Jaargang 13 : 660

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Er is deze zondag kinderkerk in de voormalige Fiepko Coolmanschool, welkom vanaf 9.45uur

 

Op zondag 25 juli is er om 14.00 uur een openluchtdienst voor mensen uit onze gemeente (Spijk-Losdorp).. Het wordt een eenvoudige dienst, waarin we vooral gaan genieten van dat we buiten weer met elkaar mogen zingen! De dienst is buiten, bij de Fiepko Coolmanschool. U/jij bent van harte welkom!

 

Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


25-07-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. J.C. Schimmel
01-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. N.C. Meihuizen (Kantens)
08-08-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. O. Doorn (Nijkerk)
15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

 

Zondag 25 juli vanuit de Pg Spijk-Losdorp

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist; mw. G. Wiersema-Bouma       

 

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 973 – Jezus roept hier mensen samen

Gebed

Het verhaal van Esther (Elly en de Wiebelwagen)

Lied: God van trouw

Lezing: Esther 2:5-18

Orgelspel

Overdenking

Lied: Matthijn Buwalda – Esther

Dankgebed en voorbede, stil gebed

Inzameling van de gaven

Slotlied: 840 - Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar fam. J. C. Bansema-Ronda, Nesweg 4a i.v.m. hun 55 jarig huwelijks jubileum van afgelopen donderdag 22 juli.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Vakantie predikant

Ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) heeft vakantie van 5 juli t/m 1 augustus. Ds. Jake

Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Zij nemen indien nodig voor elkaar

waar in deze periode.