Zondag 8 nov. 2015.

Jaargang 7 : 360 Week 46

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk HZ

 

Voorganger:

ds. R. Meihuizen

Koster:

dhr. K.W.H. Kooistra

Gastvr./hr.:

Grietje Blokzijl en Elly Flikkema

Organist:

dhr. J. Cijsouw

Ouderling van dienst:

dhr. P.J. Ritzema

Diakenen:

dhr. J.W. Rijzinga

Collectant:

dhr. J.D. Pijper

Lector:

dhr. J.D. Pijper

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

geen

Kinderoppasdienst:

Trisha Berends en Veerle Thijssen

Bloemen bezorgen:               

mw. M. Hoving-Baar

reserve:

mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

Lied met de kinderen:

geen

 

Orde van dienst

 

Woord van welkom

Lied nr. 5 uit Geroepen om te zingen 'Dit is de dag. dit is de dag

Votum en groet

Klein Gloria

Gebed

Zingen: Lied 216

Gedicht

Zingen: Lied 871

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lezing: Daniel 6

Zingen: uit AWN 'Daniel"

Lezing: Matteús 6: 5-9 uit de samenlees bijbel van het NBG

Lezing: Hebreeën 11: 32-35

Zingen: Lees je bijbel bid elke dag, bid elke dag

Overdenking

Zingen: Durf te zijn een Daniel

Dankgebed

Collecte  (filmpje over het schoenendozenproject van Edukans)

Zingen: Lied 705

Zegenbede

Lied 423

 

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de diaconie en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51.

De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij mw. T. Heun-Boelkens, Havenweg 32, die geopereerd is aan haar knie en nu thuis verder mag revalideren.

 

Eredienst :       15 nov.  ds. F. Kristensen, Warffum    9.30 uu             kerk in 't Loug

 

Actie t.b.v. de voedselbank Delfzijl e.o.

Zondag 8 nov. tijdens de kinderdienst kunt u weer houdbare producten inleveren voor een inzameling die we houden voor de voedselbank Delfzijl e.o. We willen de actie nu al onder de aandacht brengen omdat ook hier de nood hoog is.

De diakonie /ZWO.

 

Het schoenmaatjes project

Het is al weer even geleden maar dit jaar organiseert de kindernevendienst weer het schoenmaatjes project van Edukans. Het is de bedoeling dat er in de kinderdienst van 8 november zo veel mogelijk versierde schoenendozen worden ingeleverd, deze gaan dan naar kinderen van ver. Mocht 8 november niet lukken, dan kunnen ze tot 14 november in geleverd worden bij Henny Maarsingh, Hoofdweg - Zuid 35.

In de doos moeten een aantal artikelen, aangevuld met wat speelgoed o.i.d. Bij de beide uitgangen  liggen folders welke u kunt meenemen, hierop staat precies wat er in mag, en wat niet. Ook zit er een machtigingsformulier bij voor de verzendkosten, deze graag erbij inleveren.

Mocht u thuis geen geschikte doos hebben? Geen nood, ook deze kunt u van ons krijgen, zodat de doos in elk geval de juiste afmetingen heeft.

U doet toch ook mee?

 

Rectificatie

Het stamppotten buffet is op vrijdag 20 november en niet op woensdag, zoals in Hetzelfde Spoor vermeld staat.

De kosten zijn : € 7,50 pp , kinderen : € 4,00 pp.

Diakonie/ZWO.

 

VESPERVIERING  Bierum 8 november 2015

De werkgroep Vespervieringen, bestaande uit leden van de Protestantse kerken Bierum / Holwierde / Krewerd, Delfzijl en Spijk organiseert dit seizoen een zestal regionale Vespervieringen.

Op zondag 8 november wordt er weer een Vesperviering gehouden in de Sebastiaankerk in Bierum.

Aanvang 17.00 u.

Muzikale medewerking:

Tjerk de Vries , orgel

Berber Werkman-de Vries, blokfluit

De bezinning zal worden verzorgd door drs. Frits Postema.

Iedereen is van harte welkom!         

 

Ondergoed actie van het Tsjernobyl project.                                                                                                  

Bij de uitgang kunt u een briefje meenemen waarop staat : Graag ontvangen wij van u/jou 1 set ondergoed voor een jongen/meisje.
Dit ondergoed zal worden uitgedeeld aan de kinderen uit Wit Rusland die hier in januari en februari voor 7 weken komen.
Wilt u meedoen aan deze actie, neem dan een briefje mee en lever het ondergoed in bij Anja Oosterhuis (Grote Dijkstraat 16) of Jolanda Flikkema ( Nesweg 27).

 

19 nov. gemeenteavond                                                                                                                                

Op deze avond bespreken we de financiën van de kerk, de diakonie/zwo, verjaardagsfonds en het jeugdwerk. Achter in de kerk liggen overzichten van de jaarcijfers 2014 en de begroting 2016 voor belangstellenden om mee te nemen.                                                                                                               

Verhuizing                                                                                                                                                      

Half november verhuizen Gijs en Lenie Wiertsema-Bakker, Oostpolderweg 6 met hun dochters Greetje en Lidia naar Denemarken. We wensen hen heel veel succes maar vooral Gods nabijheid toe.