In de kerkenraadsvergadering van december 2012 zijn de eerste mensen door de kerkenraad benoemd.
In februari 2013 werden nog twee leden toegevoegd.

 

De commissie bestaat uit:

Piet Wiersema voorzitter namens College van Ouderlingen
Elly Flikkema-Rollema secr. namens moderamen
Gerda Dijkhuizen-Heun penn.m. gemeentelid
Pauline van Keulen notulist namens werkgroep Erediensten
Jan Pijper namens College van Kerkrentmeesters
Sietse Waltje gemeentelid
Irene Dijkstra gemeentelid
Jan Ebel Menninga gemeentelid
Orianne Veninga gemeentelid
Janny Bruinius-Vogel gemeentelid

 

In maart 2013 heeft de commissie de toerusting cursus van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie gevolgd.
Samen met de kerkenraad is een profielschets opgesteld voor de te beroepen predikant.

In maart 2014 hebben we een eerste predikant 'gehoord'

Mei 2014 is een advertentie in Kerkinformatie / op deze site geplaatst

 

 

advertentie

Ondanks dat de aarde hier soms beweegt,

is onze gemeente als een rots en op zoek naar een enthousiaste

predikant

 ( m/v      fte 0,7 )

 

Belangstelling ?

Kijk voor de profielschets op onze website  www.pkn-spijklosdorp.nl

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Wiersema, voorzitter
van de beroepingscommissie, tel. 06 23172172
Uw brief met motivatie en cv graag voor 26 mei 2014 sturen naar

mevrouw E. Flikkema, secretaris van de beroepingscommissie, Havenweg 8, 9909 AZ  Spijk.