Oppasdienst

oppas-2009--007Helaas, door de maatregelen rond het coronavirus gaat alles ander. 

Voorlopig dus geen oppas.

Iedere zondag is er tijdens de dienst oppas voor de allerkleinsten in het MFC. Doordat er oppas is, kunnen de ouders van deze jonge kinderen rustig in de kerk zitten. Dit wordt zeer gewaardeerd en daarbij komt dat de kinderen lekker ongedwongen kunnen spelen.

Nu zijn we op zoek naar versterking voor deze oppasdienst. Want met hoe meer personen we zijn, des te minder vaak wordt er een beroep  jou/u gedaan. Het zal ongeveer neerkomen op een keer in de drie maanden. De bedoeling is dat je/u toezicht houdt als de kinderen spelen, even aandacht geven, een spelletje doet met hen (puzzeltje o.i.d.) en eventueel troost als het even minder leuk is als vader of moeder de ruimte verlaat. In Pro Rege is het de bedoeling om aan het eind van de dienst  met de kinderen bij het ontvangen van de zegen en het slotlied te zijn. (In Elim is dit om praktische redenen niet het geval). De ervaring leert, dat dit uurtje zo om is. We proberen het zo te plannen, dat er een volwassene samen met een jongere oppast.

oppas-2009--008Dus je mag je al opgeven om mee te helpen met de oppasdienst als je na de zomervakantie naar de middelbare school gaat (dan kan het rooster voor na de zomervakantie al op tijd gemaakt worden)

Dus lijkt het jou/u iets om hierbij te helpen dan graag even een belletje of mailtje naar:

de scriba, mevr. E.J.Flikkema-Rollema,  tel. 591433.