Samenvatting Beleidsplan College van Ouderlingen (CvO) van de Protestantse Gemeente spijk - Losdorp. ( 2015-2016)

In het beleidsplan van de kerkenraad wordt omschreven wat voor een gemeente we zijn en willen zijn (identiteit), waar we heen willen (toekomstvisie), hoe we dit willen bereiken (beleid) en wat dit betekent aan actuele plannen voor bijvoorbeeld een jaar of een seizoen (werkplan).

In het College van Ouderlingen (CvO) hebben alle wijkouderIingen, de jeugdouderling en de predikant zitting. De leden zijn lid van de kerkenraad.

Het CvO is verantwoordelijk voor alle zaken betreffende de Eredienst, het Pastoraat en de Catechese. (Onder de verantwoordelijkheid van het CvO vallen ook de preekvoorziening.)

Het CvO maakt een beleidsplan voor het Pastoraat, de Catechese en de Erediensten en legt dit voor aan de Kerkenraad

 

Over Eredienst en Pastoraat:

  • In de eredienst komt de gemeente bijeen rondom het Woord en de sacramenten. Hier vieren en gedenken we, door de liturgie en de verkondiging het sterven en de Opstanding van Christus
  • In het pastoraat geven we handen en voeten aan onze relatie tot elkaar. Het pastoraat, het omzien naar elkaar, vindt plaats in het onderling pastoraat en meer gericht, in het werk van de ouderlingen en van de predikant(en).

 

Waar willen we heen?

We zetten ons in voor inspirerende erediensten, met moderne hulpmiddelen, zonder de tradities te vergeten. Daarnaast willen we toe naar een gemeente waarin het onderlinge pastoraat belangrijk is. Je veilig voelen, gastvrij zijn, ruimte voor anders denkenden en elkaar aanvullen.

We willen een gemeente zijn waar ruimte en plaats is voor kinderen en jongeren. We vinden het ook belangrijk om een 'lerende' gemeente te zijn, als leerlingen, discipelen van Jezus.

Onze gemeente verlangt om een missionaire gemeente te zijn: om met woord en daad zichtbaar aanwezig te zijn in de dorpsgemeenschappen van Spijk en Losdorp.