je nou veel weet van de Bijbel of niet.

Dus nu komt het: ik zou het erg leuk vinden om met een groep gemeenteleden aan te haken bij deze gratis cursus.

Je kan thuis de filmpjes kijken, en als groep kunnen we bedenken wat een leuke manier is om met elkaar over de filmpjes in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld via videobellen. Of met een echte

ontmoeting, met voldoende afstand. Net waar de groep zich prettig bij voelt, niets is verplicht.

Er wordt wel aangeraden om het boek dat erbij hoort te bestellen, maar ik heb contact gehad met de cursusleider: als je dat fijner vindt, kun je ook alleen de filmpjes bekijken. Die worden heel

laagdrempelig, voor iedereen te volgen dus. Als je mee wilt doen, dan kun je jezelf aanmelden via deze link: www.wwjg.nl/bronproeverijen.

En als je het leuk vindt om met elkaar over de filmpjes na te praten, op wat voor manier dan ook, of als je zelf ideeën hebt hoe we dat kunnen doen, laat het dan aan mij weten! Stuur dan een mail naar .

Ook mensen van Bierum-Holwierde-Krewerd en ’t Zandt-Godlinze mogen gerust meedoen!

In deze link vind je meer informatie over de cursus: www.wwjg.nl/bronproeverijen 

Hopelijk kunnen we dit met een mooie groep uit de gemeente gaan volgen! Als het aanmelden niet lukt, laat het dan weten.

Ds. Jake Schimmel

 

Middaggebedsviering

Op donderdag 27 augustus wil ik in Elim een middaggebed organiseren, zoals we eerder ook hebben gedaan in de kerk. Een kort moment (een half uur) om met een kleine groep bij elkaar te komen, te luisteren naar liederen, even stil te zijn en tot rust te komen, te luisteren naar een Bijbeltekst en gedachten daarbij, en samen te bidden. Je bent van harte welkom!

Als je het fijn vindt om mee te doen, meld je dan wel even van tevoren bij mij aan: stuur een mailtje naar , of, als dat niet mogelijk is, bel naar 0596-858923.

Ds. Jake Schimmel

 

 

30 augustus geen avondmaal

​Om verwarring te voorkomen: anders dan in het oude rooster staat, vieren wij op zondag 30 augustus geen avondmaal. De eerstvolgende keer waarop dit gepland staat, is op zondag 8 november. Dan hopen wij dit weer samen te kunnen vieren als gemeente, in het echt of op afstand (of beide).

 

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Tot onze grote vreugde zijn meerdere

mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat. Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijlop dit moment vervult, namelijk het bijhouden van de post en de mail van de gemeente.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een

deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op

zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

 

Vanaf de startzondag – onder voorbehoud - weer kerkdiensten met deelnemers in Elim

Vanaf de startzondag hopen wij als gemeente Spijk-Losdorp weer mensen te kunnen verwelkomen in de kerkdienst. Op dit moment zijn we hard bezig met het uitwerken van een gebruiksplan. Deze zal voor die tijd aan de hele gemeente gestuurd worden.

De startzondag zelf nodigen wij alleen de kerkenraadsleden uit, en de nieuwe en aftredende

ambtsdragers met hun partners. Vanaf de zondag daarna hopen wij ook weer gemeenteleden in de diensten te kunnen ontvangen. In Elim is, zoals het nu lijkt, ruimte voor maximaal 24 mensen, naast de predikant, organist en het schermteam.

Er zullen waarschijnlijk een telefoonnummer en een mailadres komen waarop u/jij zich voor de

kerkdienst kunt aanmelden, tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de zondag. Daarover volgt nog meer informatie. Houd komende maand de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Het moderamen van de kerkenraad

 Jaargang 12 : 613

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

 

Orde van dienst

Bemoediging en groet

Intochtslied: Psalm 105: 1, 2 en 3

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Opwekking 47 - ‘k Stel mijn vertrouwen

Schriftlezing: Genesis 22:1-19

Lied: Opwekking 520 - Wees mijn verlangen

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: Heer, U bent mijn leven

Collecte

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Slotlied: Lied 904: 1, 3 en 5 – Beveel gerust uw wegen

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

Collecte

Mission Possible Nederland

Dagopvangcentrum Berd, Armenië

De meeste gezinnen in Berd hebben economische, sociale, psychologische en pedagogische  ondersteuning nodig.

Dorpsbewoners verdienen gemiddeld een dagelijks inkomen van 4 tot 5 euro.

Onze doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar met onderwijsproblemen.

We streven naar betere faciliteiten waar goed onderwijs gegeven kan worden.

Het nieuwe gebouw zal ook plaats gaan geven aan een nieuwe keuken.

De gaarkeuken die momenteel in gebruik is wordt met sluiting bedreigd.

Voor meer informatie

Een gift wordt zeer op prijs gesteld:

NL07 RABO 0158045424

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de mw. A. J. Busz-v.d.Berg, De Kamp 8 en naar ds. J.C. Schimmel die zondag 30 aug. 5 jaar is verbonden aan onze gemeente.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Gemeenteleden,

Wanneer het weer dit toelaat – gaan we rond 11.00uur koffie drinken op de parkeerplaats van het MFC.

Helaas zijn de verwachtingen, koud, regen en veel wind dus ook deze keer geen koffie drinken !

 

Beste gemeenteleden

Het duurt nog even totdat de startzondag er is, maar op 13 september is het zover!

De startdienstcommissie is druk bezig geweest om hier een invulling aan te geven.

Alleen vanwege het coronavirus kunnen we dit jaar helaas geen uitgebreid programma aanbieden, zoals andere jaren. Toch willen we de startdienst bijzonder maken!

Het thema van de dienst is: WAT IS ECHT BELANGRIJK?

Nu willen we jou vragen om ons te helpen. “Hoe dan”, horen we iedereen denken. Nou, door met je telefoon een kort filmpje te maken (10-20 seconden) waarin je vertelt wat voor jou echt belangrijk is in het leven! Het zou mooi zijn als we van zoveel mogelijk mensen, jong en oud, een filmpje zouden krijgen. Dat hoeft niet perfect, en mag heel eenvoudig zijn, of zo creatief als je zelf wilt! Lukt het niet om zelf een filmpje te maken, of heb je geen smartphone, neem dan contact op met Trisha Berends (06-43023435). Dan komt zij langs om een filmpje op te nemen. Ze hoeft daarvoor niet binnen te komen, het kan gewoon bij de voordeur.

De filmpjes moeten uiterlijk 5-9-2020 binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of

de mail ().

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Groeten van de startdienst commissie

Gerda, Trisha, Jake en Kornelia

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie! Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur

6 september Op reis naar de stilte.

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

2 aug.

95

23

9 aug.

98

34

16 aug

117

34

23 aug.

91

35

 

Cursus over Bijbellezen

Beste gemeenteleden,

In deze tijd van corona is samenkomen moeilijker. In de kerk, maar ook met kleine groepen,

bijvoorbeeld om samen Bijbelstudie te houden. Nu vond ik in mijn mail een uitnodiging voor een

online training over Bijbellezen, door middel van filmpjes, van ds. Jelle de Kok en ds. Marius Noorloos.

Jelle de Kok ken ik persoonlijk: het is een predikant die ontzettend veel weet over de Bijbel, en die dat op een leuke en uitdagende manier over kan brengen. Ds. Marius Noorloos ken ik niet persoonlijk, maar ken ik wel als een inspirerende schrijver. Ik weet zeker dat deze cursus verrijkend is om te volgen, of je nou veel weet van de Bijbel of niet.

Dus nu komt het: ik zou het erg leuk vinden om met een groep gemeenteleden aan te haken bij deze gratis cursus.

Je kan thuis de filmpjes kijken, en als groep kunnen we bedenken wat een leuke manier is om met

elkaar over de filmpjes in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld via videobellen. Of met een echte

ontmoeting, met voldoende afstand. Net waar de groep zich prettig bij voelt, niets is verplicht.

Er wordt wel aangeraden om het boek dat erbij hoort te bestellen, maar ik heb contact gehad met de cursusleider: als je dat fijner vindt, kun je ook alleen de filmpjes bekijken. Die worden heel

laagdrempelig, voor iedereen te volgen dus.

Als je mee wilt doen, dan kun je jezelf aanmelden via deze link: www.wwjg.nl/bronproeverijen.

En als je het leuk vindt om met elkaar over de filmpjes na te praten, op wat voor manier dan ook, of als je zelf ideeën hebt hoe we dat kunnen doen, laat het dan aan mij weten! Stuur dan een mail naar .

Ook mensen van Bierum-Holwierde-Krewerd en ’t Zandt-Godlinze mogen gerust meedoen!

In deze link vind je meer informatie over de cursus: www.wwjg.nl/bronproeverijen

Hopelijk kunnen we dit met een mooie groep uit de gemeente gaan volgen! Als het aanmelden niet lukt, laat het dan weten.

Ds. Jake Schimmel

 

Startzondag - afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.

Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk

- Marjan de Winter als wijkouderling

- Astrid Pestman als jeugdouderling

Daarnaast zullen we Ebo Blokzijl bedanken voor zijn ondersteuning in het scribaat.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Tot onze grote vreugde zijn meerdere

mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.

- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk

- Willy Veldman als wijkbezoeker

- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat. Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden van de post en de mail van de gemeente.

- Marleen Kooistra als contactpersoon jeugd. Zij wordt geen jeugdouderling, maar neemt wel een

deel van die taak op zich: pastoraat aan jongeren, op de hoogte houden van de kerkenraad,

overleggen met jeugdouderlingen uit het cluster.

De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op

zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met vier jaar te willen

verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

Vanaf de startzondag – onder voorbehoud - weer kerkdiensten met deelnemers in Elim

Vanaf de startzondag hopen wij als gemeente Spijk-Losdorp weer mensen te kunnen verwelkomen in de kerkdienst. Op dit moment zijn we hard bezig met het uitwerken van een gebruiksplan. Deze zal voor die tijd aan de hele gemeente gestuurd worden.

De startzondag zelf nodigen wij alleen de kerkenraadsleden uit, en de nieuwe en aftredende

ambtsdragers met hun partners. Vanaf de zondag daarna hopen wij ook weer gemeenteleden in de diensten te kunnen ontvangen. In Elim is - met inachtneming van de corona-regels - ruimte voor maximaal 24 mensen, naast de predikant, organist en het schermteam.

Er zullen waarschijnlijk een telefoonnummer en een mailadres komen waarop u/jij zich voor de

kerkdienst kunt aanmelden, tot vrijdag 20.00 uur voorafgaand aan de zondag. Daarover volgt nog meer informatie. Houd komende maand de nieuwsbrief dus goed in de gaten.

Het moderamen van de kerkenraad

- Jaargang 12 : 611

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. J. Kroon, Grijpskerk

Organist:                               mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied Ps.27:7

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied Een huis om in te wonen van Elly en Rikkert

-Schriftlezing Prediker 3:1-15

-Lied: Youtube: The Byrds Turn, turn, turn

-Overdenking

-Lied: Een trektocht door de tijd, wijze: Gezang 173 (Liedboek voor de kerken)

in memoriam

Zwannie Huisman     * 18 juli 1946     -     † 8- aug. 2020

           Pg Bierum, Holwierde Krewerd

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Collecte:

-Slotlied: NLB 845 op de wijs van Psalm 86

-Zegen

-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindigd.

 

Collecte:

Collecte “Slachtoffers explosie Beiroet”

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn duizenden gewonden gevallen, de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.

De nood is hoog.    Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en

de eigen partners ter plekke.      Uw hulp voor Libanon is zeer hard nodig!

Kom ook in actie en maak uw bijdrage over op     

NL 89 ABNA 0457 457 457

t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Slachtoffers explosie Beiroet"     

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. I. Dijkhuis-v.d.Ploeg, Parklaan 2 en naar dhr. M. Bolt, Westersingel 3.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Gemeenteleden,

Wanneer het weer dit toelaat – is er een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C.  We willen dit weer doen a.s. zondag (16 augustus) na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.                              

De kerkenraad.

 

 

Beste gemeenteleden

Het duurt nog even totdat de startzondag er is, maar op 13 september is het zover!

De startdienstcommissie is druk bezig geweest om hier een invulling aan te geven.   

Alleen vanwege het coronavirus kunnen we dit jaar helaas geen uitgebreid programma aanbieden, zoals andere jaren.Toch willen we de startdienst bijzonder maken!

Het thema van de dienst is:          WAT IS ECHT BELANGRIJK?

Nu willen we jou vragen om ons te helpen. “Hoe dan”, horen we iedereen denken. Nou, door met je telefoon een kort filmpje te maken (10-20 seconden) waarin je vertelt wat voor jou echt belangrijk is in het leven! Het zou mooi zijn als we van zoveel mogelijk mensen, jong en oud, een filmpje zouden krijgen. Dat hoeft niet perfect, en mag heel eenvoudig zijn, of zo creatief als je zelf wilt! Lukt het niet om zelf een filmpje te maken,      of heb je geen smartphone, neem dan contact op met Trisha Berends (06-43023435). Dan komt zij langs om een filmpje op te nemen. Ze hoeft daarvoor niet binnen te komen, het kan gewoon bij de voordeur.

De filmpjes moeten uiterlijk 5-9-2020 binnen zijn bij ds. Jake Schimmel, via de app (06-41745065) of

de mail ().

Alvast bedankt voor jullie medewerking! Groeten van de startdienst commissie

Gerda, Trisha, Jake en Kornelia

 

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

23-8                 Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

19 juli

108

41

26 juli

113

34

2 aug.

95

23

9 aug.

98

34