Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer  kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende  is 27 nov.

 

Van de Diaconie:

Vanaf vandaag wordt er weer tijdens de dienst gecollecteerd. Dit omdat de collecte ook een onderdeel van de eredienst is. Er zal niet met de vertrouwde "hand"-zakken maar met de "lange stok”-zakken worden rondgegaan. Op deze manier kunnen we op een verantwoorde wijze de collecte houden. De eerste collecte is zoals gewoonlijk voor de diaconie, en de tweede voor de kerk met soms wijzigingen vanuit het landelijke collecterooster

Beide collectes zijn tijdens de dienst.

 

9.30 uur    Andreaskerk           

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

             

Orde van dienst eeuwigheidszondag

Woord van welkom

Aansteken van de Paaskaars

Lied: Psalm 27: 1 en 2 uit de Nieuwe Psalmberijming

Begin van de dienst, met een moment stilte

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 935 – Je hoeft niet bang te zijn

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 43:1-3:

Lied: God zegt: 'Je hoort bij Mij (melodie: lied 650 – De aarde is vervuld)

Schriftlezing: Johannes 14:1-7:

Overdenking

Lied: Sela – De mensen die we missen
De kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk

Inleiding op de gedachtenis

Lied:  Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken . De organist speelt het eerst een keer voor.

Wij noemen de namen van wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, en steken een kaars aan in hun nagedachtenis.

Lied: Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.

Ook anderen mogen een kaarsje aansteken om te gedenken wie hen zijn ontvallen.

De organist speelt zacht op de achtergrond.

Lied: Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.

Gebed, gevolgd door stil gebed, en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Collecte

De kinderen van de oppas komen terug in de kerk

Slotlied: 422 – Laat de woorden

Zegen

 

Na de dienst is er koffiedrinken in het MFC voor een ieder die even wil napraten.

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:           NL35 RABO 0373  7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

                                                    

Bloemen

Deze zondag gaan de  bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b.

 

Komende diensten

27 nov.        11.00 uur     ds. G. Knol

4 dec.           9.30 uur    ds. J.C. Schimmel     

 

Financiële gemeenteavond

Donderdag 24 nov. is er een financiële gemeenteavond van onze gemeente in het MFC.

Aanvang 19.30 uur.

 

Op zaterdag 26 november zal er weer een Zingen naar de Zondag

Deze keer in de Gereformeerde kerk, Dijkstraat 73 te Appingedam.

Aanvang van deze avond is 19:00 uur. Thema is: Hij komt er aan!

Voorganger is ds. Nico Dijksterhuis

Er wordt gezongen uit het Liedboek 2013, Liedboek 1973 en de bundel Opwekking.

Medewerking wordt verleend door de Christelijk Muziekvereniging Wilhelmina uit Leens

o.l.v. Henk Smit.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

 datum

rechtstreeks

later bekeken

2 nov

34

27

6 nov

48

70

13 nov

34

22

13 nov

9

9