Verjaardagfonds

In verband met het coronavirus is besloten tijdelijk geen zakjes bijdrage verjaardagfonds op te halen. Daarom vind u vanaf nu bij uw felicitatiekaart geen zakje maar kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO 03737 29 375 t.n.v. Prot. Gem.Spijk-Losdorp inzake Verjaardagfonds.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Namens het verjaardagfonds

Ida Baar en Griet Smit

Nagekomen bericht van de kindernevendienst

Het is Pasen! Hierbij de link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag.Bijbelbasics 12 april Pasen Daarin ook het verhaal van Pasen.  

En een link naar een ganzenbord van Pasen dat je samen thuis kunt spelen: Ganzenbord Paasverhaal

De ouderen (80 jaar en ouder) ontvangen een kaart van de kindernevendienst. We gaan zorgvuldig met de bezorging om. 

Fijne paasdagen! Groeten van de leiding van de kindernevendienst

Van de kindernevendienst

Deze zondag is het Palmpasen. Het samen palmpaasstokken maken gaat helaas ook niet door! Maar een palmpaasstok maken, dat kan ook thuis! Kijk maar op deze site: https://lekkertafelen.nl/specials/palmpasen/

Hierbij nog de (rechtstreekse) link naar het materiaal van Bijbelbasics voor deze zondag. Daarin ook het verhaal van Palmpasen. Kindernevendienst thuis Palmpasen Bijbelbasics

Groeten van de leiding van de kindernevendienst

Deze week zullen het Paastijdschrift Echo en een Bijbelstudieboekje "Op weg naar Pasen" rondgebracht worden in Spijk en Losdorp.
Het Bijbelstudieboekje is ook hier te downloaden:
http://www.jakeschimmel.nl/wp-content/uploads/2020/03/Bijbelstudieboekje-stille-week.pdf

Op de achterkant van de Echo staan de diensten van de stille week en Pasen maar u begrijpt dat dit niet meer helemaal correct is.
Op Paasochtend (zondag 12 april) zenden wij om 10.00 uur een dienst uit, via www.kerkomroep.nl en www.youtube.com/pknspijklosdorp.
In de stille week zijn er geen diensten, maar er is wel een uitzending op Goede vrijdag (vrijdag 10 april), om 19.00 uur, met een lezing en een gebed. Dit gebeurt ook via kerkomroep en YouTube.

Wij wensen u goede Paasdagen!

Dag allen,

De komende weken gaat het leven helemaal anders dan dat we gewend zijn. Geen school, niet bij elkaar op visite, zorg om je gezondheid, zorg om elkaar.... De kerkdiensten en kindernevendienst gaan helaas ook niet door. Het paasproject (van Bijbelbasics) dat we met de kindernevendienst volgden is omgezet in activiteiten voor thuis. In de bijlagen vinden jullie verhalen en activiteiten rondom de Bijbel voor de komende drie zondagen. Zo kunnen jullie thuis samen toeleven naar Pasen. 

Klik hier om het materiaal te downloaden

Veel plezier met de materialen! En alle goeds en Gods Nabijheid voor de komende tijd toegewenst!

Groeten van de leiding van de kindernevendienst van de PKN Spijk-Losdorp

Beste inwoners van Spijk,

Het rondgaande Coronavirus betekent voor veel mensen dat ze het huis niet meer uit gaan, of minder contact hebben met familie. In zo'n tijd kan het mooi zijn om nieuwe wegen te vinden om er voor elkaar te zijn als dorpsgenoten, en om te zien naar de mensen die het meest kwetsbaar zijn.
Een manier om dat te doen, is om elkaar op te bellen: om even een praatje te maken, te vragen hoe het gaat.

Mocht u het zelf fijn vinden om elke dag even gebeld te worden, of zelf iemand te bellen, laat dat dan aan ons weten! Met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.
Dan maken wij telefooncirkels van de mensen die zich opgeven, zodat die mensen elke dag van iemand een telefoontje krijgen, en ook zelf iemand kunnen bellen.

Dit is niet alleen voor een specifieke groep mensen, iedereen die mee wil doen is welkom! Ook als je het zelf niet nodig hebt, maar juist iets voor een ander wilt betekenen.

Voor nu hebben wij ervoor gekozen dit bericht via internet te verspreiden. U kunt dit bericht natuurlijk gerust delen met mensen waarvan u denkt dat zij het fijn zouden vinden om hier gebruik van te maken, graag zelfs!

Vriendelijke groet,

Spieksters veur elkoar
Telefoonnr.: 06-19019339
Mail:

Je mag je ook rechtstreeks aanmelden bij de predikant:
0596-858923

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, luiden veel kerken de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken. Ook de kerk in Spijk. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.