Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 25 sept.

 

9.30 uur    

Voorganger: Ds. G.A. Segger

Organist: dhr. J. Cijsouw

 

 

Orde van dienst

14e zondag na pinksteren (13e van de zomer). Onderwerp: “De zorg om wat verloren is” n.a.v. Lukas 15: 1-10

-Orgelmuziek

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars

- Intochtslied): NLB 51: 1 “Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht”

-Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)

-Lied: NLB 51: 5 “Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht”

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: Het is pas feest als iedereen er is - bijbel kinderlied

-Schriftlezing: Exodus 32: 7-14 (NBV’21 – zie onder; lector)

-Lied: NLB 51: 7 “Doe Sion wel naar uw barmhartigheid”

-Lezen: Lukas 15: 1-10 (NBV ‘21 – zie onder; lector)

Lied: NLB 896: 1, 3, 4, 5, 6, 7 “Wie heeft zijn geld verloren”

-Overdenking

- Lied: NLB 837 “Iedereen zoekt U, jong of oud”

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader (NBG ‘21)

-Collecte

-Slotlied: NLB 654: 1, 2, 4 en 5 “Zing nu de Heer, stem allen in”

-Zegen (staande) gezongen amen

-Orgelspel na de dienst

 

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor jong pastoraat.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. A.C. de Groot, W. de Merodelaan 31.

 

Komende diensten


18 sept.                    ds. J.C. Schimmel     Startdienst       er is dan geen kindernevendienst.

25 sept.

 

 

Startzondag, zondag 18 september “Aan tafel!”

Op zondag 18 september is de startzondag, de zondag waarop we samen als gemeente het nieuwe seizoen in gaan!

Dit jaar vieren we het wat eenvoudiger dan andere jaren, omdat niet meer een speciale

startzondagcommissie het organiseert maar de commissie erediensten. Toch willen we er een

feestelijk samenzijn van maken! Met een vrolijke dienst, en ontmoeting. Want het thema van deze

startzondag is: “Aan tafel!”.

We willen ook een beroep op u/jou doen. Houdt u van bakken? Laat je creativiteit spreken, en bak iets lekkers en neem het mee voor bij de koffie!

Hartelijke groet,

De commissie erediensten

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

14 aug

52

75

21 aug

BHK

 

28 aug

34

26

4 sept

31

32


 

Zi ngen naar de Zondag 17 september 2022

Op zaterdagavond 17 september a.s. is er na lange tijd  weer een Zingen naar de Zondag, deze keer in de Herv. kerk in Tjamsweer.

Aanvang 19.00 uur.

Er is medewerking van het mannenkoor Canta Libre uit Ten Boer o.l.v. dirigente Moniek Timmer.

De samenzang word begeleid door Jan Beukema op het orgel.

De leiding deze avond is in handen van ds. Ineke Wolters.

Het thema van deze dienst is : ,, Op reis met U ".

U kunt na de dienst ook weer verzoek liederen opgeven voor de volgende Zingen naar de Zondag. Ook is er na de dienst gezamenlijk koffie en thee drinken.

Iedereen van harte welkom.