Jaargang 12 : 618  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst            aanvang: 10.00 uur                                                  

 Uitzending 

De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Er is kinderkerk van 10.00 tot 11.00uur in het MFC.

 

Voorganger:                        ds. S.W. Bijl, Groningen

Organist:                             geen

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

Muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de paaskaars, in kerk en thuis

Stilte, bemoediging en groet

Lied 42: 1

Gebed van de zondag

Moment voor de kinderen

Lezing Matteüs 22: 15 – 22

Lied 314

Overdenking

Lied 422

Aandacht voor mensen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte

Slotlied Liedboek 416

Zegen

Koorzang

 

Collecte

De collecte is voor Kerk in Actie, Wereldvoedseldag en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Inleveren kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 6 (geldig van 8 nov./m 3 jan.2021) kan tot uiterlijk 26 okt 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

    later bekeken

20 sept.

        73

    37

27 sept.

       100

    35

4 okt.

       77

    65

11 okt.

       89

   14

Jaargang 12 : 618  

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst            aanvang: 10.00 uur                                                  

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voorganger:                        ds. P.J. Elzinga, Ten Boer

Organist:                               dhr. J. Cijsouw

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Advies van de kerkenraad

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    Er liggen mondkapjes bij de ingang.

 

 

Orde van dienst

Thema: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen                                  

Aansteken van de Paaskaars                 

Stil gebed, votum en groet

Lied 23C:1,2 (mijn God, mijn Herder zorgt voor mij) wordt op orgel gespeeld

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied: “diep, diep, diep als de zee”          

Lezen: Lucas 15:11-32

Meditatief orgelspel

Overdenking

We kijken naar een clipje van Nederland Zingt: “Er is een God die hoort” *

Gebeden:     - dankgebed

                        - voorbeden

                        - stil gebed

                        - Onze Vader

Collecte                                          

Lied 838:1,3 (o grote God, die liefde zijt) wordt op orgel gespeeld

Zegen

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:         NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen   

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een groet en als teken van bemoediging gebracht worden naar de fam. J.C. Bansema-Ronda, Nesweg 4a.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.     

 

 

Zoek het uit!  GEVONDEN!!!

We hebben vorige week zondag een mooie gezellige gezinsdienst gevierd!

We gingen met z'n allen op zoek. Op zoek naar een knuffel, het schaap, (minder voor-de-hand-liggende) antwoorden op de quiz én we gingen op zoek naar letters in de filmpjes.  Hebben jullie het woord gevonden? Het goede antwoord is...... GEVONDEN!!!! 🙂

Bedankt voor jullie enthousiasme thuis en in Elim!

Groeten van de gezinsdienstcommissie

 

Statistieken   www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

13 sept.

94

58

20 sept.

73

37

27 sept.

100

35

4 okt.

77

65

Jaargang 12 : 616

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist:       Annejet Dijkman

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom, bemoediging en groet

Intochtslied: Psalm 42:

Gebed

Lied: Wees stil voor het aangezicht van God

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Een parel in Gods hand

Schriftlezing: Efeziërs 1:1-23

Lied: Who am I

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: JdH 197 - Volle verzeek’ring

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Slotlied: Lied 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

Collecte

Diaconie t.b.v. Kerk in Actie –Vredeswerk- en de tweede collecte is voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

 

 

4 oktober gezinsdienst: ‘Zoek het uit!’  

Op zondag 4 oktober is het dierendag én is de gezinsdienst. Het thema van deze dienst is ‘Zoek het uit!’. We gaan op deze dierendag op zoek naar dieren en naar nog veel meer! Zoeken jullie mee?!?  


Omdat het een gezinsdienst is, willen we graag eerst gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een plekje in Elim geven. 
Gezinnen kunnen zich aanmelden via de e-mail 
voor woensdag 30 september o.v.v. gezinsdienst. We kijken of er ook nog plaats is voor andere gemeenteleden. We zouden graag iedereen in Elim uitnodigen, maar dat kan helaas niet. Gelukkig kan iedereen meekijken en meedoen via Kerkdienstgemist.nl!   

Én iedereen kan meedoen met het actieve gedeelte van de dienst! Want na de dienst in Elim gaan we in Spijk op zoek naar ..… Wat dat is?!? Dat verklappen we tijdens de dienst!    

Namens de gezinsdienstcommissie, Tjitske Burgstra


 

Van de kindernevendienst. (schoenendoosactie)

Zoals u al in "Kerknijs" hebt kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GaiN. Dat betekent dat wie wil, een versierde schoenendoos kan vullen met school-spullen,verzorgingsspullen, speelgoed o.i.d. In de folder staat precies wat er in mag,  wat ongeveer de afmetingen van de doos moeten zijn, en wat verder de bedoeling is. De doos gaat dan naar een kind dat in armoede leeft.

De folder is ook digitaal verzonden naast de nieuwsbrief van onze gemeente. Weet u iemand die ook mee wil doen en geen computer heeft, geef het door aan Rieneke !

Op zaterdag 3 oktober kunnen de dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of in die week bij Henny Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

Jaargang 12 : 617

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel gezinsdienst

Organist: geen

 

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Komende zondag, 4 oktober, hebben we al zoveel aanmeldingen van kinderen en hun ouders dat Elim vol zit. Helaas voor volwassenen die de dienst nog bij zouden willen wonen, maar aan de andere kant ook heel mooi dat we met zoveel kinderen de dienst mogen vieren! U bent natuurlijk nog steeds van harte welkom om de dienst vanuit huis mee te vieren. Het wordt een leuke, laagdrempelige dienst, helemaal gericht op de kinderen.

Inleveren schoenendoos.
Zoals u weet doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GAiN.
Op zaterdag 3 oktober kunnen deze dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of die week bij Henny Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35.
Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

Het thema van deze dienst is ‘Zoek het uit!’.

We gaan op deze dierendag op zoek naar dieren en naar nog veel meer! Zoeken jullie mee?!?  

Een vossenjacht die gepland stond door Spijk, na de dienst, kan helaas niet doorgaan. We zijn nog bezig met een alternatief. Wat dat is? Kijk zondag naar de dienst, dan weet je het!

De gezinsdienstcommissie

 

Orde van dienst

Inleiding op het thema: Knuffel je mee?

Welkom en gebed

Lied: Goedemorgen welkom allemaal (liedboek 288)

Bijbelverhaal schaap, vertellen met afbeeldingen, vanuit 1 van de 99 schapen

Lied: Jezus is de goede Herder (Elly en Rikkert)

Quiz: Wie kies jij?

Lied: Je mag er zijn

Aandacht voor de schoenendoosactie

Collecte

Gebed

Zegen

Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn (liedboek 416)

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

6 sept.

65

33

13 sept.

94

58

20 sept.

73

37

27 sept.

100

35

 Jaargang 12 : 615

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst aanvang: 10.00 uur

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger: proponent dhr. J.W. Bassie, Groningen

Organist:        mevr. G. Wiersema-Bouma

Kinderkerk: vanaf 10.00uur in het mfc

 

Vanaf 20 september is de kerk weer toegankelijk voor alle gemeenteleden die naar de kerkdienst willen komen. U bent niet verplicht om aan de kerkdiensten deel te nemen. De diensten blijven met beeld en geluid uitgezonden worden via  www.kerkdienstgemist.nl.

Hoewel we wel weer samen kunnen komen, is het nog niet mogelijk om samen te zingen.

De diensten beginnen om 10.00 uur. Het zou fijn zijn als u er op tijd kunt zijn, zodat we u rustig naar uw plek kunnen begeleiden.


Als kerkenraad hebben wij een gebruiksplan gemaakt. We willen u vragen om deze goed door te lezen als u van plan bent naar de kerkdienst te komen. (via de mail verzonden en het staat op de site van de kerk)


Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is in Elim is het nodig dat u zich van tevoren aanmeldt als u deel wilt nemen aan de kerkdienst.

Mensen kunnen zich op twee manieren aanmelden: liefst via de e-mail

(), en als dat niet mogelijk is via de

telefoon: 0596-592023 (Jannie Smid).
Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 20.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Als u zich hebt aangemeld, maar onverhoopt toch niet kunt komen, is het fijn als u dat laat weten.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

Wij kijken uit naar dat we weer samen met jullie mogen vieren!

Vriendelijke groet,

De kerkenraad.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, Votum en zegengroet

Gezang 249: 1, 2, 3 (LvdK) ‘Wij leven van de wind… (scherm)

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning

Psalm 103: 5, 7 (scherm)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen: Exodus 16:1-30

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collectedoelen

Gezang 446 alle coupletten (LvdK) ‘O Jezus, hoe vertrouwt en goed…’ (scherm)

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

Diaconie t.b.v. Kerk in Actie –Zending- en de tweede collecte is voor de kerk

Vanaf september gaan we het collecterooster weer volgen zoals deze was opgesteld voor dit jaar. U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondag is het nog een keer mooi weer dus is er een ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C. 

We willen dit weer doen na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.

De kerkenraad.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet, gebracht worden naar de fam. G.Heuvel-Kooi, Schafferweg 29 i.v.m. hun 50 jarig huwelijks jubileum op vrijdag 18 sept.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Kinderkerk gaat door!

De kinderen zijn enthousiast! De leiding is enthousiast! We gaan door met kinderkerk! En wel op zondag 20 sept., 18 okt., 1 nov., 15 nov., 29 nov. en 13 dec.

We starten om 10.00u in het MFC tot ongeveer 11.00u.  We vinden het leuk als je komt!

Groeten van de kindernevendienstleiding

 

4 oktober gezinsdienst: ‘Zoek het uit!’  

Op zondag 4 oktober is het dierendag én is de gezinsdienst. Het thema van deze dienst is ‘Zoek het uit!’. We gaan op deze dierendag op zoek naar dieren en naar nog veel meer! Zoeken jullie mee?!?  


Omdat het een gezinsdienst is, willen we graag eerst gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een plekje in Elim geven. 
Gezinnen kunnen zich aanmelden via de e-mail voor woensdag 30 september o.v.v. gezinsdienst. We kijken of er ook nog plaats is voor andere gemeenteleden. We zouden graag iedereen in Elim uitnodigen, maar dat kan helaas niet. Gelukkig kan iedereen meekijken en meedoen via Kerkdienstgemist.nl!   

Én iedereen kan meedoen met het actieve gedeelte van de dienst! Want na de dienst in Elim gaan we in Spijk op zoek naar ..… Wat dat is?!? Dat verklappen we tijdens de dienst!    

Namens de gezinsdienstcommissie, Tjitske Burgstra

 

Van de kindernevendienst.

Zoals u al in "Kerknijs" hebt kunnen lezen doen we dit jaar weer mee met de schoenendoosactie van GaiN. Dat betekent dat wie wil, een versierde schoenendoos kan vullen met school-spullen,verzorgingsspullen, speelgoed o.i.d. In de folder staat precies wat er in mag,  wat ongeveer de afmetingen van de doos moeten zijn, en wat verder de bedoeling is. De doos gaat dan naar een kind dat in armoede leeft.

De folder is ook digitaal verzonden naast de nieuwsbrief van onze gemeente. Weet u iemand die ook mee wil doen en geen computer heeft, geef het door aan Rieneke !

Op zaterdag 3 oktober kunnen de dozen tussen 10.00 en 11.30 worden ingeleverd bij het MFC, op zondag 4 oktober voor de dienst bij Elim, of in die week bij Henny Maarsingh.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst