Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 30 okt.

 

 

9.30 uur    Andreaskerk

 

Voorganger: Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Organist  dhr. J. Cijsouw

            

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom , aansteken van de paaskaars

Zingen: lied van de intocht: Psalm 34 : 1  

Onze Hulp, groet en drempelgebed

Vg.      Onze hulp is de naam van de Ene, de Levende

Gem. Die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg.      Hij blijft trouw, altijd.

Gem. en laat niet los het werk dat Zijn hand begon.

Vg.      Zijn genade en vrede zij met ons allen.

Gem. Amen

Vg.      Eeuwige, die te midden van de verwarrende veelheid in een wereld vol prikkels en indrukken, ons hart wilt richten op het ene, waartoe gij ons roept en lokt,

            leidt ons door de Geest van waarheid hoopvol naar uw toekomst.

Gem.Amen

Vervolg lied van de intocht: Psalm 34 : 9

Kyrie en tevens glorie door te zingen uit “Zangen van zoeken en zien”nr 338, melodie Liedboek nr 801, door de nacht van strijd en zorgen.

Gebed bij de opening van de Schrift

Moment voor de kinderen, en als kinderlied een gebed om ’s avonds met de kinderen te zingen op de melodie van lied 243 “O Heer, mijn God, ook deze nacht”.

Orgelspel

Lezen door de lector ( tekst op het scherm) Sefanja 3 : 9 – 20 ( NBV 2021)

Zingen: lied 756: 1 , 2 , 4 , 5

Uitleg en verkondiging                              Orgelspel

Zingen: lied 791 : 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 Hierna komen de kinderen terug

 

In memoriam            Harm Uilhoorn   * 10-2-1936 - † 30-9-2022

Zingen: Lied 885:1

 

Gebeden , afgesloten met “Onze Vader”, nieuwe vertaling

Aandacht voor de collecte.

Slotlied: 1016 : 1 , 2 , 3 , 4

Wegzending en zegen met gezongen Amen

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de missionair werk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a

 

 

Komende diensten

16 okt.         Ds. G.J. v.d. Top, Wedde                 voorbereiding Heilig Avondmaal

23 okt.         Ds. J.C. Schimmel                           Heilig Avondmaal

 

 

Kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 6 (geldig van 30 okt. tot 11 dec.) uiterlijk 17 okt.om 12.00 uur inleveren

Bij mevr. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Middaggebed

Donderdagmiddag 13 okt. is er om 13.15 uur weer een korte viering in de Andreaskerk.

Een moment van verstilling, midden in de drukte van de week, om even tot je zelf te komen en samen te luisteren naar God.

 

Schoenendoosactie

Dit jaar willen we weer meedoen met de schoenendoos actie van "GAIN".

Als u/jij mee wilt doen kun je na de dienst een folder krijgen waarin precies staat wat er in de doos gestopt worden, en wat verder de bedoeling is. Met deze dozen maken we kinderen die in armoede leven blij.

Tijdens de gezinsdienst op 6 november kunnen de dozen dan weer worden ingeleverd.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

11 sept

30

20

18 sept

35

54

25 sept

BHK

 

2 okt