Jaargang 12 : 610

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst          aanvang: 10.00 uur                                                   

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar 'Andreaskerk Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Voorganger:                          ds. J.C. Schimmel

Organist:                               dhr. Arie van Ballegooijen

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom, aansteken van de Paaskaars, bemoediging en groet

Intochtslied: Lied 975 – Jezus roept hier mensen samen

Gebed

Lied: Opwekking 429 – God wijst mij een weg

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-2:5

Lied: 1001 – De wijze woorden

Overdenking

Lied: 939 – Op U alleen

 

In memoriam       Kees Werkman     * 30 augustus 1951  – †  29 juli 2020

 

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

Collectedoel

Slotlied: Lied 413: 1, 3 en 2 - Grote God, wij loven U

Zegen

Orgelspel

 

Collecte: 

De collecte is bestemd voor Vervolgde Christenen (SDOK)

SDOK steunt wereldwijd meerdere projecten die christenen helpen die hard getroffen zijn indeze coronatijd.

Bijvoorbeeld in Burkina Faso, waar veel gevluchte christenen zichzelf niet kunnen voorzienvan voedsel en hygiëne producten. Bovendien zetten extremistische

groeperingen inhet land hun aanvallen op christenen voort. Deze aanvallen en het coronavirus maakt de situatie van christenen zwaar.

Ook in Bangladesh, India, Noord-Afrika en Egypte kan SDOK christenen helpendoor te voorzien in de dagelijkse behoeften.

U kunt een gift overmaken naar:   NL76 INGB 0000 2493 00

St. De Ondergrondse Kerk

of via www.sdok.nl/geven

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk gebracht worden naar mw. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13 die weer thuis is gekomen en naar mw. T.v.d.Ploeg-Bronsema, Achteromweg 12.

De bloemen worden bezorgd door Stijlvol Bloemen Spijk, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Gemeenteleden,


Het is al een aantal maanden dat we, vanwege het coronavirus elkaar als gemeente niet hebben kunnen ontmoeten. Velen van u zullen de diensten en het onderlinge contact met elkaar gemist hebben. Ook is er op dit moment nog niets te zeggen over wanneer er wel weer een dienst in aangepaste vorm mogelijk is. Wel heeft de kerkenraad gemeend om tijdens de
zomerperiode - wanneer het weer dit toelaat – één of meerdere keren een korte ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C te organiseren. 

We willen dit doen a.s. zondag (9 augustus) na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.                               

De kerkenraad.

 

 

Van de kindernevendienst

In de link voor iedere zondag in de zomervakantie een activiteit. Veel plezier ermee en een fijne vakantie!                Zomerpakket kindernevendienst juli-aug 2020

 

 

Er is weer kinderkerk in het MFC op zondag......... aanvang 10.00uur       

9-8                     Op reis met Jakob

23-8                   Jozef gaat op reis

6-9                     Op reis naar de stilte.  

                                                            

 

 

Statistieken kerkdienstgemist

datum

Rechtstreeks

Later bekeken

12 juli

97

80

19 juli

108

41

26 juli

113

34

2 aug.

95

23