Jaargang 12 : 631  

                                        

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Voorganger:     ds. H. Poot                                         voorbereiding HA

Organist:          dhr. J. Cijsouw    

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Stil Gebed, Votum en Groet

Gezang 868: 2 en 5

Gebed

Aandacht  voor de kinderen en het kinderlied: Ik volg Jezus

Johannes 1:19-34, 44-52

Lied: Lam van God: 

Mattheüs 24: 11-14

Lied: Gezang 919:1,2 en 4

Verkondiging

Lied: Psalm 98: 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Lied: Psalm 150: 1 en 2

Zegen

 

 

Collecte

De collecte is KIA- ondersteuning gemeenten-, de tweede collecte voor de diaconie

                         

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. E. Blokzijl, Hoofdweg Zuid 34 nu meneer thuis is gekomen  uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bericht van overlijden

Tot ons verdriet moeten wij u meedelen dat afgelopen dinsdag, 12 januari, Martha van der Linde, W. de Merodelaan 3 is overleden. Ze was 61 jaar. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar man Jacob, en naar hun drie zoons, Richard, Marcel en Gerard.

Aanstaande zaterdag, 16 januari, is er gelegenheid tot condoleren in de Fiepko Coolman-school, van 19.15 tot 20.00 uur. U bent daar van harte welkom.

De begrafenis, die in besloten kring plaatsvindt, is maandag 18 januari om 13.30 uur in de Irenekerk. Na de dienst wordt Martha begraven op de begraafplaats in Spijk. Vanuit de kerk verzamelt de stoet bij Pro Rege rond 14.45 uur, en kunt u, als u dat wilt, aansluiten om mee te lopen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe, en Gods nabijheid.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

31 dec.

33

29

1 jan.

52

38

3 jan.

54

43

10 jan.

77

27