Jaargang 13 : 661

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

De uitzending is deze zondag vanuit Elim in Spijk via www.kerkdienstgemist.nl

 

 Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


01-08-2021 10.00 Elim Spijk, ds. N.C. Meihuizen (Kantens)
08-08-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. O. Doorn (Nijkerk)
15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

 

Zondag 25 juli vanuit de Pg Spijk-Losdorp

 

Voorganger; ds. N.C. Meihuizen

Organist; Arie van Ballegooijen  

 

Orde van dienst

Orgelspel.

Welkom en mededelingen

Psalm 137: 1 en 2, Aan Babel stromen zaten wij

Votum en groet

Psalm 137: 3

Kyrie Gebed

Psalm 100: 1 Juicht Gode toe bazuint en zingt

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezingen Lucas 10: 25-36 en Mattheus 5: 7

Schriftlezing Handelingen 9: 36-43

Lied 313: 1een rijke schat aan wijsheid schonk God ons in zijn woord.

Overdenking Hoop, een hart onder de riem, doet ons opstaan.

Lied 904: 1,2 en 5 Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert,

Dankgebed:

Collecten

Slotlied: Lied 864: 1 en 2 Laat ons de Heer lof-zingen, juich al wie bij Hem hoort!

Zegen

Aan het eind gesproken Lied 416:1

 

 

Collecte

1e: Sintan IP – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

 

Toelichting: Sintan IP

SINTAN IP richt zich op structurele kennisuitwisseling met ziekenhuizen en gezondheidscentra in Tanzania. D.m.v. het faciliteren van trainingen gericht op moeder- en kindzorg, het ondersteunen van lokale studenten die een medische opleiding volgen en het beschikbaar stellen van medische apparatuur.

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar fam. K.M. Brondijk-Stoppels, De Kamp 7 i.v.m. hun 64 jarig huwelijks jubileum van afgelopen maandag 26 juli.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Vakantie predikant

Ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) heeft vakantie van 5 juli t/m 1 augustus. Ds. Jake

Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Zij nemen indien nodig voor elkaar

waar in deze periode.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 juli

54

25

11 juli

Bierum

 

18 juli

70

27

25 juli

90

46

Jaargang 13 : 660

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Er is deze zondag kinderkerk in de voormalige Fiepko Coolmanschool, welkom vanaf 9.45uur

 

Op zondag 25 juli is er om 14.00 uur een openluchtdienst voor mensen uit onze gemeente (Spijk-Losdorp).. Het wordt een eenvoudige dienst, waarin we vooral gaan genieten van dat we buiten weer met elkaar mogen zingen! De dienst is buiten, bij de Fiepko Coolmanschool. U/jij bent van harte welkom!

 

Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


25-07-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. J.C. Schimmel
01-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. N.C. Meihuizen (Kantens)
08-08-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. O. Doorn (Nijkerk)
15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

 

Zondag 25 juli vanuit de Pg Spijk-Losdorp

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist; mw. G. Wiersema-Bouma       

 

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 973 – Jezus roept hier mensen samen

Gebed

Het verhaal van Esther (Elly en de Wiebelwagen)

Lied: God van trouw

Lezing: Esther 2:5-18

Orgelspel

Overdenking

Lied: Matthijn Buwalda – Esther

Dankgebed en voorbede, stil gebed

Inzameling van de gaven

Slotlied: 840 - Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar fam. J. C. Bansema-Ronda, Nesweg 4a i.v.m. hun 55 jarig huwelijks jubileum van afgelopen donderdag 22 juli.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Vakantie predikant

Ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) heeft vakantie van 5 juli t/m 1 augustus. Ds. Jake

Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Zij nemen indien nodig voor elkaar

waar in deze periode.

Jaargang 13 : 658

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Er is deze zondag kinderkerk in de voormalige Fiepko Coolmanschool, welkom vanaf 9.45uur

Bezoek van de kerkdienst

Onlangs zijn de maatregelen voor de kerkdienst versoepeld. De diensten worden gehouden in Elim. Daar is ruimte voor 20-25 mensen om de dienst bij te wonen. Op dit moment komen er nog maar een paar bezoekers, er is dus nog genoeg ruimte als u ook wilt komen!

Aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Dat kan bij Jannie Smid: tel. 0596592023, mail: .
Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim. Het gebruik van een mondkapje is niet verplicht, maar mag wel. Het laatste lied wordt weer op praatniveau meegezongen.

 

Helaas, de weersverwachtingen zijn niet goed voor a.s. zondag!

Het koffiedrinken na de dienst gaat niet door maar ook

de openluchtdienst stellen we uit tot zondag 25 juli

 

Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze. Hier vindt u meer informatie:

11-07-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. J.C. Schimmel
18-07-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. T. Heslinga (Veendam)
25-07-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. J.C. Schimmel
01-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. N.C. Meihuizen (Kantens)
08-08-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. O. Doorn (Nijkerk)
15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist;       Wouter Schep

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 27: 2 en 7

Gebed

Lezing: Filippenzen 4: 1-23 

Lied 836: 1 en 4 – O Heer die onze Vader zijt

Verkondiging

Luisterlied: God is mijn herder

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Onze Vader:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

AMEN

Collecten

Slotlied: ELB 501 - Vrede van God

Zegen

 

Inzameling

1e collecte: Stichting Hulp Tsjernobylkinderen Delfzijl/Appingedam e.o. IBAN:NL04RABO0328751995

2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit (onze) de kerk met een hartelijke groet gebracht naar

mw. I. Dijkhuis-v.d. Ploeg, Parklaan 2.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Vakantie predikant

Ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) heeft vakantie van 5 juli t/m 1 augustus. Ds. Jake

Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Zij nemen indien nodig voor elkaar

waar in deze periode.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

20 juni

56

31

27 juni

58

22

4 juli

54

25

Jaargang 13 : 659

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Afgelopen zondag ging ik voor in een kerkdienst in Bierum, in een gezamenlijke zomerdienst van de kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, 't Zandt-Godlinze en Spijk-Losdorp. Helaas is de dienst door een technische storing niet uitgezonden of opgenomen, waardoor veel mensen de dienst niet konden kijken. Daarom heb ik mijn preek opgenomen, als een 'Preek door de week'! Zo kun je de dienst terugkijken op een moment dat het jou zelf uitkomt.

Hartelijke groet, ds. Jake Schimmel

https://www.youtube.com/watch?v=OcX20imhBXw  

 

De openluchtdienst in Spijk staat nu gepland voor zondag 25 juli (mits het weer goed is !)

 

Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


18-07-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. T. Heslinga (Veendam)
25-07-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. J.C. Schimmel
01-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. N.C. Meihuizen (Kantens)
08-08-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. O. Doorn (Nijkerk)
15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

 

Zondag 18 juli vanuit de Geref. gemeente ’t Zandt-Godlinze

 

Voorganger; ds. T. Heslinga

Organist; Jan Bakker         

 

Zingen voor de dienst: lied 346 : 1,3,4 (Ev. liedbundel)

Mededelingen

Int. lied: Psalm 27 : 1,2

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 27 : 7

Gebed

Zingen: Gez.  436 : 1 (liedboek: Jezus neemt de zondaars aan ...)

Woord van genade

Zingen: Gez. 436 : 5

Regel voor het nieuwe leven

Zingen: Gez. 436 : 6,7

Schriftlezing: Hand. 12 : 1 - 17

Zingen: Psalm 40 : 1,4,7

Verkondiging

Zingen: Psalm 43 : 3,4,5

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Geloofsbelijdenis lezen

Slotlied : Gez. 297 (liedboek   Toch overwint eens de genade ...)

Zegen

 

Collecte

Voor de Diaconie: Hospice de Schutse in Appingedam. 

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet gebracht naar mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Z. 36.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Vakantie predikant

Ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) heeft vakantie van 5 juli t/m 1 augustus. Ds. Jake

Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Zij nemen indien nodig voor elkaar

waar in deze periode.

 

 Jaargang 13 : 657

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen.

tel. 0596592023 mail: 
Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

 

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist:       Annejet Dijkman

 

 Orde van dienst

Overstapdienst. Het thema van de dienst is “God houdt van jou.”

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Heer, U doorgrondt en kent mij

Gebed

Lied: God van Licht

Lezing: 1 Johannes 4:7-12 (Bijbel in gewone taal)

Kornelia: Brief van Johannes

Lied: Sela – Ik zal er zijn

Overdenking

Lied: Kracht van Uw liefde

Overstapmoment

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Gedicht

Lied: 416, begeleid op het orgel

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor KIA Binnenlands Diaconaat en de tweede collecte voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar mw. T. Klevering-Medendorp, Ubbenasingel 51.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen we rond 11.00 uur koffie drinken aan de Hoofdweg Z / Nesweg/ Havenweg.

Mocht het onverhoopt niet doorgaan, dan hoort u dit tijdens de dienst.

U/jij bent van harte welkom.

 

 

Jaarcijfers diaconie.

De diaconie wil de gemeente de gelegenheid geven om haar gespecificeerde jaarcijfers in te

zien voordat deze worden ingediend. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan komende

week contact op met Harry Berends via    

Een samenvatting van de jaarcijfers staan op de website van de kerk.

 

 

11 juli 14.00 uur openluchtdienst

Op zondag 11 juli is er om 14.00 uur een openluchtdienst voor mensen uit onze gemeente (Spijk-

Losdorp). Niet in plaats van, maar naast de ochtenddienst die uitgezonden wordt vanuit Bierum. Het wordt een eenvoudige dienst, waarin we vooral gaan genieten van dat we buiten weer met elkaar mogen zingen! De dienst is buiten, bij de Fiepko Coolmanschool. U/jij bent van harte welkom!

 

 

Vakantie predikant

Ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) heeft vakantie van 5 juli t/m 1 augustus. Ds. Jake

Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Zij nemen indien nodig voor elkaar

waar in deze periode.

 

 

Hallo kinderen uit Spijk en omgeving. 

Het is bijna vakantie,  maar de kinderkerk gaat weer beginnen.  

En wel op 11 juli a.s. om 10,00 in de voormalig Fiepko Coolmanschool. 

Heb je zin om te komen, wees dan niet bang. JE BENT WELKOM!

Namens de leiding van de kindernevendienst. 

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

6 juni

71

32

13 juni

48

20

20 juni

56

31

27 juni

58

22