Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in het MFC

 

Er is kinderkerk deze zondag in het MFC   om 11.00 uur

 

Bericht van overlijden

Zaterdag 19 nov. Is rustig ingeslapen Ida Elsje de Vries-Dam, Hoofdweg Z 36 op de leeftijd van 77 jaar. De dankdienst voor haar leven, is a.s. zaterdag op 10.30 uur vanuit de Andreaskerk. Aansluitend is de begrafenis op de begraafplaats is Spijk. Na afloop is er gelegenheid om nog samen te zijn in het MFC.

 

 

Adventsproject

De kindernevendienst heeft in de adventsperiode een project. Het thema is: Ik kan niet wachten!

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op

aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de

Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Ditkrijgt vorm in het wachten op een Messias en Verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus

verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve

doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Op de eerste zondag van advent lezen we over deze verwachting van Jezus’ terugkomst uitde hemel. Op de zondagen daarna ontdekken we hoe Maria, Jozef, Simeon en Hanna, en de

wijze mannen elk op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte. De kringwordt steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?

Er is deze zondag kinderkerk. Vanaf volgende week hangt er een plaat in de kerk en wordt eriets over verteld.

 

 

Symbolische bloemschikking:

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers.

De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. (2 Samuel 11:26)

Rood paarse heidebloemen. Symbool: paars is de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man.

Gele craspedia (kogelbloem). Symbool: geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.

 

 

11.00 uur   Andreaskerk          

 

Voorganger: Ds. G. Knol

Organist: dhr. J. Cijsouw

          

Orde van dienst    1e zondag van advent

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

Lied 213: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 213: 2 en 3

Gebed

Aandacht voor de kinderen: “Hij komt, hij komt …”

Kinderlied: Adventslied

Schriftlezing: Jesaja 2,1-5

Lied 447: 1

Schriftlezing: Matteüs 24,32-36 en 42-44

Lied 447: 3

Overdenking

Stilte

Lied om naar te kijken en te luisteren:

Lied 734 (een lied op tekst van de zaligsprekingen)

 

In memoriam Ida de Vries – Dam    * 7 mrt 1945   † 19 nov. 2022

Leggen van het gedenksteentje

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed, gezamenlijk: Onze Vader in de hemel,

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied 769: 1,2 en 5

Gemeente gaat staan

Zegen

gezongen amen

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor het zeemanshuis.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:           NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar de heer en mevr. K. Bromdijk-Stoppels, De Kamp 8.

 

 

Komende diensten

4 dec.          9.30 uur   ds. J.C. Schimmel    koffiedrinken na de dienst in de kerk

11 dec         9.30 uur     werkgroep erediensten Advent zangdienst  

 

 

Kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 7 (geldig van 18-12. tot 19-01-2023.) uiterlijk 5 dec. om 12.00 uur inleveren

bij mevr. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of via

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

6 nov

48

70

13 nov

34

9

22

9

20 nov

48

79