Jaargang 13 : 641

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          Annejet Dijkman

 

 Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

6e zondag

‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ Tobit 2:7

Schikking

Paars is de kleur van reflectie en gedenken, de verbinding wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Tekst

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

 

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Psalm 118: 1 en 9

Kinderproject Veertigdagentijd

Projectlied Bijbel Basics – Pasen

Gebed

Eerste Schriftlezing: Lukas 19:32-44

Lied 554 – Welkom, welkom, koning Jezus

Tweede Schriftlezing: Lukas 20:9-19

Orgelspel

Overdenking

Lied: 556: 1, 3 en 5 – Alles wat over ons geschreven is

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…

Lied (uitgekozen door geïnterviewde)

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte 1e Paasdag

Missie van de Open Hof

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Een gezamenlijk project van de diaconie en het jeugdwerk in samenwerking met Bierum/Holwierde en 't Zandt.

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de ker, met een hartelijke groet en als teken van bemoediging gebracht worden naar de dhr. M. L. Heun, Havenweg 18 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

Ook gaan er bloemen met een hartelijke groet naar de fam. E.A. Zandt, Lage Trijnweg 26, nu meneer thuis is gekomen uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst.

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied “Achter U aan” gezongen die aansluiten bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Paasattentie                                                                                                                                                                

Net als voorgaande jaren zal er in de week voor Pasen een attentie door de leiding van de kindernevendienst gebracht worden naar 80+ gemeenteleden.

 

 

Vieringen Stille week

In de week voor Pasen staan we in drie korte vieringen stil bij de weg van lijden die Jezus moest gaan.

Op 1 april, Witte donderdag, lezen we over de avond dat Jezus voor het laatst met zijn leerlingen at, het brood brak, de beker wijn rond liet gaan, en zei: Ik ga deze weg voor jullie. Wij vieren dan het avondmaal met elkaar. Thuis kunt u het avondmaal meevieren door zelf ook wat brood en wijn of druivensap (of wat u maar in huis heeft) klaar te zetten.

Op 2 april, Goede vrijdag, lezen we over de kruisiging en het sterven van Jezus.

En op 3 april, Stille Zaterdag, lezen we over de graflegging van Jezus. Op deze dag wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnengebracht.

U/jij bent van harte welkom om deze diensten met ons mee te vieren, en zo samen toe te leven naar Pasen!

Let op: de tijden van de vieringen zijn iets anders dan voorgaande jaren. Ze worden steeds om 19.30 uur uitgezonden vanuit Elim. U kunt de vieringen live volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

28 febr.

57

29

07 mrt.

103

107

14 mrt.

72

35

21 mrt.

69

35