Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 30 okt.

 

 

9.30 uur    Andreaskerk           viering Heilig Avondmaal

 

Aansteken van de Paaskaars
In de coronatijd zijn wij begonnen met het aansteken van de Paaskaars als moment tijdens de dienst. Het was mooi om dat op dat moment te doen, zodat mensen die thuis de dienst mee vierden gelegenheid hadden om zelf ook een kaars aan te steken.
Nu de diensten grotendeels weer in de kerk worden gevierd heeft de kerkenraad besloten om weer terug te gaan naar dat de Paaskaars al brandt voor de dienst, en wordt aangestoken door de koster. Symbolisch vinden wij het mooi dat het licht van God brandt als mensen de kerk binnen komen.
De kerkenraad

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel                    

Organist  Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 145: 1 en 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Aan tafel, begeleid op gitaar

Nodiging en tafelgebed

Lied: 385: 1, 2 en 4 – De tafel van samen

Viering van het Heilig Avondmaal

Dankgebed

Lied: 388: 1, 3, 5 – Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Stukje film: de wonderbare spijziging – het leven van Jezus:

Lezing (door de lector): Johannes 6: 25-35; 51

Overdenking

Lied: 939 – Op U alleen

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader (NBV ’21)

Aandacht voor de collecte – ondertussen komen de kinderen terug in de kerk

Lied: 413 - Grote God, wij loven U
Zegen

 

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie- en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bericht van overlijden

Maandag 17 okt is op de leeftijd van 98 jaar overleden mevr. B. Sonneveld-van Essen, voorheen wonende aan de Westersingel en daarna langere tijd wonende in Vliethoven, afdeling de Wierde in Delfzijl. De begrafenis is maandag 24 okt. Om 14.00 uur vanuit de Andreaskerk.

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13.

 

Verhuisbericht.

Mevr. R. Stoppels-Swieringa verhuisd (tijdelijk) van Hoge Akkers 8 naar Kleine Dijkstraat 4a.

 

Komende diensten

30 okt.          Ds. K.G. Pieterman                          Grunniger Dainst

2 nov.         Dhr. J.W. Bassie                                  Dankdag

6 nov.         Ds. J.C. Schimmel                             Gezinsdienst,           koffiedrinken na de dienst

 

 

Gemeenteavond 2 november 2022

Woensdag 2 november zal er na Dankdag voor Gewas en Arbeid de gemeenteavond

plaatsvinden. Deze zal worden gehouden in de kerk na afloop van de dienst.

Als kerkenraad willen wij met u, onder het genot van een kopje koffie of thee, een aantal

zaken bespreken.

Onderwerpen voor deze avond zijn:

- Bestuurlijke samenwerking

- Visie

- Pioniersplek

- Gastpredikant

- Uw mening over: a. Diensten stille week

                          b. Koffie in de kerk

- Protocol bij overlijden

Met vriendelijke groet,   De Kerkenraad

 

 

Schoenendoosactie

Dit jaar willen we weer meedoen met de schoenendoos actie van "GAIN".

Als u/jij mee wilt doen kun je na de dienst een folder krijgen waarin precies staat wat er in de doos gestopt worden, en wat verder de bedoeling is. Met deze dozen maken we kinderen die in armoede leven blij.

Tijdens de gezinsdienst op 6 november kunnen de dozen dan weer worden ingeleverd.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

 

Beste filmliefhebber,

Net als voorgaande jaren zullen er ook dit seizoen weer films worden vertoond in de

Vredekerk. De opzet van de avonden is dezelfde als de afgelopen jaren: een korte inleiding,

een boeiende film, en dan napraten onder het genot van een glas wijn.

Het thema voor het komende seizoen is Hemel en Aarde: films waarin enerzijds het

hiernamaals wordt verbeeld, en anderzijds de zorg om de schepping centraal staat. Een

boeiend contrast dat veel gespreksstof zal opleveren.

De eerste avond van dit jaar stond gepland op 14 oktober a.s.        

, maar door de versterking

van de Vredekerk kan deze voorstelling helaas niet doorgaan.

De overige data voor het komende seizoen:

18 november

16 december

20 januari

24 februari

17 maart

14 april

12 mei

(Schrijf ze vast in je agenda, dan hoef je nooit een film te missen.)

Tips voor interessante films rond het thema zijn trouwens altijd welkom.

Graag tot ziens op de volgende filmavond!

Melson Zwerver

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

2 okt

43

2

9 okt

35

29

16 okt

31

18