Jaargang 12 : 607

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          da. N.C. Meihuizen

Organist:                               dhr. J. Bakker

Muzikale begeleiding:     het Mannenkwartet uit 't Zandt-Godlinze

 

Orde van dienst

Preludium – organist.

Woord van welkom en mededelingen.

Paaskaars.

Stil gebed, bemoediging en groet.

Psalm 139 : 1 en 2 Heer, die mij ziet zoals ik ben,

Gebed.

Gedicht:                   Zinvol van Rijnie v.d. Maaden (De Elisabethbode no. 14)

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja doe je Bijbel open.

                                   En ga naast Jezus lopen.

                                   En houd de pas er in.

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja, God zelf heeft het gegeven.

                                   Hij blies in jou het leven.

                                   Hij blies zijn adem in.

                                   Heeft het leven zin?

                                   Ja, want door Gods genade

                                   keer jij je af van ’t kwade.

                                   is er een nieuw begin.

Ps. 139: 4, 7 en 14 Waar vlucht ik voor uw Aangezicht?                 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift.

            1e Schriftlezing: Jesaja 56 : 3 - 6 en 53 : 1 – 9 Ik ben met jullie.

Gezongen lied door 4 heren : “De rivier”

            2e Schriftlezing: Handelingen 8 : 26 – 40 Want de Heer ziet mij zoals ik ben.

Overdenking

Gezongen lied door 4 heren: “Mijn Jezus ik houd van U”

Dankgebed - Onze Vader

Collecte

Slotlied. Ps.. 149 : 1, 2 en 3 Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen.

Zegen en gezongen Amen.

 


Collecte:

Vakantiepret voor kinderen in armoede.

Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland.

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede,dat zijn twee per klas. Dat moet anders! Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Verder ondersteunen ze diaconieën via Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

U kunt een gift overmaken naar Kerk in Actie:

NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Binnenlandsdiaconaat.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar de fam. P. Dijkhuis-Kremer, De Tjamme k.226, Hoofdstr. 261, 9686PC Beerta i.v.m. hun 70-jarig huwelijksjubileum op maandag 20 juli. Ook gaan er bloemen naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7 en naar mw. A.C. de Groot, W. de Merodelaan 31.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!               Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

 

Mededeling:

Speciaal voor de gemeenteleden van de PG Bierum-Holwierde-Krewerd:

De kerkenraad heeft besloten om op zondag 2 augustus in de Irenekerk een proefdienst te houden met inachtneming van de nieuwe regels die het RIVM stelt.

U wordt verzocht om zich hiervoor op te geven. U kunt uzelf opgeven bij

Gerdina Klevering: 06 555 75 490.

De dienst begint om 10:00 uur. Graag op tijd van tevoren aanwezig zijn i.v.m. de gang van zaken bij binnenkomst. U vindt deze informatie en meer ook in Nieuwsbrief nr. 5.

 

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

26-7     thema    Abram gaat op reis

9-8                     Op reis met Jakob

23-8                  Jozef gaat op reis

6-9                    Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

21 juni

101

34

28 juni

118

90

05 juli

121

64

12 juli

97 80


Jaargang 12 : 606

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:              mw. Anne Nijland - Baljeu

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

 

 

Orde van dienst

 Welkom en mededelingen

God van Licht: we steken de Paaskaars aan

Aanvangslied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’

Bemoediging & Groet

Inleiding

Gebed

Kinderverhaal ‘Verkleedfeestje’

Kinderlied ‘Iedereen is anders’

Lezing Psalm 84: 1-6

Zingen lied 84a / Hemelhoog 23 ‘Wat houd ik van Uw huis’

Preek

Lied na de preek ‘True Colors’ door Camden Voices (digitaal koor in coronatijd) 


Gebed

Collecte

Slotlied Gezang 487 (LvdK) ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ (Het tweede couplet wordt niet gezongen, maar wel gespeeld/begeleid door de viool. De tekst past goed bij de dienst dus een aanmoediging voor u de tekst van het tweede couplet mee te zingen dan wel mee te lezen.)

Zegen


Collecte:

Deze zondag vragen we aandacht voor De Voedselbank.

Er zijn steeds meer mensen die hier momenteel gebruik van moeten maken.

Financiële donaties zijn van harte welkom!

NL80 RABO 0122 295 730 t.n.v. Stichting Voedselbank Appingedam –Delfzijl

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. A. Stoppels - v.d. Ploeg, Spaarbankweg 6 en naar dhr. J. v.d. Ploeg, Westersingel 15.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!

Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

 

Hallo kinderen ( van 4 t/m 12 jaar)

Nu de corona maatregelen steeds meer worden versoepeld, heeft de leiding van de kindernevendienst (knd) besloten om het kinderwerk weer op te pakken.

Dit willen we doen in de vorm van het geven van kinderkerk.

*Wat is kinderkerk?

De naam zegt het eigenlijk al; een kerkdienst speciaal voor kinderen.

*Wanneer?

Op de zondagen   

12-7     God schept de hemel en de aarde.

26-7     Abram gaat op reis

9-8       Op reis met Jakob

23-8     Jozef gaat op reis

6-9       Op reis naar de stilte.

*Waar?

In het MFC in Spijk

*Wat gaan we doen?

Lekker kletsen, samen zingen, een verhaal, een spel of iets knutselen.

*Hoe laat?

Vanaf 9.45 uur ben je welkom, we starten om 10.00 uur en het duurt tot na de kerkdienst voor “grote mensen”. Zodat de ouders jullie kunnen brengen en weer ophalen(indien nodig).

Heb je zin? Kom dan gerust eens kijken.               Tot gauw! Iedereen is WELKOM

  

                                                            

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

14 juni

109

63

21 juni

101

34

28 juni

118

90

05 juli

121

64


Lied na de preek ‘True Colors’ door Camden Voices (digitaal koor in coronatijd)


You with the sad eyes

Don't be discouraged, oh I realize

It's hard to take courage

In a world full of people

You can lose sight of it all

The darkness inside you

Can make you feel so small

 

I see your true colors

Shining through

I see your true colors

And that's why I love you

So don't be afraid to let them show

Your true colors

True colors are beautiful

Like a rainbow

 

Show me your smile

Don't be unhappy

Can't remember when

I last saw you laughing

This world makes you crazy

And you've taken all you can bear

Just call me up

'Cause you know I’ll be there

Vertaling:

Jij met je droevige ogen

Wees niet ontmoedigd, hoewel ik snap

dat het moeilijk is om moed te houden

In een wereld vol mensen

Kun je alles uit het oog verliezen

En de duisternis in je binnenste

Kan je je zo klein laten voelen

 

Maar ik zie jouw echte kleuren

door het oppervlak heen schijnen

Ik zie jouw echte kleuren

en daarom houd ik van je

Dus wees niet bang om ze te laten zien

Jouw echte kleuren

zijn prachtig

als een regenboog

 

Laat me je glimlach zien,

wees niet ongelukkig

Ik kan me de laatste keer niet herinneren

dat ik je zag lachen

Als deze wereld je gek maakt en

Als je alles op je genomen hebt wat je kan dragen

Kun je me bellen, want je weet dat ik er zal zijn

 - Jaargang 12 : 604

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel        Gezinsdienst

Organist:                             dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst

Thema: Leer ons om te delen

Voor de dienst: orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: Elly en Rikkert: leer ons om te delen

Gebed

Sketch

Lied: HH 88/ELB 58 - Zoek eerst het koninkrijk van God

Bijbelverhaal: 1 Koningen 17:1-16 via de schermen

Samen delen quiz

Lied: JdH 256: 1 en 3 - Tel uw zegeningen

Overdenking

Lied: Elly en Rikkert – Open mijn oren

Dankgebed

Gedicht: de tekst van lied 1007: 1 t/m 5 en 7

Collecte

Lied: ELB 398 – Handen heb je om te geven

Herman het vriendschapsbrood

Zegen

Orgelspel na de dienst

 


Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar dhr. J. Wierenga, Westersingel 10 en naar Marten Ritzema, Alberdaweg 3 die thuis mag herstellen na een operatie. De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Collecte:

Vandaag collecteren we voor de Stichting Jarige Job

In Nederland zijn ruim 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren,

Omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is.

Op de mooiste dag van het jaar krijgen zij geen cadeautjes, hangen er geen slingers.

Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox aan de ouders van deze kinderen. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school.

U kunt helpen door een gift te geven op rekeningnummer:

NL26 RABO 0108748227 t.n.v. Stichting Jarige Job


 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 28 juni
Deze week gaat het over het voorbeeld van de drie dienaren.

 

Startzondag: aftreden en bevestiging ambtsdragers
Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.
Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk
- Marjan de Winter als wijkouderling
- Astrid Pestman als jeugdouderling.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Nog niet alle
vacatures zijn rond, maar op dit moment zijn tot onze vreugde wel enkele
mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.
- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk,
- Willy Veldman als wijkbezoeker,
- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat.

Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden
van de post en de mail van de gemeente.
De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op
zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester
met vier jaar te willen verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn
ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En
Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een
jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

 

Statistieken kerkdiensgemist

datum

    Rechtstreeks bekeken

   Opname bekeken

31 mei

    52

118

7 juni

   142

108

14 juni

   109

63

21juni

   101

34

Zondag 5 juli 2020 - Jaargang 12 : 605

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:               ds. G. Knol

Organist:                   Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

3e zondag van de zomer

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied 8: 1

Gebed

Thema

Lied 8: 3 en 4

Lezing: Matteüs 11,25-30

Lied 315: 1 en 2

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren; "De Heer heeft mij gezien en onverwacht"

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader: (tekst Nieuwe Bijbelvertaling)

Inzameling

Slotlied: Lied 416: 1 en 4

Zegen


 

Collecte:

Vandaag collecteren we de Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale.

De zeevaart is een sector die hard geraakt wordt in deze corona-crisistijd.

Met grote voorzichtigheid gaan de pastores en vrijwilligers van de zeemanshuizen nog altijd naar de schepen en zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is improviseren,

het naar omstandigheden het beste van maken en er onmiddellijk bij zijn als nieuwe mogelijkheden zich voordoen. Daarbij hopen we op uw steun.

Deze hoeft niet persé (alleen) financieel te zijn of in de vorm van vrijwilligerswerk te gebeuren. Ook uw gebed of oprechte interesse in ons werk is van belang.

We kunnen ondersteunen door een gift over te maken naar:

NL72 INGB 0000 144 030       Nederlandse Zeevarenden Centrale te Rotterdam

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mevr. B.v.Dam-Dam,

W.de Merodelaan 27 en naar mevr. A.Oosterhuis-Flikkema, Grote Dijkstraat 16.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!

Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

 

Van de predikant
Ik heb van 5 juli t/m 2 augustus vakantie. In die tijd neemt ds. Gerard Knol voor mij waar. Zo nodig is hij te bereiken op 06-20654594, of .

De vragenlijst die u via de mail en via Kerknijs hebt ontvangen kunt u nog inleveren. Het zou fijn zijn als u de vragenlijst voor 5 juli in kunt vullen en kunt mailen of in de bus kunt doen.

Om misverstanden te voorkomen: de lijst is niet bedoeld om u/jou op vast te pinnen. Het is bijvoorbeeld moeilijk om nu al met zekerheid te kunnen zeggen of je in september weer deel wilt nemen aan de kerkdiensten. Het is wel bedoeld om in de gemeente te peilen hoe u/jij daar op dit moment in staat, zodat wij als kerkenraad een inschatting kunnen maken welke behoeftes er zijn bij de leden van onze gemeente.
Vriendelijke groet, ds. Jake Schimmel

 

Hallo kinderen ( van 4 t/m 12 jaar)

Nu de corona maatregelen steeds meer worden versoepeld, heeft de leiding van de kindernevendienst (knd) besloten om het kinderwerk weer op te pakken.

Dit willen we doen in de vorm van het geven van kinderkerk.

*Wat is kinderkerk?

De naam zegt het eigenlijk al; een kerkdienst speciaal voor kinderen.

*Wanneer?

Op de zondagen 12-7, 26-7, 9-8, 23-8 en 6-9

*Waar?

In het MFC in Spijk

*Wat gaan we doen?

Lekker kletsen, samen zingen, een verhaal, een spel of iets knutselen.

*Hoe laat?

Vanaf 9.45 uur ben je welkom, we starten om 10.00uur en het duurt tot na de kerkdienst voor “grote mensen”. Zodat de ouders jullie kunnen brengen en weer ophalen(indien nodig).

Heb je zin? Kom dan gerust eens kijken.

                                                                         Tot gauw! Iedereen is WELKOM

                                                                  

Statistieken kerkdiensgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

7 juni

       142

108

14 juni

       109

63

21juni

       101

34

28juni

       118

90

Zondag 21 juni 2020 - Jaargang 12 : 603

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         aanvang: 10.00 uur                                                 

 

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Voorganger:              ds. G. Knol

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

 

Orde van dienst

2e zondag na Trinitatis

Orgelspel

Mededelingen

Kort orgelspel

Bemoediging en groet

Lied 215: 1,2 en 3

Gebed

Thema

Lied 1005: 1,3 en 4

Lezing: Jeremia 4, 22 – 28

Lied 315: 1 en 2

Verkondiging

Moment van stilte

Lied om naar te luisteren: Maak ons hart onrustig, God (Schrijvers voor gerechtigheid)

Gebeden

Onze Vader: Lied 1006

Inzameling

Slotlied: Lied 978: 1,2,3 en 4

Zegen

 

Statistieken kerkdiensgemist

datum

Rechtstreeks bekeken

Opname bekeken

31 mei

52

118

7 juni

142

108

14 juni

109

63

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. H. Boneschansker-Kiewiet , Jonker 32 en naar dhr. K. Wierenga, Mevr. Evers- Dijkhuizenlaan 43.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Collecte:

Stichting Zera Metan Argentinië

Marinus van Heuvelen, geboren te Spijk werkt voor de Stichting Zera Metan als Pastor/Evangelist in het armste deel van Argentinië.

Na zijn studie elektrotechniek heeft Marinus theologie gestudeerd in België en Zwitserland.

Marinus is getrouwd met Monica Marquez en ze hebben twee dochters, Svetlana en Petra.

Ze werken sinds 2010 voor de Stichting Zera Metan.

Uit het evangelisatiewerk is in 2014 een nieuwe gemeente ontstaan.

In 2017 werden zij ook de voorgangers van de gemeente “Casa de Dios”in Metan.

Ze werken zonder vast inkomen en zijn afhankelijk van giften.


 

Giften(ANBI)

NL47 RABO 0147495857 Stichting Zera Metan

e-mail: zerametan.org

Templo casa de dios san Jose de metan

Mision zera metan

 

Contact

Marinus van Heuvelen

Pueyrredon 131

4440 San José de Metán, Salta

Argentinië

 

Van de kindernevendienst

Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag: 

Kindernevendienst thuis 21 juni 2020
Het gaat over het voorbeeld van de tien meisjes.

 

Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 4 (geldig van 5 juli t/m 6 sept) kan tot uiterlijk 22 juni 12.00 uur bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

Startzondag: aftreden en bevestiging ambtsdragers
Zondag 13 september is voor de Protestantse gemeente Spijk-Losdorp de startzondag.
Tijdens deze dienst zullen twee ambtsdragers aftreden, namelijk
- Marjan de Winter als wijkouderling
- Astrid Pestman als jeugdouderling.

Ook zullen mensen worden bevestigd in hun ambt of taak. Nog niet alle
vacatures zijn rond, maar op dit moment zijn tot onze vreugde wel enkele
mensen bereid gevonden om een ambt of taak op zich te nemen.
- Menko van Zwol als ouderling, zonder pastorale wijk,
- Willy Veldman als wijkbezoeker,
- Marjolein Hoving-Baar als ondersteuning voor het scribaat.

Zij neemt de taak op zich die Ebo Blokzijl op dit moment vervult, namelijk het bijhouden
van de post en de mail van de gemeente.
De Protestantse gemeente Spijk-Losdorp is dankbaar dat genoemde personen deze taken op
zich willen nemen.

Aike Maarsingh heeft aangegeven zijn ambtstermijn als kerkrentmeester
met vier jaar te willen verlengen. Jan Pijper heeft aangegeven zijn
ambtstermijn als kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen. En
Jannie Smid heeft aangegeven haar ambtstermijn als ouderling met een
jaar te willen verlengen. Ook hen zijn wij dankbaar voor deze toezegging.

 

Gezinsdienst, 28 juni 2020

Thema: Leer ons om te delen

10.00 uur, live via Kerkdienstgemist.nl

Voor alle kinderen, hun ouders en voor iedereen die dat leuk vindt: zondag 28 juni maken we van de dienst een extra leuke en bijzondere dienst voor jong en oud. Namelijk een gezinsdienst!

We gaan het hebben over ‘delen’. Elia krijgt van God de opdracht om bij een vrouw en haar zoon te logeren. Maar er is honger in het land, en ze hebben niet eens genoeg om voor zichzelf te zorgen! Toch zegt Elia: maak een brood, en geef dat aan mij. Deel van wat je hebt. Dan zal God ervoor zorgen dat je steeds genoeg zult hebben.

Delen van wat je hebt kan heel erg mooi zijn om te doen. Daarom willen we jou ook een opdracht geven, om iets te maken en vervolgens te delen met mensen om je heen. Maak kennis met Herman, het vriendschapsbrood! Het leuke aan Herman is dat als je hem deelt, hij toch steeds maar weer blijft groeien. Net als in het verhaal van Elia dat we gaan lezen! Het recept om Herman te maken vind je hieronder.

Hopelijk kijk jij zondag 28 juni ook naar de dienst!

 

Herman het vriendschapsbrood

Benodigdheden: 100gr witte basterdsuiker, 250 ml warm water, 1 zakje droge gist, 225 gr bloem.

Bereiding:

-Suiker oplossen in half kopje van het warme water

-Strooi gist erbij, ±10 minuten laten staan

-Doe de rest van het water erbij en de bloem

-Klop totdat het een glad beslag is

-Afdekken met folie en laten rusten op kamertemperatuur tot de volgende dag.

Verzorging:

Zet Herman op kamertemperatuur (dus niet in de koelkast). Dek hem nooit af met een deksel, maar met een theedoek. Zo zorg je ervoor dat hij kan ademen. Herman zal groeien, dus doe hem in een ruime schaal.

Dag 1: Vandaag heb je Herman gekregen, laat hem aan je huis wennen en doe niets met hem.

Dag 2 en 3: Roer Herman een paar keer per dag goed door met een houten lepel (geen metaal).

Dag 4: Herman heeft honger. Geef hem daarom 250 ml. melk, 125 gr. bloem en 200 gr. suiker.

Dag 5, 6, 7 en 8: Roer Herman een paar keer goed door.

Dag 9: Herman heeft weer honger, geef hem vandaag 250 ml. melk, 125 gr. bloemen 150 gr. suiker. Verdeel hem dan in 4 gelijke porties. 1 portie kun jezelf houden en de andere 3 kun je weggeven.

Herman bakken:

Dag 10: Verwarm de oven op 150 graden. Je geeft Herman voor de laatste keer eten. Vul daarom het deel dat je zelf hebt gehouden aan met 15 ml. olie, 3 eieren, 250 gr. bloem, 90 gr. suiker, 2 theelepels bakpoeder, 2 theelepels kaneel, 200 gr. gewelde rozijnen, 100 gr. gehakte walnoten of hazelnoten (en optioneel nog stukjes chocolade), 2 appels in kleine blokjes.

Meng Herman door elkaar, giet hem in een ingevette cakeblik (of tulbandvorm) en bak hem voor tenminste 1,5 uur af op 150 graden.

Eet smakelijk!