Zondag 10 april. 2016.
Jaargang 8 : 381 Week 14

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze JEUGD dienst 10.00 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Muzikalebegeleiding: CBS
Ouderling van dienst: Dhr. P.M. Wiersema
Diaken: Dhr. J.W. Rijzinga
Lector: Mw. P. van Keulen
Kindernevendienst gr. 1 t/m 4 Tjitske Burgstra
Kinderoppasdienst: Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Veerle Thijssen
Bloemen bezorgen: Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema
reserve: Mw. B. Bansema-Ronda
Lied met de kinderen:

 

Orde van diens

bellend en rennend komt jeugd binnen in de kerk...
via scherm: lied van Herman van Veen : opzij, opzij, opzij
welkom en uitleg
votum en groet
zingen met korps : lied NLB 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
gebed
kinderen gr. 1-4 naar de nevendienst
Bijbellezing : matt. 6: 25 t/m 34 bijbel in gewone taal
zingen met korps : lied NLB 216 : dit is de morgen
verhaal
preekje 'back to basics'
zingen met korps: lied opwekkingslied 40 Zoek eerst het koninkrijk van God
gedicht
zingen met korps : lied opwekkingslied 488 Heer ik kom tot U
preekje 'down to earth'
scherm: Marco Borsato: mooi
gebed
collecte korps speelt / kinderen komen terug in de kerk
zingen met korps : Onze Vader op melodie: I' am sailing
zegen
zingen met korps: lied opwekkingslied 58 Vrede zij U

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor het eigen jeugdwerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Robbert Kok,
Mw. Everts-Dijkhuizenlaan 7 die herstellende is van een voetbalblessure.

 

Erediensten 17 april         9.30 uur            'Dienst over oorlog en vred'          ds. J.C. Schimmel

 
Volgende week, op 16 en 17 april wordt in Spijk en omstreken de Slag om Delfzijl nagespeeld. Daarom staan we ook in de kerkdienst stil bij oorlog en vrede. We kijken terug naar de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, maar we kijken ook naar de wereld om ons heen. Voor ons is de bevrijding al gekomen, maar hoe zit het met al die plaatsen waar nog oorlog is? En hoe kun je daar, vanuit je geloof, een goede houding in aannemen? Is het goed om jezelf ervoor af te sluiten, of zijn er ook andere manieren om ermee om te gaan?
De dienst vindt plaats om 09:30 uur in de Andreaskerk en u/jij bent van harte welkom.

 

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert dinsdag 19 april vanaf 19.30 uur in Pro Rege.

 

Een bericht wat te laat binnen kwam voor HzSp zullen we nu enkele keren op KERKnieuws plaatsen.

PINKSTEREN vieren we SAMEN !!
Samen Pinksteren vieren in één Pinksterdienst, dat doen we als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze (samen het cluster Hogeland-Oost) op zondagmorgen 15 mei. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Gereformeerde kerk van ’t Zandt (Hoofdstraat 58).
Thema van deze dienst is: Kom naar het feest! Voorgangers zijn kerkelijk werker Anne Nijland, ds Jake Schimmel en ds Marco Roepers. De samenzang wordt afwisselend begeleid door organist Jan Smid en door een muziekgroep van jongeren uit de verschillende kerken onder leiding van Theo Uil.
Er is kinderoppas voor de jongsten en kindernevendienst voor groep 1 tot en met 5 van de basisschool.
Na afloop van de dienst zijn er spelletjes voor de kinderen. En voor iedereen is er koffie, thee of frisdrank met koek of cake, dat gebakken is door gemeenteleden van de verschillende kerken.
Voor meer informatie over deze dienst kunt u / kun je bellen of mailen met Tjalling Huisman (0596 57 13 93 / ) of Lina van Zanten (0596 62 49 23 /).
We nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren!