Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is deze zondag geen kindernevendienst

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 27 nov.

 

 

Voor de dienst meenemen

Neem je smartphone mee. Dan kun je volop mee-’delen’ in de dienst. Geen smartphone? Geen probleem; je kunt ook samen delen met iemand anders. 

Nemen jullie ook de (gevulde) schoenendozen voor de schoenendozenactie mee naar de dienst? 

De (gevulde) tasjes voor de voedselbank mag u ook weer inleveren

 

Van de Diaconie:

Vanaf vandaag wordt er weer tijdens de dienst gecollecteerd. Dit omdat de collecte ook een onderdeel van de eredienst is. Er zal niet met de vertrouwde "hand"-zakken maar met de "lange stok”-zakken worden rondgegaan. Op deze manier kunnen we op een verantwoorde wijze de collecte houden. De eerste collecte is zoals gewoonlijk voor de diaconie, en de tweede voor de kerk met soms wijzigingen vanuit het landelijke collecterooster

Beide collectes zijn tijdens de dienst.

 

 

9.30 uur    Andreaskerk                Gezinsdienst        

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel

m.m.v. Kinderkoor Sjaloom uit Uithuizermeeden o.l.v. dirigente Marjan Veldman

Pianiste: Annely Visser

            

Orde van dienst

Welkom ouderling van dienst

Lied met het koor (1ex koor, 2ex samen): “Goedemorgen welkom allemaal” (LB 288) 

Gebed

Verhaal soepsteen 

Het koor zingt:  

“Samen is veel leuker” (Oke4kids) 

“Je mag er zijn” (Herman Boon) 

Inleiding thema ‘Delen’ 

Wat kom jij delen? (Zorgen)

Lied met het koor (beurtzang): “Ik zal er zijn” (Sela, opwekking 770) 

Wat kom jij delen? (Geloof) 

Lied op de schermen: “This little light of mine”(versie: I will stomp my feet, clap my hands, shout etc) 

Wat kom jij delen? (Vreugde) 

Lied met het koor: “Dank u wel voor de sterren en de maan”(Oke4kids) 

Wat kom jij delen? (Actief, schoenendoos)

Afronding thema 

Gebed 

Aandacht voor de collecte 

Het koor zingt: “Nooit alleen” (Marcel Zimmer) 

Zegen 

 

Er is koffiedrinken na de dienst

 

Collecte

De 1e collecte is voor het eigen jeugdwerk en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar Jannie Dijkhuizen, Ubbenasingel 52. De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij mevr. N. van Dijk-v.d. Ploeg, Tuinbouwweg 13.

 

Komende diensten

13 nov.       9.30 uur       ds. G.A. Segger

13 nov.       19.00 uur     ds. H. Poot       Leerdienst

20 nov.       9.30 uur       ds. J.C. Schimmel         Eeuwigheidszondag   koffiedrinken in het MFC  

 

Middaggebed

Donderdagmiddag 10 nov. is er om 13.15 uur weer een korte viering in de Andreaskerk.

Een moment van verstilling, midden in de drukte van de week, om even tot je zelf te komen en samen te luisteren naar God.

 

Koopvaardijdienst

Op zondag 13 nov. vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis, Borkumweg 2 in de Eemshaven. Aanvang 16.00 uur, voorganger is Pastor Sven Standhardt en Pastoor Dorus Wubbels m.m.v. Chr. Zanggroep Cantare Fides o.l.v. Jan Beukema.

De begeleiding en samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman.

De collecte zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden. U bent van harte welkom.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

16 okt

31

18

23 okt

35

35

30 okt

41

39