Nieuws van ons cluster Hogeland-Oost
Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Dit jaar gaan we weer samen pinksterfeest vieren in één gezamenlijke Pinksterdienst. Samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum, Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze vieren we het pinksterfeest in de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16, in Loppersum. Dit doen we op zondag 4 juni om 10.00 uur.
Het thema van deze dienst is: In vuur en vlam!

Op woensdag 3 mei is er om 12.30 uur een korte lunchviering in de Andreaskerk in Spijk. Het is een moment om even tot jezelf te komen, en in de nabijheid van God te komen.

We zingen een paar liederen met elkaar, bidden met elkaar en staan stil bij de wijze woorden van Prediker: waar gaat het echt om in dit leven?

Je bent van harte welkom!

(Let op: het heet een lunchviering omdat het rond lunchtijd is, maar het is dus gewoon een viering, we gaan niet met elkaar eten ).

In april wordt er een roos gebracht bij tieners die examen doen. Als zetje in de rug, ter ondersteuning.
Weet u/je nog tieners die examen doen, geef het even door, aan mij.
Naast het bellen van de scholen kan ik eens iemand vergeten.
Het gaat dan om de scholen die ze volgen, gelijk na de basisschool.

Jeugdouderling Astrid Pestman

neuten schaiten.jpgNa een paar jaar van afwezigheid willen wij het NEUT’N SCHAIT’N weer nieuw leven inblazen.
Namens de jeugdraad nodigen wij u van harte uit.
We maken er een gezellige middag van voor jong en oud !!!
Er zijn warme en koude hapjes en iedereen krijgt 1 consumptie.
Op zondagmiddag 9 april is iedereen welkom vanaf 17.00 uur in het MFC aan de Nesweg.

Nieuws van ons cluster Hogeland-Oost: Pinksteren 2017 vieren we weer samen!!

Het cluster Hogeland-Oost wordt gevormd door de PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland.
Afgelopen jaar hebben samen met de kerken uit ons cluster een feestelijke pinksterdienst mogen vieren. Hierop kwamen veel positieve reacties en de kerkenraden hebben besloten om in 2017 de pinksterdienst weer gezamenlijk te vieren.

Op woensdag 8 maart  (na biddag) om 20.00 uur in het M.F.C. ( Pro-Rege).

Wat is een gemeenteavond ?  Op een gemeenteavond komen we als leden van onze gemeente bij

elkaar. Soms praten we over een belangrijk onderwerp , soms doen we een activiteit met elkaar.

Deze gemeenteavond staat in het teken van ontmoeting. We hebben geen uitgebreid programma, maar

willen elkaar ontmoeten rondom een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om met

ons mee te doen !

Zondag 26 februari a.s. is er een zangdienst.

In de commissie erediensten hebben we besloten om dit keer geen koor of band uit te nodigen.

We zullen als gemeente hier zelf invulling aan geven door er een echte zangdienst van te maken.

In de orde van dienst zijn heel veel bekende liederen uit o.a. Joh. de Heer en Wie Zingt mee opgenomen.

              Dus wie van zingen houdt………….. 

Hetzelfde Spoor nummer 1 van 2017 is verschenen.
Deze loopt van 22 januari 2017 t/m 8 maart 2017.

Kopij voor nummer 2 die loopt van 12 maart 2017 t/m 17 april 2017 kunt u inleveren tot 27 februari 2017 12.00 uur bij Pie Pijper, 't Loug 20,

 

Wel even inloggen i.v.m. privacywetgeving! Nog geen account? Mail met de scriba voor een verzoek! Hetzelfde Spoor is te vinden in het Hoofdmenu aan de linkerkant op de Startpagina.

Als gemeente gaan we begin 2017 met een nieuw initiatief van start: de wijkavonden.

 

Deze avonden lijken op wat eerst het groot huisbezoek was, maar zijn toch wat anders opgezet. Eerst was het zo dat we eens per jaar met groepjes gemeenteleden bij elkaar kwamen om met elkaar in gesprek te gaan, en elkaar te ontmoeten.

 

Dat blijft zo, maar in plaats van een groep mensen uit de hele gemeente komen we straks per wijk in groepjes bij elkaar. Daarnaast kom je niet één, maar drie keer per jaar met dezelfde groep bij elkaar, om in gesprek te gaan of iets gezelligs te doen. We gaan dit ieder jaar opnieuw organiseren, net als voorheen het groot huisbezoek.

 

De eerste avond is als het groothuisbezoek vroeger: het initiatief hiervoor wordt genomen en de invulling wordt aangereikt door de kerkenraad. De invulling van de tweede en derde avond mag de groep zelf bepalen. Er zal wel een voorzet gedaan worden met mogelijke dingen die je samen kunt doen, maar de groep is vrij om daar zelf een keuze in te maken, of te beslissen om iets anders te doen. Je kunt denken aan: samen koken en/of eten, iets creatiefs of gezelligs doen, of nog een keer in gesprek gaan rondom een thema.

 

KERSTZANG SPIJK

17 DECEMBER

in de sfeervolle Andreaskerk

Met traditionele en bekende advent- en kerstliederen

Het begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur.

U wordt ontvangen met een kop heerlijk warme chocolademelk.

Muzikale medewerking:

John Veldman, orgel

Hiepko Boerema, trompet

Stamppotbuffet.

Vrijdag 18 november hebben we een gezellig stamppotbuffet gehad, waarvan de opbrengst bestemd is voor het project van de diaconie/zwo en de jeugdraad.

Er was van alles te eten, o.a. snert en boontjessoep, verschillende stamppotten en poffert.

De kooksters hadden goed hun best gedaan.

De opbrengst van dit buffet bedraagt € 308,50. Dit bedrag wordt overgemaakt naar World Vision voor het ondervoedingsprogramma in Zimbabwe.

flyer orgelconcert
Op zondag 27 november 2016 geeft Annejet Dijkman een orgelconcert op het Van Dam orgel in de Andreaskerk in 't Loug. Het thema is: Licht. De aanvang is om 16.00 uur en de opbrengst komt ten goede aan de restauratie van het orgel!