Jaargang 13 : 650

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist:       Annejet Dijkman

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Psalm 116: 1 en 8 – De Nieuwe Psalmberijming

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Familie

 

Lezing: Filippenzen 2:1-15

Deel 1 – Eensgezind

Lied: Ik wil jou van harte dienen

Deel 2 – Verliezer of winnaar

Lied: 939 – Op U alleen

Deel 3 – Aan de slag met wat God ons geeft

Orgelspel

Verlenging termijn ambtsdragers: Jannie Smid, Jan Pijper, Aike Maarsingh en Harry Berends

 

Over en Weer

Wie een hand geeft, ontvangt een hand.

Wie zijn hart opent, ontmoet ontvankelijkheid.

Wie interesse uitstraalt, die krijgt interesse.

Wie omziet naar de ander, die zal zelf gezien worden.

Waar mensen zorg hebben om elkaar, daar wordt de draagkracht sterker.

Wie over en weer leeft, die ontvangt meer.

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Hoe is het met…

Slotlied: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. A. J. Busz -v.d. Berg, De Kamp 8.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bezoek van de kerkdienst

Beste gemeenteleden,

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen. Haar contactgegevens vindt u elke week op de nieuwsbrief. Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

Vriendelijke groet,

de kerkenraad

 

Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum. Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

Alleen de mensen die meewerken aan deze dienst zullen aanwezig zijn in de kerk.

Wij nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

18 apr.

75

25

25 apr.

50

22

2 mei

75

26

9 mei

52

38

Jaargang 13 : 649     Hemelvaartsdag

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist:       dhr. J. Cijsouw

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 95: 1 en 3 – Steek nu voor God de loftrompet

Gebed

Lied 663 – Al heeft Hij ons verlaten

Lezing: Lukas 24:33-53

Orgelspel

Overdenking

Lied: Vreugde, vreugde, louter vreugde

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Lied: 665 - Om Christus’ wil zijn wij verblijd

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

 Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum. Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

Alleen de mensen die meewerken aan deze dienst zullen aanwezig zijn in de kerk.

Wij nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

                  

 

 

Jaargang 13 : 647

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: Wees stil voor het aangezicht van God

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Lef!

Lezing: Filippenzen 1:12-26

Deel 1 – Het meeste maken van je omstandigheden

Lied: Lied 1005 - Zoekend naar licht

Deel 2 – Vrij en moedig

Orgelspel

Deel 3 – Antireclame

Lied: Johnny Cash – Singer of songs

Deel 4 – Ongemakkelijk

Lied: Toekomst vol van hoop

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 704: 1 en 3

Zegen

Lied 708: 1

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor KIA Jong Protestant- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. K.M. Brondijk. De Kamp 7.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Paaskaars

De “oude” Paaskaars is dit jaar gebracht naar de fam. J. v.d. Linde, W. de Merodelaan 3.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

5 apr.

40

29

11 apr.

72

33

18 apr.

75

25

25 apr.

50

22

Jaargang 13 : 648

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

Voorganger: ds. Klaas G. Pieterman

Organist:       Gerda Wiersema

-Orgelspel voor de dienst (vanaf 9.45 uur)

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars,

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: Ps 66: 1.7

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar

-Schriftlezing Jesaja 45, 15- 19

-Lied: LB 943

-Schriftlezing Johannes 15, 9- 17

-Lied LB 320

-Overdenking

-Lied:LB 657

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Hoe is het met…

-Lied: 334

-Collecte: 1e Kerk    2e Diakonie

-Slotlied: LB 791

-Zegen

-Wilhelmus

 

Collecte

De collecte is voor de kerk- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar

Mw. A.C. de groot, W. de Merodelaan 31.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Hemelvaartsdag

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist:       dhr. J. Cijsouw

10.00 uur vanuit Elim

 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Op zondag 16 mei zou de bevestiging van nieuwe en het afscheid van aftredende ambtsdragers zijn. Dit jaar zijn er geen nieuwe ambtsdragers. Ook zullen er geen ambtsdragers aftreden.
Jannie Smid heeft toegezegd haar termijn als ouderling met een jaar te willen verlengen.
Jan Pijper heeft toegezegd zijn termijn als ouderling-kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen.
Aike Maarsingh heeft toegezegd zijn termijn als ouderling-kerkrentmeester met vier jaar te willen verlengen.
Wij zijn hen daar als gemeente dankbaar voor.

 

 Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum. Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

Alleen de mensen die meewerken aan deze dienst zullen aanwezig zijn in de kerk.

Wij nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

e er zorg voor dragen dat het beschikbaar is vo

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

11 apr.

72

33

18 apr.

75

25

25 apr.

50

22

2 mei

75

26

Jaargang 13 : 646

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.  (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Voorganger:     ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Zondag Jubilate

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst.

Lied van de intocht: psalm 66: 1

Bemoediging en groet:

Kyriegebed

Glorialied: Jubilate Deo

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kinderverhaal

Lezen 1 Korinthe 15 : 1 – 11 ( Naardense bijbel)

Zingen: Lied 650 : 1 , 2 , 3 , 4

Uitleg en verkondiging

Gebeden, na een moment van stilte afgesloten met Gezongen Onze Vader.

Hoe is het met……

Waarna we luisteren naar Opwekking 807 “God van Licht”

Aandacht voor de collecte  

Slotlied: lied 657: 1

Wegzending en zegen ,

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor KIA-Binnenlands diaconaat- en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. J. Bouma, Westersingel 12.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 apr.

73

44

5 apr.

40

29

11 apr.

72

33

18 apr.

75

25