Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 25 sept.

 

9.30 uur    

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel                   thema “Aan tafel!”

Organist: Annejet Dijkman

 

 

Orde van dienst

Voor de dienst zingt de voorzanggroep lied 388 en lied 385

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: 136: 1, 2, 12, 13

Stil gebed, bemoediging en groet

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Aan tafel – begeleid op gitaar (door Jake)

Gebed

Lied: 385: 1, 2 en 3 – De tafel van samen (m.m.v. voorzanggroep)

Schriftlezing (door de lector): Lukas 14:1 en 7-15

Lied: 388: 1, 3 en 5 – Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (m.m.v. voorzanggroep)

Overdenking

Aan tafel! In gesprek met…

Na de koffie verzamelen we weer op onze plekken en sluiten we samen de dienst af.

Dankgebed

Luisterlied: Sela – Samen eten wij

Aandacht voor de collecte

Slotlied: “Ga dan op weg”, Jacqueline Roelofs-van der Linden

Aandacht voor kringen en groepen die weer van start gaan. Ook voor het clusterboekje, dat mensen mee kunnen nemen.

Zegen

Zegen de handen die goed werk doen en de vrede opbouwen.
Zegen de harten van mensen die gastvrij zijn en warmte verspreiden.
Zegen ons, dat onze vriendschap mag groeien en wij in vrede met elkaar mogen leven.

Gezongen ‘amen’

 

 

Collecte  

De 1e collecte is voor het project en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet en felicitatie naar de heer enmevr. A. v. Kooten-Buitenwerf, Spaarbankweg 2, i.v.m. hun 45 jarig huwelijks jubileum van afgelopen vrijdag 16 sept.

 

 

Komende dienste

25 sept.     we gaan /luisteren of kijken naar de dienst in de Irenekerk van Bierum.

                   Aanvang 9.30 uur, ds. J. v.d. Berg uit Appingedam.

02 okt.       Ds. J.C. Schimmel     Israël zondag

 

 

Middaggebed

Donderdagmiddag 22 sept. is er om 13.15 uur weer een korte viering in de Andreaskerk.

Een moment van verstilling, midden in de drukte van de week, om even tot je zelf te komen en samen te luisteren naar God.

 

Schoenendoosactie

Dit jaar willen we weer meedoen met de schoenendoos actie van "GAIN".

Als u/jij mee wilt doen kun je na de dienst een folder krijgen waarin precies staat wat er in de doos gestopt worden, en wat verder de bedoeling is. Met deze dozen maken we kinderen die in armoede leven blij.

Tijdens de gezinsdienst op 6 november kunnen de dozen dan weer worden ingeleverd.

Een groet van de leiding van de kindernevendienst

 

Uitnodiging Bijbelse Bruiloft

Vrijdag 30 sept. in het gebouw Irene, Hereweg 27 in Bierum, aanvang 19.00 uur

Het is een avond inclusief maaltijd die ongeveer 2 uur zal duren.

Feestgedruis door de straten, er klinkt geschreeuw: DE BRUIDEGOM KOMT!
Je wordt wakker, het gaat nu echt gebeuren!
De getuigen joelen en schreeuwen terwijl de sjofar door het dorp schalt... Wat een feest! Daar wil je bij zijn! Ervaar deze heuse Galilese Bruiloft!
Zie, ruik, proef en ervaar hoe zo'n bruiloft het dorp op zijn kop zette, toen Jezus nog op aarde woonde.
Deze bruiloft geeft je een dieper besef van de prachtige symboliek met Zijn wederkomst, waarover Jezus spreekt met Zijn discipelen.
Vul je olielamp met olie, wees gereed, want jij kunt gast zijn op deze bruiloft! Maar wees voorbereid, anders slaap je misschien wel door het feestgedruis heen...

Uw opgave graag naar

Er is een collecte voor de onkosten.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

21 aug

BHK

 

28 aug

34

26

4 sept

31

32

11 sept

30

20