van

Zondag 10 mei 2020 - Jaargang 12 : 597

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.J.C. Schimmel

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: 98: 1 en 3

Gebed

Moment voor de kinderen

Lied: 320: 1, 2, 3 en 4 – Wie oren om te horen heeft

Lezing: Deuteronomium 6:20-25

Lied: 974: 1, 2 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaat

Lezing: 1 Petrus 2:1-10

Lied: 974: 3 en 5

Overdenking

Lied: Hemelhoog 386: 1, 2, 3 en 5, begeleid op gitaar – Wil je opstaan en Mij volgen

Gebed

Collecte

Lied: 313: 1, 2 en 5 – Een rijke schat van wijsheid

Zegen

Wilhelmus

Orgelspel

 

Afkondiging van overlijden

Op woensdag 6 mei is Gerard Smit, Westersingel 13, Spijk overleden, op de leeftijd van 80 jaar. De uitvaart zal komende

dinsdag in besloten kring plaatsvinden, vanuit Pro Rege. Onze gedachten en ons gebed gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, en naar allen die hem dierbaar waren. Wij wensen hen sterkte toe, en Gods liefdevolle nabijheid, in deze moeilijke tijd van afscheid en gemis.

 

Collecte:

Deze week collecteren we voor het    Rode Kruis.

Sinds het begin van de crisis zetten hulpverleners van het Rode Kruis zich in voor de meest kwetsbaren en ondersteunen zorgpersoneel. Daarnaast coördineert het Rode Kruis de inzameling van beschermingsmiddelen zoals brillen, maskers en handschoenen.

Helaas zijn we voorlopig niet van het coronavirus af en blijft deze steun hard nodig!

Met een gift op giro 7244 (IBAN NL 19 INGB 0000 0072 44)   

steunt u de hulpverlening in Nederland en het Caribisch gebied.

 

 Collectes

Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. A.v.Heuvelen-Klevering, Kleine Dijkstraat 11 en naar mw. R. Stoppels-Swieringa, Hoge Akkers 8.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 10 mei 2020

 

Verjaardagfonds

In verband met het coronavirus is besloten tijdelijk geen zakjes bijdrage verjaardagfonds op te halen. Daarom vind u vanaf nu bij uw felicitatiekaart geen zakje maar kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO 03737 29 375 t.n.v. Prot. Gem.Spijk-Losdorp

inzake Verjaardagfonds.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagfonds

Ida Baar en Griet Smit

 

Kerkdiensten meevieren
We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.

Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluis-teren, via YouTube of kerkomroep.nl. Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.

Ds. Jake Schimmel

 

Op zaterdag 9 mei om 18.00 uur komt het programma "Met hart en ziel" op NPO 2, een uitzending in samenwerking met de PKN. Dit keer is mogelijk ook de kerk uit Spijk kort in de uitzending te zien! Johannes Doorn en Jake Schimmel hebben een paar korte filmpjes gemaakt bij de kerk, na contact met de makers van het programma. We zijn benieuwd!

  

Update kerkdiensten

Lieve gemeenteleden,

Vanaf zondag 22 maart hebben wij, vanwege het coronavirus, de kerkdiensten online gevierd. Dat doen we in samenwerking met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze.

Op dit moment is de regel van overheidswege dat maximaal 30 personen aan een religieuze bijeenkomst mee mogen doen, al wordt het houden van kerkdiensten nog afgeraden, door de overheid en door de PKN. Vanaf 1 juli zal de regel indien mogelijk worden verruimd, en mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen, mits ze zich aan de regel van 1,5 meter afstand houden.

Als kerkenraad kijken wij steeds naar wat op dat moment mogelijk is, en naar wat op dat moment verstandig is, en dat doen we samen met de kerken uit Bierum en ‘t Zandt. In elk geval tot 1 juli zullen we blijven vieren op de manier waarop we dat nu doen. En ook als de regels van overheidswege worden versoepeld, betekent dat niet automatisch dat wij weer zoals vanouds gaan vieren. Dat is afhankelijk van vragen als: is het echt veilig om weer bij elkaar te komen? Hoeveel mensen kunnen we toelaten tot de diensten? Hoe kunnen we zorgen dat er voldoende afstand is tussen de zitplaatsen? Wat is daarbij genoeg? Kan er wel gezongen worden? Die afwegingen maken wij niet uit angst. Wij vinden het mooi om samen te komen, maar als kerk hebben we ook een dienende taak. En op dit moment zit dat dienen hem misschien juist in het beschermen van zwakken in de samenleving, en van elkaar, door ervoor te kiezen om niet samen te komen. Zeker omdat op andere plaatsen de kerkdiensten juist een rol hebben gespeeld in de verspreiding van het virus.

Om zulke afwegingen goed te kunnen maken, is het waarschijnlijk dat we even afwachten hoe dat in andere kerken gedaan wordt. Daarnaast zouden we in de zomer de diensten met Bierum en ’t Zandt samen vieren. Het zou daarom mogelijk zijn dat we besluiten om tot 1 september te vieren op de manier waarop we dat nu doen. Houd de website en de nieuwsbrief in de komende tijd dus goed in de gaten.

Daarnaast staan er veranderingen aan te komen in de manier waarop we nu online vieren: vanaf 31 mei gebeurt dat niet meer via YouTube, maar via kerkdienstgemist.nl, met gebruik van de camera van de kerk. Dat moet het geluid en het beeld ten goede komen. Omdat de kerk binnenkort gerestaureerd gaat worden (wanneer is nog niet precies duidelijk, maar dat zou rond deze periode beginnen volgens de Stichting Oude Groninger Kerken) combineren we dit met een verhuizing van de apparatuur naar Elim. Dat betekent dus dat vanaf die datum de diensten vanuit Elim worden uitgezonden. Een volgende mogelijkheid voor Schaapsound om de apparatuur te verhuizen was pas eind augustus, en dat zou waarschijnlijk te laat zijn.

We zoeken om die reden nog vrijwilligers om te helpen schilderen in Elim, met voldoende afstand van elkaar. Als u/jij dat zou willen doen, dan horen we het graag van u! Laat het dan weten aan Johannes Doorn: .

Hopelijk bent u/jij hiermee voldoende op de hoogte van alles wat er op dit moment speelt. Dank jullie wel voor jullie geduld, en ook voor de trouw waarmee jullie elke zondag weer meedoen met de online vieringen! Dat doet ons allemaal erg goed. Zo voelen we ons verbonden, met elkaar en met God. En of we nou lijfelijk bij elkaar zijn of niet: Hij is er altijd bij!

 

Ds. Jake Schimmel             

Bij vragen, of als je even behoefte hebt aan een praatje, mag je altijd contact met me opnemen! ; 0596-858923.

van

Zondag 3 mei 2020 - Jaargang 12 : 596

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.G. Knol

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel/stilte

Bemoediging en groet

Lied 209: 1

Gebed

Lied 209: 2 en 3

Thema

Lied 723: 1 en 2

Lezing: Johannes 10, 1 – 18

Lied 23b: 1,2 en 5

Verkondiging

Lied 344: 1,2 en 3

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 767: 1,2,3 en 4

Zegen

(Wilhelmus)


Collecte:

De collecte is deze zondag bestemd voor Stichting De Schutse te Appingedam. Stichting “ De Schutse” biedt persoonlijke zorg aan mensen met een beperkte levensverwachting.

Zorg, persoonlijke aandacht en liefde zijn belangrijk in een mensen leven. “...zodat niemand in eenzaamheid hoeft te sterven”

U kunt uw gift overmaken naar:            

NL90 RABO 0305 8656 25 t.n.v. De Schutse VPTZ

 

 Collectes

Doordat de kerkdiensten op afstand meegevierd worden, zijn er in deze periode geen collectes tijdens de diensten. De diaconieën van ’t Zandt-Godlinze, Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp noemen elke week op de nieuwsbrief een doel waar u geld naar kunt overmaken. Zo hopen we er als gemeente toch financieel te kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben.
Toch krijgen de diaconie en de kerk op dit moment zelf geen inkomsten uit de collectes. Mocht u toch een klein bedrag willen overmaken, bijvoorbeeld wekelijks, of maandelijks, dan kunt u dat als lid van onze gemeente doen naar de volgende bankrekeningen, o.v.v. ‘Collecte’:
Diaconie Spijk-Losdorp: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp;
Protestantse gemeente Spijk-Losdorp: NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. Prot. gem. Spijk-Losdorp.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. S. Klevering-Verhagen, Tuinbouwweg 2b i.v.m. hun 50 jarig huwelijksjubileum van jl vrijdag 1 mei. De tweede bos bloemen gaat met een hartelijke groet naar Reina en Harry de Groot, Parklaan 6.

Ook zijn er bloemen gebracht bij John Veldman, hij heeft een infectie aan zijn been en is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig mag hij nu verder thuis herstellen, beterschap.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 3 mei 2020

Verjaardagfonds

In verband met het coronavirus is besloten tijdelijk geen zakjes bijdrage verjaardagfonds op te halen. Daarom vind u vanaf nu bij uw felicitatiekaart geen zakje maar kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO 03737 29 375 t.n.v. Prot. Gem.Spijk-Losdorp inzake Verjaardagfonds.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagfonds

Ida Baar en Griet Smit

 

Kerkdiensten meevieren
We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.

Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluis-teren, via YouTube of kerkomroep.nl. Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.

Ds. Jake Schimmel

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065


 

De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan wateren der rust.

Lied 23b: 1

 

Zondag 19 apr. 2020 - Jaargang 12 : 594

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.G. Knol

Orgelspel, de mogelijkheid om in te loggen

Welkom en mededelingen

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 95: 1 en 3

Gebed

Vertelling: bij Exodus 14,15 – 15,1

Lied 285

Lezing: Genesis 8,6-16 en Johannes 20,19-22

Lied 641: 1,2,3 en 4

Verkondiging

Orgelspel

In Memoriam         Adrianus Ernsten     * 29-1-1952       † 10-4-2020

Gebeden

Inzameling

Slotlied: Lied 628: 1,2,5 en 6

Zegen

 

Collecte:

Deze zondag is de collecte bestemd voor “Noodhulp corona”

Een ramp van ongekende omvang dreigt te ontstaan in veel landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Op steeds meer plekken doemt het coronavirus op en raken mensen besmet.

In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe.

U kunt een gift overmaken naar:

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Noodhulp corona”

 

 

Spaardoosjes:

De diaconie vraagt u de 40dagentijd spaardoosjes te bewaren.

Als we elkaar weer kunnen ontmoeten willen we ze alsnog graag verzamelen.

De opbrengst is voor” Kinderen in de Knel” Kerk in Actie

 

 Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. H. West-Kolk, Jonker 2 en naar Mw. G. Dijkhuizen-Froma en Jannie, Ubbenasingel 52.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Verhuizing
Martha Wiersema is, na het overlijden van haar man Fokko, verhuisd naar het volgende adres: Bijmoldslaan 1, 9945SN Wagenborgen. Een huis van de stichting Waardig Wonen.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

 Kindernevendienst thuis 19 april 2020

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 3 (van 10 mei t/m 28 juni 2020) kan tot 27 apr. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Bericht van overlijden van onze oud (Herv.) predikant

Hij was predikant van 17 aug. 1975 tot 28 okt 1979 in Spijk-Losdorp.

Spijk was zijn eerste gemeente. Daarna is hij met zijn gezin vertrokken naar de gemeente Ternaard, Friesland.

Hij zette zich samen met ds. Heule, geref.pred. te Spijk in voor het samen-op-weg-proces van onze beide gemeenten.

                                                                "Ik voel mij geborgen"

 

Na een moeilijke tijd, die hij moedig heeft doorstaan, is op Goede Vrijdag rustig ingeslapen mijn lieve man,

al 50 jaar vriend voor het leven en onze innemende, betrokken heit

 

                                                             Gerrit Hoekstra

 

                                                 * Snit 24-03-1939     † 10-04-2020

 

                                                                                                      Ypkje Marijke Hoekstra-Post

                                                                                                      Hong Kong: Rudger Wigle Hoekstra en Ivy Mak

 

correspondentieadres:     Geert Knolweg 26, 8501 MK Joure

email:                                   

 

 

 

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

 

In de veelheid van geluiden

in het stormen van de tijd,

zoeken wij het zachte suizen

van het woord, dat ons verblijdt.

lied 283

van

Zondag 26 apr. 2020 - Jaargang 12 : 595

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 10.00 uur                                                 


Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken.   De dienst begint om 10.00 uur.

 

Liturgie    Voorganger: ds.J.C. Schimmel

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 130: 1 en 3

Gebed

Lied: Psalm 130: 4

Moment voor de kinderen

Lied: Opwekking 717 / Hemelhoog 433 - Stil, mijn ziel wees stil, begeleid op gitaar

Lezing: Johannes 21:15-19

Lied 912: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 – Neem mijn leven, laat het Heer

Overdenking

Lied 630: 1, 3 en 4 – Sta op! – Een morgen ongedacht

Gedicht: Leed, van Anton Ent (Liedboek blz. 1094)

Gebed

Collecte

Lied: Opwekking 167 / Hemelhoog 399 – Samen in de naam van Jezus

Zegen

Orgelspel

 

Collecte:

Deze zondag vragen we aandacht voor de voedselbank.

Er zijn steeds meer mensen die hier momenteel gebruik van moeten maken.

NL80 RABO 0122 2957 30 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. G. Knook,

Jonker 36. en naar mevr. G. Dijkhuizen-Froma en Jannie, Ubbenasingel 52. Zij stonden vorige week al op de nieuwsbrief maar toen zijn de bloemen per abuis gebracht naar de fam. K. M. Brondijk.

De Kamp7 . De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Meeleven

Mevr. H.v.Dijken-de Graaf, Kustweg 25, K305  9933AA in Delfzijl , heeft een ontsteking aan haar been. Gelukkig gaat het met medicatie weer wat beter maar een kaartje zou ze erg op prijs stellen.

 

Verhuizing
Martha Wiersema is, na het overlijden van haar man Fokko, verhuisd naar het volgende adres: Bijmoldslaan 1, 9945SN Wagenborgen. Een huis van de stichting Waardig Wonen.

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: Kindernevendienst thuis 26 april 2020

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 3 (van 10 mei t/m 28 juni 2020) kan tot 27 apr. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 Kerkdiensten meevieren

We zenden de diensten op dit moment online uit. De een kan hier wat makkelijker zijn/haar weg in vinden dan de ander. Mocht je problemen hebben om de dienst te beluisteren of te bekijken, bijvoorbeeld omdat je het filmpje niet kunt vinden op YouTube, laat het dan weten. Misschien kunnen wij je tips geven, of achteraf een directe link sturen.
Alvast een tip: als je de livestream niet kunt vinden: de diensten zijn ook altijd achteraf te beluisteren, via YouTube of kerkomroep.nl.
Voor YouTube: zoek naar PKN Spijk Losdorp.
Ds. Jake Schimmel

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

Leed

Tenslotte kraait de haan. Het morgenlicht

springt als een hinde uit het struikgewas.

Ik laat het dal van de nacht achter mij

en voor mij ligt een vlakte, uw dag.

Ik voel,nu de warmte zich nestelt,

hoe koud de duisternis was. Verzet

wekte zij, ik dreef van het zweet.

Licht is overgave, wijst mij uw weg

naar de rivier waar ik me languit

neerleggen kan tot ik gereinigd ben.

 

Gedicht: Leed, van Anton Ent (Liedboek blz. 1094)

9 apr. - 12 apr. 2020 - Jaargang 12 : 593

-     Welkom bij de onderstaande diensten       -

 

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur

Elke zondag is er een korte gebedsdienst, om 10.00 uur. Deze is te beluisteren via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl. Zoek naar ‘Spijk Groningen’

De dienst, gaan we ook uitzenden via YouTube!
Vanaf (ongeveer) 9.45 uur zijn we live op dit kanaal: www.youtube.com/pknspijklosdorp.

 

Je kunt het ook vinden door op YouTube te zoeken naar ‘PKN Spijk Losdorp’, en vervolgens op het paarse rondje met een ‘P’ te klikken. De dienst begint om 10.00 uur.

In de stille week zijn er geen diensten op donderdag en zaterdag, maar er is vanuit Spijk wel een uitzending op Goede vrijdag (vrijdag 10 april), om 19.00 uur, met een lezing en een gebed. Dit gebeurt ook via kerkomroep en YouTube.

 

Liturgie Goede vrijdag, 10 april 2020     19.00uur vanuit de Andreaskerk

Welkom

Gebed

Lezing: Mattheüs 26:17 - 27:60

Uitdoven van de Paaskaars

Stilte

Lied, gezongen door Henk Lenting: Als ik mijn ogen sluit

 

Voor de stille week heeft ds. Gerard Knol van Bierum-Holwierde-Krewerd ook drie korte vieringen online gezet, voor witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag. Deze zijn te bekijken op YouTube, als je zoekt naar 'Contact BiHoK', of via deze links:

Witte donderdag: https://youtu.be/Uz041D95J94, gevolgd door https://youtu.be/dNzMFesbfbs

Goede vrijdag: https://youtu.be/pl0gFyq0Hao

Stille zaterdag: https://youtu.be/Upmo4m3adyQ

 

Op eerste Paasdag zal ook om 10.00 uur een kerkdienst worden gehouden in de Andreaskerk, die te bekijken is via Kerkomroep en YouTube. Voorgangers zijn ds. Gerard Knol en ds. Jake Schimmel. U/jij bent van harte welkom om deze dienst vanuit huis met ons mee te vieren!

 

Liturgie 1e Paasdag 12 apr. 2020   10.00uur vanuit de Andreaskerk

Welkom

Intochtslied: Psalm 121: 1 en 4

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: 655: 1, 3 en 4 – Zing voor de Heer een nieuw gezang

Gebed

Filmpje: afsluiting van het project

Aandacht voor de kinderen – liedje met gitaar: Omdat Hij leeft

Eerste lezing: Mattheüs 28:1-10

Lied: 642: 1, 4, 5, 8 – Ik zeg het allen dat Hij leeft

Tweede lezing: Mattheüs 28:16-20

Overdenking: Hij is erbij!

Lied: Opwekking 575 – Jezus alleen (melodie: liedboek 939, 4 coupletten)

Dankgebed

Slotlied: Hemelhoog 200 - U zij de glorie

Zegen

 

Collecte  

Deze week wordt een gift gevraagd voor Stichting Bootvluchteling Meer dan 22.000 mensen wonen op dit moment in kamp Moria onder grote dreiging van het coronavirus. Wij houden ons hart vast voor het moment dat het virus kamp Moria bereikt. Onze vrees is dat dit slechts een kwestie is van tijd. Stichting Bootvluchteling zet zich in voor deze kwetsbare groep mensen.

Hun zorg is harder nodig dan ooit.

U kunt een gift overmaken naar NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluchteling

 

De diaconie heeft, namens de PKN kerk Spijk-Losdorp, een paasgroet verstuurd naar onze gemeenteleden die in een verzorgingstehuis verblijven.

 

Kruis versieren met bloemen
Bij de kerk staat komende dagen, de dagen rond Pasen, een groot kruis. Wil je helpen om het te versieren door er een mooie bloem in te steken? Een teken van hoop, voor iedereen! En van onze verbondenheid met elkaar, ook nu wij het Paasfeest 'op afstand' moeten vieren.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51 en naar mw. C. de Haan.-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Tienerdienst

Vrijdagavond is er om 19.30 uur een tienerdienst via Skype. Thema: Pasen in Lockdown.

 

Bericht van de kindernevendienst

Het is Pasen! Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag.Bijbelbasics 12 april Pasen Daarin ook het verhaal van Pasen.  

En een link naar een ganzenbord van Pasen dat je samen thuis kunt spelen: Ganzenbord Paasverhaal

De ouderen (80 jaar en ouder) ontvangen een kaart van de kindernevendienst. We gaan zorgvuldig met de bezorging om. 

Fijne paasdagen! Groeten van de leiding van de kindernevendienst

 

Paascollecte

Door de kerkrentmeesters is deze week de info voor de Paascollecte rondgebracht/ of wordt gebracht. We bevelen deze van harte bij u aan.

 

Als je ergens mee zit, of als je het fijn vindt om even te praten, of je hebt een vraag, dan mag je me altijd bellen, mailen of appen!

Ds. Jake Schimmel

0596-858923

06-41745065

                       

God

Geef mij rust en vertrouwen,

opdat ik me niet mee laat slepen

door angst en paniek.

Geef me wijsheid,

opdat ik het goede doe

en het dwaze laat.

En geef me liefde,

opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens

en bereid ben te helpen waar nodig

(Irene van der Meulen)

 

 

Bijlage: ordes van dienst van de online-vieringen in de stille week van Bierum-Holwierde-Krewerd op YouTube.

Witte Donderdag 9 april 2020

Vg.:     Wij verwelkomen ......

Gebed

Lied 556: 1,2 en 4

Lezing: Ex. 12, 12 en 13   en          Johannes 13, 7-8 en 12-17

Kort woord

Lied 760: 1,2,3,4,5 en 6

Viering van de Tafel van de Heer

Nodiging

Instellingswoorden

Onze Vader

Communie

Lied 103: 1 en 5

Vg.:     De Here trekt voor u uit .....

 

Goede Vrijdag 10 april 2020

Vg.:     Wij verwelkomen het nieuwe bestaan uit Uw hand ....

Lied 578: 1,2 en 4

Lezing: Johannes 19, 23-30

Wij blazen de Paaskaars uit

Stilte

Lied 576b: 1,2 en 4

Gebeden

Lied 756: 1,4 en 8

Vg.:     De Here trekt voor u uit ...............

 

Stille Zaterdag, 11 april 2020

Vg.:     Wij verwelkomen het nieuwe bestaan uit Uw hand ............

Lied 591: 1,2 en 3

Vg.:     En God sprak: laat er licht zijn! En er was licht.

Wij zingen Lied 285, terwijl de Paaskaars wordt binnengebracht

Vg.:     Het licht van God

Allen: Het licht van Christus

Vg.:     Het licht van God

            Vader, Zoon en Heilige Geest

Allen: Eén Enig God van eeuwigheid tot eeuwigheid.   Amen.

Lied 284

Kort woord: in gedachtenis aan onze doop

Lied 353: 1 en 3

Lezing: Matteüs 28,1-7

Lied 642: 1,2 en 3

Vg.:     De Here trekt voor u uit ........................