Jeugdraad:

 

Voorzitter

Jolanda Flikkema, Nesweg 27

591529

Secretaris

Romy Bolt,Jonker 10

591733

Penningm.

Siska Bolt, Kleine Dijkstraat 1

591405

Bestuurslid

Orianne Veninga, Jonker 18

06-30177361

Leiding

Koert Flikkema

 
 

Elise van Dam

 
 

Gerie Huttema

 
 

Duurt Stoppels

 
 

Irene Dijkstra

 
 

Hendrieke Keizer

 
 

Brenda Heun

Ingrid v.d. Zwaag