Stille week 2021 - Jaargang 13 : 642

==============================================================================

Om 19.30 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Viering Avondmaal Witte Donderdag

We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.

Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".

Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.

Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren

Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.

We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.

Jezus zelf is onze gastheer.

We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komenen mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

 

Witte Donderdag 1 april

 Voorganger:     ds. J.C. Schimmel en de werkgroep Erediensten

Organist:          dhr. J. Cijsouw

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; De glazen zijn omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren…”De hongerige voeden”

De teksten komen uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 1 en 2)

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee

wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee

en bij het eten kwam hij langzaam los

en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:

toen hij een aantal diepe dingen zei

vielen alle gesprekken op hun plaats

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Tekst voor de viering

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

 

Orde van dienst

Orgelspel
Welkom, aandacht voor de bloemschikking
Lied: 560

Gebed

Lezing: Lukas 22:7-20, voorgelezen door Jannette

Gedachten bij de tekst

Lied 375 – gezongen door Ina

Collecte

Nodiging

De aanwezigen komen, onder orgelspel, naar voren om brood en wijn te halen, en keren terug naar hun zitplaats.

                 Thuis kunt u ook brood en wijn/druivensap klaarzetten.

Viering van het avondmaal

Dankgebed

Lied: 571 – In stille nacht

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Goede vrijdag 2 april

 Voorbereiding:     werkgroep Erediensten

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; De kruisiging staat centraal. Een -dood-stille tijd. Tussen de stenen ligt Judaspenning als verwijzing naar het verraad.

De tekst komt uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 6)

 

Zijn hart was vast te groot, want de regering,

het geld, de macht en andere groeperingen

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten

waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

Tekst voor de viering

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

 

 

Orde van dienst

Stilte

Welkom, aandacht voor de bloemschikking
Lied: Ik zal nooit vergeten

Lezing: Lukas 23:33-49, voorgelezen door Marjolein

Gedachten bij de tekst

Lied: Jaap Kramer – Goede Vrijdag

De Paaskaars wordt gedoofd

Gebed

Lied 575 - Jezus, leven van ons leven

Stilte

 

 

Stille zaterdag 3 april

 Voorbereiding:     werkgroep Erediensten

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Schikking; De stekels in het kruis worden vervangen door klimopranken.

De tekst komt uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 7)

 

En toen we later weer iets van hem hoorden

toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen

en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

Tekst voor de viering

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

 

 

Orde van dienst

Stilte

Welkom, aandacht voor de bloemschikking
Lied: 590 – Nu valt de nacht
Lezing: Lukas 23:50-56, voorgelezen door Kornelia

Gedachten bij de tekst

Als alles duister is:

Ondertussen wordt de Paaskaars binnengebracht

                 Betekenis/ symboliek van de nieuwe Paaskaars

De witte lelie staat symbool voor een wit bloeiende paastuin: teken van een nieuw begin. Door Christus’ opstanding uit het graf werd de dood overwonnen en krijgen wij het eeuwige leven. Witte lelies staan in de christelijke traditie tevens symbool voor pure onschuld, zuiverheid en barmhartigheid.

Gebed

Heden gaat de hemel open, wij herkennen Gods gezicht; Pasen doet ons vurig hopen

dat nu al het duister zwicht halleluja, halleluja, hier komt liefde aan het licht!

Lied: De Heer is waarlijk opgestaan

 

 

Collecte 1e Paasdag

Missie van de Open Hof

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Een gezamenlijk project van de diaconie en het jeugdwerk in samenwerking met Bierum/Holwierde en 't Zandt.