Komende donderdag, 14 januari, zou er het middaggebed zijn. Nu de lockdown nog niet is afgezwakt, en ook meer mensen in onze eigen omgeving corona hebben of hebben gehad, lijkt het ons verstandig om dat deze keer over te slaan.
Mocht u zelf gebedspunten hebben voor de dienst van 24 januari, dan kunt u deze doorgeven aan ds. Jake Schimmel.

Helaas hebben we dit jaar door Corona geen club kunnen draaien.
Maar om toch te laten zien dat we de kinderen niet zijn vergeten hebben wij de kinderen en de leiding een kleine attentie aangeboden zoals te zien is op de foto.

Uiteraard hopen wij dat wij in 2021 wel leuke avonden kunnen organiseren voor de jeugd.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.
Denk om elkaar en blijf gezond.

De jeugdraad.

Kerkdiensten online

24 dec. 21.00 uur ds. J.C. Schimmel   Kerstavond

25 dec. 10.00 uur ds. J.C. Schimmel Kerst

27 dec. 10.00 uur ds. G.A. Segger

31 dec. 19.00 uur ds. J.C. Schimmel Oudejaarsdienst

1 jan.   10.00 uur nieuwjaarsdienst   gemeenteleden

3 jan.   10.00 uur dhr. J.W. Bassie

Op donderdag 3 december is er weer een middaggebed, om 13.00 uur in Elim. Omdat we maar met een klein groepje zijn, is opgave niet nodig.

We komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbeltekst, stil te worden, te luisteren naar wat gedachten over de tekst en met elkaar na te denken waar we voor willen bidden, in en om onze gemeente.
Elke keer is het weer een waardevolle ontmoeting! Als u/jij het ook eens mee wilt maken, ben je van harte welkom.

 

Nu Sint Maarten voorbij is….op naar het volgende evenement…..kinderkerk.

a.s. zondag, let wel in de Fiepko Coolmanschool.

Aanvang 10.00uur. Welkom vanaf 9.45 uur

Inzameling voedselbank

Wij willen als diaconie weer een inzameling houden voor de voedselbank Eemsdelta.

Het zal deze keer door de omstandigheden wat anders gaan dan voorgaande jaren.

We zullen op zaterdag 14 november van 10.00 tot 11.00 uur op de parkeerplaats bij Elim staan.

Daar kunt u als u wilt zelf spullen in de auto leggen, om direct contact te voorkomen.

Voorbeelden van artikelen die nodig zijn:

  • Persoonlijke verzorgingsartikelen,
  • Was en schoonmaakmiddelen,
  • Houdbare producten zoals: vis, vlees en groente-conserven,
  • Pasta’s/rijst inclusief saus,
  • Koffie,
  • Thee,
  • Suiker,
  • Gedroogde kruiden

Ook kunt u dan Douwe Egberts-punten inleveren, waar de voedselbank voor elke 500 punten 1 pak koffie kan krijgen.

Als u niet in de gelegenheid bent om het te brengen kunt u overleggen met Harry Berends (tel.0629100362).

 

Zoek het uit! GEVONDEN!!!

We hebben vorige week zondag een mooie gezellige gezinsdienst gevierd!

We gingen met z'n allen op zoek. Op zoek naar een knuffel, het schaap, (minder voor-de-hand-liggende) antwoorden op de quiz én we gingen op zoek naar letters in de filmpjes.  Hebben jullie het woord gevonden? Het goede antwoord is...... GEVONDEN!!!! 🙂

Bedankt voor jullie enthousiasme thuis en in Elim!

Groeten van de gezinsdienstcommissie

4 oktober gezinsdienst: ‘Zoek het uit!’  

Op zondag 4 oktober is het dierendag én is de gezinsdienst. Het thema van deze dienst is ‘Zoek het uit!’. We gaan op deze dierendag op zoek naar dieren en naar nog veel meer! Zoeken jullie mee?!?  


Omdat het een gezinsdienst is, willen we graag eerst gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een plekje in Elim geven. 
Gezinnen kunnen zich aanmelden via de e-mail voor woensdag 30 september o.v.v. gezinsdienst. We kijken of er ook nog plaats is voor andere gemeenteleden. We zouden graag iedereen in Elim uitnodigen, maar dat kan helaas niet. Gelukkig kan iedereen meekijken en meedoen via Kerkdienstgemist.nl!   

Én iedereen kan meedoen met het actieve gedeelte van de dienst! Want na de dienst in Elim gaan we in Spijk op zoek naar ..… Wat dat is?!? Dat verklappen we tijdens de dienst!    

Namens de gezinsdienstcommissie, Tjitske Burgstra

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondag is het nog een keer mooi weer dus is er een ontmoeting met koffie, thee of fris, buiten op het terrein van het M.F.C. 

We willen dit weer doen na de uitzending van de kerkdienst rond 11 uur.

U bent van harte welkom.

Wel zullen de coronamaatregelen goed in acht moeten worden genomen.

De kerkenraad.

Zoals op de voorpagina al te lezen is, kunt u m.i.v. de dienst van 20 september in beperkte mate een dienst in Elim bijwonen.
Hiervoor dient u te reserveren via:
Dan geeft u het aantal personen op en de datum van de dienst die u wilt bijwonen.

De regels waaraan u zich dient te houden voor het bezoeken van een dienst in Elim kunt u downloaden als PDF.