Wij zijn de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp. Deze gemeente is ontstaan op 3 januari 2010, toen de Gereformeerde Kerk Spijk en de Hervormde Gemeente Spijk-Losdorp zijn samengegaan. In onze verkondiging en beleving willen we de liefde van God die we in Christus hebben leren kennen centraal stellen. We bewegen ons in de lijn van de traditie van de kerk en van het belijden van PKN. We geloven in God de Vader, in Jezus Christus en in de Heilige Geest. We willen ‘een kerk met karakter’ zijn, die iets te zeggen heeft en waar het heil van het evangelie met liefde en overtuiging wordt gevierd. We willen ook een lerende gemeente zijn. Niet alles staat vast, we zijn ook onderweg en de vragen van onze tijd zijn ook onze vragen. We streven en verlangen naar éénheid. Dat betekent geen uniformiteit. Er zijn verschillen in beleving en we hopen dat iedereen zich bij ons thuis kan voelen. We willen graag dat de ruimte van het belijden een gastvrije ruimte is, waar we de vreugde en de verantwoordelijkheid van het evangelie en van het leven en geloven met elkaar kunnen delen. We zoeken naar mogelijkheden om een missionaire gemeente te zijn. Jezus is Heer, daarom weten we ons geroepen tot het zoeken en delen van Zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Uitleg over ons plaatselijk logo.    logo_pkn-spijk_klein

• Voor ieder gemeentelid een herkenbaar teken
   vanuit het heden naar de toekomst.
• Het logo geeft onze geografische ligging aan met de bepalende kenmerken:
   ruimte, wierde- landschap, kustlijn en de mooie luchten van onze omgeving.
• Onze kerk staat in het midden van de wereld.
• De kerk wijst naar boven als een toren in de tijd. (gezang 319/lied 273)
• Als plaatselijke gemeente zijn we onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland, wat zichtbaar wordt door de kleuren en motieven van het PKN-logo.
• De duif van dat logo staat boven ons als teken van Gods alledaagse aanwezigheid.
• De duif laat ons geloof zien in de Heilige Geest en in de Vrede van Christus.
• De Geest straalt de drie eenheid uit over de kerk en de wereld Het fundament van onze kerk.