Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum. Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

Alleen de mensen die meewerken aan deze dienst zullen aanwezig zijn in de kerk.

Wij nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

Donderdag 15 april middaggebed in Elim

Op donderdag 15 april is er om 13.00 uur een middaggebedsviering in Elim. Een korte viering met een Bijbellezing, stilte, muziek en gebed voor elkaar en voor de gemeente.

Als je aanwezig wilt zijn, kun je je opgeven bij ds. Jake Schimmel: , 0596-838923.

Voor clubleden en MAFFers

Vrijdag 23 april om 19.30 uur is er een online Bingo met Club !!

Er zijn natuurlijk prijsjes !

Het zou leuk zijn als jullie erbij zijn.

Mee doen…..stuur een appje naar Grianne Flikkema   06 22238750

Zit je in groep 5 en heb je helaas nog geen clubavond gehad, maar zou je dit wel graag willen. Dan mag ook jij je aanmelden voor de bingo.

Vieringen Stille week

In de week voor Pasen staan we in drie korte vieringen stil bij de weg van lijden die Jezus moest gaan.

Op 1 april, Witte donderdag, lezen we over de avond dat Jezus voor het laatst met zijn leerlingen at, het brood brak, de beker wijn rond liet gaan, en zei: Ik ga deze weg voor jullie. Wij vieren dan het avondmaal met elkaar. Thuis kunt u het avondmaal meevieren door zelf ook wat brood en wijn of druivensap (of wat u maar in huis heeft) klaar te zetten.

Op 2 april, Goede vrijdag, lezen we over de kruisiging en het sterven van Jezus.

En op 3 april, Stille Zaterdag, lezen we over de graflegging van Jezus. Op deze dag wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnengebracht.

U/jij bent van harte welkom om deze diensten met ons mee te vieren, en zo samen toe te leven naar Pasen!

Let op: de tijden van de vieringen zijn iets anders dan voorgaande jaren. Ze worden steeds om 19.30 uur uitgezonden vanuit Elim. U kunt de vieringen live volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Biddag 10 maart gezamenlijk vanuit Bierum

Op woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De voorganger die in Spijk voor zou gaan, ds. Bijl, heeft afgezegd. Daarom hebben wij besloten om voor deze dienst aan te sluiten bij de kerkdienst in Bierum. Deze is te volgen via www.kerkomroep.nl, om 19.30 uur.

Kerkomroep.nl is een vergelijkbaar systeem als kerkdienstgemist.nl, waar wij zelf de diensten op uitzenden. Je gaat naar de website, zoekt naar de plaats (Bierum), en kunt de dienst volgen met beeld en geluid.

De diaconie

organiseert een

PAASBROOD-ACTIE

t.b.v.

St. Open Hof te Groningen

Dit is een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in Groningen

De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

 

 

Voor € 10,00 krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje boerenroomboter

(normale winkelprijs samen € 7,50). Dus € 2,50 extra voor dit goede doel 

 

Bovendien verrassen wij één van de deelnemers met een heerlijk paasontbijt!

 

Wilt u dit goede doel steunen?

Bestel dan uw paasbrood voor woensdag 24 maart bij Jannie: of bij Marleen Kooistra tel.06-18737725

De broden zullen in de week voor Pasen worden bezorgd.

Betaling graag contant (in enveloppe) bij bezorging.

Wilt u het liever overmaken, geef dit dan door bij de bestelling.

Dit is een gezamenlijke actie van de Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd

Middaggebed
Op dit moment lijkt er nog geen einde in zicht voor de Lockdown. Wat ik daarom eens zou willen proberen, is om het middaggebed via YouTube te houden! Een korte, eenvoudige bijeenkomst, met een gebed, een gedeelte uit de Bijbel, en ook de mogelijkheid om via de reacties gebedspunten aan te dragen. Het is live te volgen, alleen voor mensen die een link hebben gekregen (dus anderen kunnen niet meekijken), en na de bijeenkomst verwijder ik het filmpje.

Ik ga dat doen op donderdag 4 maart, om 13.30 uur. Als je mee wilt doen, laat het dan aan mij weten ( ). Dan stuur ik je een link om mee te doen.
Ook als je normaal niet meedoet met het middaggebed ben je van harte welkom!
Ds. Jake Schimmel

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan via de mail: .
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

Komende donderdag, 14 januari, zou er het middaggebed zijn. Nu de lockdown nog niet is afgezwakt, en ook meer mensen in onze eigen omgeving corona hebben of hebben gehad, lijkt het ons verstandig om dat deze keer over te slaan.
Mocht u zelf gebedspunten hebben voor de dienst van 24 januari, dan kunt u deze doorgeven aan ds. Jake Schimmel.

Helaas hebben we dit jaar door Corona geen club kunnen draaien.
Maar om toch te laten zien dat we de kinderen niet zijn vergeten hebben wij de kinderen en de leiding een kleine attentie aangeboden zoals te zien is op de foto.

Uiteraard hopen wij dat wij in 2021 wel leuke avonden kunnen organiseren voor de jeugd.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.
Denk om elkaar en blijf gezond.

De jeugdraad.

Kerkdiensten online

24 dec. 21.00 uur ds. J.C. Schimmel   Kerstavond

25 dec. 10.00 uur ds. J.C. Schimmel Kerst

27 dec. 10.00 uur ds. G.A. Segger

31 dec. 19.00 uur ds. J.C. Schimmel Oudejaarsdienst

1 jan.   10.00 uur nieuwjaarsdienst   gemeenteleden

3 jan.   10.00 uur dhr. J.W. Bassie

Op donderdag 3 december is er weer een middaggebed, om 13.00 uur in Elim. Omdat we maar met een klein groepje zijn, is opgave niet nodig.

We komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbeltekst, stil te worden, te luisteren naar wat gedachten over de tekst en met elkaar na te denken waar we voor willen bidden, in en om onze gemeente.
Elke keer is het weer een waardevolle ontmoeting! Als u/jij het ook eens mee wilt maken, ben je van harte welkom.