Gemeenteavond 2 november 2022

Woensdag 2 november zal er na Dankdag voor Gewas en Arbeid de gemeenteavond

plaatsvinden. Deze zal worden gehouden in de kerk na afloop van de dienst.

Als kerkenraad willen wij met u, onder het genot van een kopje koffie of thee, een aantal

zaken bespreken.

Onderwerpen voor deze avond zijn:

- Bestuurlijke samenwerking

- Visie

- Pioniersplek

- Gastpredikant

- Uw mening over: a. Diensten stille week

                              b. Koffie in de kerk

- Protocol bij overlijden

Met vriendelijke groet,   De Kerkenraad