Zondag 26 juni 2016.
Jaargang 8 : 391

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel
Koster: Mw. W. Veldman-Klinkhamer
Muzikale begeleiding: Praiseband The messengers uit Garrelsweer
Ouderling van dienst: Mw. A. Pestman-Galema
Diaken: Mw. C. Scheele-Zijlstra
Lector: Mw. P. van Keulen
Kindernevendienst: geen
Kinderoppasdienst: Rieneke Doorn en Anneke Pestman
Bloemen bezorgen: Mw. T. West-Kolk
reserve: Mw. C. Knook-Nieuwkerk

Ds. Jake Schimmel gaat met ons op weg
in deze dienst met liedjes en woorden over "onze plek in deze wereld" en "wie ben ik".
De Messengers uit Garrelsweer/Spijk begeleiden ons in deze dienst met liedjes
over je weg zoeken in het leven. Haal je God bij je zoektocht of ga je alleen?

- Orde van dienst

Welkom en mededelingen
We zingen: Opwekking 599 ‘Kom tot de Vader’
Inleiding thema
We zingen: ‘My place in this world’ Michael W. Smith
Bemoediging en groet
Gebed
We zingen: ‘Steeds weer opnieuw’ melodie ‘Fall from Grace’ tekst van The Messengers

Intermezzo: Your place to be?!?

We zingen: Opwekking 22 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’

Bijbellezing: Jona 1:1-3 (BGT)
We zingen: ‘Follow the sun’ Xavier Rudd
Preekje: Welke kant moet ik op?
We zingen: ‘Who am I’ Casting Crows
Gedicht

Bijbellezing: Jona 3:1-5; 3:10-4:4 (BGT)
Preekje: Wie ben ik?
We zingen : ‘True colors’ Cyndi Lauper
Gebed
Collecte. Tijdens de collecte kijken en luisteren we naar een clip van ‘De bestemming’ van Marco Borsato
We zingen: Opwekking 698 ‘Nooit meer alleen’
Zegen
We zingen: Opwekking 58 ‘Vrede zij U’ (3 en 4)

Tijdens het verlaten van de kerk spelen ‘The Messengers’

 

Collecte
De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. Heun-Riepma, Havenweg 14 die na een revalidatie periode in BetingeStaete Delfzijl is thuis gekomen.
De tweede bos bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Rosa Wiegman, de Kluft12.
Ook gaan er bloemen naar de fam. J.H.M. van Dam-Kwakernaak, Hoofdweg N. 27 die afgelopen dinsdag hun 25 jaar huwelijks jubileum vierden.

 

Erediensten 3 juli 9.30 uur kandidaat dhr. H.J.v.d.Wal uit Groningen

 

Het College van Kerkrentmeesters
heeft besloten om Pro Rege open te houden tot 1-1-2017.
Hierna zal de commissie voorzieningen voor de verdere exploitatie zorgen.

Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor.
Kopij inleveren voor Hetzelfde Spoor nr. 5 (die loopt van 17 juli. t/m 11 sept. 2016) kan tot
4 juli 12.00 uur, bij Truus West, Jonker 2 of