Ben jij net 4 jaar geworden of zit je al in groep 7 of 8? Dan kun je naar de kindernevendienst! Project schoenendoos


Er wordt elke zondag een kindernevendienst gehouden voor de groepen 1 t/m 8. Als de kerkdienst wordt gehouden in de kerk in 't Loug, dan is de kindernevendienst in gebouw Elim. Bij een kerkdienst in de kerk aan de Hoofdweg-Zuid wordt de kindernevendienst gehouden in Pro Rege. We beginnen de dienst gewoon in de kerk, en voor de schriftlezingen beginnen gaan we naar de kindernevendienst. De groep is opgedeeld in een "jongsten" en "oudsten" groep. We steken de kaars aan, daarmee zeggen we: "God is ook in ons midden". We komen voor het slotlied en de zegen terug in de kerk.

We werken met het boek "Kind op Zondag". Er is een bijbelverhaal en daarna gaan we knutselen. Ook hebben we een collectevarken waarvan de opbrengst naar een zelfgekozen doel gaat.

Project schoenendoosVerder werkt de leiding van de kindernevendienst met de kinderen mee aan kerkdiensten met projecten zoals het kerst- en paasproject. Ook hebben we twee kinderdiensten in het jaar. Genoeg te doen!

Je bent welkom!