Uitzending

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 30 okt.

 

 

9.30 uur    Andreaskerk

 

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel

Organist dhr. J.W. Rijzinga              

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: 105: 1, 2 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: ELB 501/Opwekking 602: 1, 2 en 3 – Vrede van God

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Aan tafel, begeleid op gitaar

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

We lezen de tien geboden: Deuteronomium 5:1-22 en 32-33

Lied: 103c: 1 en 2 – Loof de koning, heel mijn wezen

Schriftlezing (door de lector): Johannes 4: 1-15

Lied: 188 – Bij de Jakobsbron (1 t/m 4, zonder refrein)

Overdenking

Lied: De stem van Jezus spreekt tot mij. (Melodie: ELB 229, voorspel door de organist)

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte - de kinderen komen terug in de kerk.

Slotlied: 868: 1, 2, 5 – Lof zij de Heer

Zegen

Gezongen ‘amen’

 

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk en Israël.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Z 36.

De afgelopen week zijn er bloemen gebracht bij mevr. A. Busz-v.d.Berg, Appingedam en bij mevr. H.v.Dijken-de Graaf in Delfzijl.

 

 

Komende diensten

09 okt.         ds. W.T. Spoelstra-Postmus

16 okt.         Ds. G.J.v.d.Top, Wedde                 voorbereiding Heilig Avondmaal

 

 

Schoenendoosactie

Dit jaar willen we weer meedoen met de schoenendoos actie van "GAIN".

Als u/jij mee wilt doen kun je na de dienst een folder krijgen waarin precies staat wat er in de doos gestopt worden, en wat verder de bedoeling is. Met deze dozen maken we kinderen die in armoede leven blij.

Tijdens de gezinsdienst op 6 november kunnen de dozen dan weer worden ingeleverd.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

11 sept

30

20

18 sept

35

54

25 sept

BHK