Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

 

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 27 nov.

 

 

Van de Diaconie:

Vanaf vandaag wordt er weer tijdens de dienst gecollecteerd. Dit omdat de collecte ook een onderdeel van de eredienst is. Er zal niet met de vertrouwde "hand"-zakken maar met de "lange stok”-zakken worden rondgegaan. Op deze manier kunnen we op een verantwoorde wijze de collecte houden. De eerste collecte is zoals gewoonlijk voor de diaconie, en de tweede voor de kerk met soms wijzigingen vanuit het landelijke collecterooster

Beide collectes zijn tijdens de dienst.

 

 

9.30 uur Andreaskerk

 

Voorganger: Ds. G.A. Segger

Organist: dhr. J.W. Rijzinga

Orde van dienst

-Orgelmuziek

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

- Intochtslied: NLB 139: 1 “Heer, die mij ziet, zoals ik ben”

-(Wij gaan staan) Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)

-Lied (vervolg intochtspsalm): NLB 139: 2 en 6

-Gebed

-Glorialied NLB 985 “Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven”

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied:HH685 “Laat zo je licht maar schijnen”

-Lezen: Lukas 20: 27-38 (NBV ‘21 – zie onder; lector)

Lied: NLB 604 “De eerste dag der week”

-Overdenking

Lied:NLB 1014 “Geef vrede door van hand tot hand”

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader (NBV‘21)

-Collecte:

-Slotlied (gemeente gaat staan): NLB 1016 “Kom laat ons opgaan naar de berg”
-
Zegen (staande) gezongen amen

-Orgelspel na de dienst

 

 

Collecte

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk: NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. B. Bansema-Ronda, Nesweg 4a die thuis kwam uit het ziekenhuis.

 

 

19.00 uur Andreaskerk

Voorganger: Ds. H. Poot Leerdienst

Organist: mevr. G. Wiersema-Bouma

Orde van dienst

-Orgelspel voor de dienst

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager

-Intochtslied: Psalm 27: 2

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: Psalm 27: 7

-Gebed

-Schriftlezing: Jesaja 9: 1-5

-Lied: Lied 452

-Schriftlezing: Johannes 1: 29 - 34

-Orgelspel

-Overdenking

-Lied: Hemelhoog 579 – Liedboek1973 476: 1 en 5

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader uit de NBV 2021.

-Slotlied: lied 263

Gemeente gaat staan

-Zegen gezongen amen;

-Orgelspel na de dienst.

 

 

Komende diensten

20 nov. 9.30 uur ds. J.C. Schimmel Eeuwigheidszondag koffiedrinken in het MFC

27 nov. 11.00 uur ds. G. Knol

 

 

Financiële gemeenteavond

Donderdag 24 nov. is er een financiële gemeenteavond van onze gemeente in het MFC.

Aanvang 19.30uur.

 

Koopvaardijdienst

Op zondag 13 nov. vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis, Borkumweg 2 in de Eemshaven. Aanvang 16.00 uur, voorganger is Pastor Sven Standhardt en Pastoor Dorus Wubbels m.m.v. Chr. Zanggroep Cantare Fides o.l.v. Jan Beukema.

De begeleiding en samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman.

De collecte zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden. U bent van harte welkom.

 

 

Op zaterdag 26 november zal er weer een Zingen naar de Zondag

Deze keer in de Gereformeerde kerk, Dijkstraat 73 te Appingedam.

Aanvang van deze avond is 19:00 uur

Thema is: Hij komt er aan!

Voorganger is ds. Nico Dijksterhuis

Er wordt gezongen uit het Liedboek 2013, Liedboek 1973 en de bundel Opwekking.

Medewerking wordt verleend door de Christelijk Muziekvereniging Wilhelmina uit Leens

o.l.v. Henk Smit.

Het Pels-Verschuerenorgel wordt bespeeld door Ties Wildeboer.

De muziekvereniging Wilhelmina en de organist zullen afwisselend en gezamenlijk de samenzang

begeleiden. Ook zullen zowel Wilhelmina als de organist een solo verzorgen.

De avond wordt georganiseerd door de Commissie Zingen naar de Zondag, bestaande uit leden van 4

kerken in Appingedam, te weten te Protestantse Gemeente Appingedam, de Gereformeerde kerk

Vrijgemaakt Appingedam, de Baptistengemeente Appingedam en de Hervormde Gemeente

Tjamsweer.

Het accent ligt deze avond op Advent

Het belooft een prachtige avond te worden, welke U niet mag missen!

U bent van harte welkom op 26 november!

De Commissie Zingen naar de Zondag


 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

30 okt

41

39

2 nov

34

27

6 nov

48

70