Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is kinderkerk op de laatste zondag van de maand, de eerst volgende is 25 sept.

 

9.30 uur Voorganger: Ds. J.C. Schimmel

Organist: mevr. G. Wiersema-Bouma

 

Na de dienst is er koffie/thee of limonade.

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: 23c: 1, 2, 3 en 5 – Mijn God, mijn herder zorgt voor mij

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: Opwekking 729 – Soms brengt God de storm tot stilte

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

Schriftlezing (door de lector): Job 1:1-22

Lied: 850: 1 t/m 4 – Geen taal bij machte U te meten

Schriftlezing (door de lector): Job 2:7-13

Lied: 925 (3x) – Wek mijn zachtheid weer

Overdenking

Lied: Stef Bos – Nulpunt

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte - de kinderen komen terug in de kerk.

Slotlied: 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Zegen

Gezongen ‘amen’

 

 

Collecte  

De 1e collecte is voor KIA wereld- diaconaat en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. I. Dijkhuis-v.d. Ploeg, Parklaan 2.

 

 

Komende diensten


11 sept.              “                ds. G.A. Segger

18 sept.                               ds. J.C. Schimmel     startdienst

 

 

Startzondag, zondag 18 september “Aan tafel!”

Op zondag 18 september is de startzondag, de zondag waarop we samen als gemeente het nieuwe seizoen in gaan!

Dit jaar vieren we het wat eenvoudiger dan andere jaren, omdat niet meer een speciale

startzondagcommissie het organiseert maar de commissie erediensten. Toch willen we er een

feestelijk samenzijn van maken! Met een vrolijke dienst, en ontmoeting. Want het thema van deze

startzondag is: “Aan tafel!”.

We willen ook een beroep op u/jou doen. Houdt u van bakken? Laat je creativiteit spreken, en bak iets lekkers en neem het mee voor bij de koffie!

Hartelijke groet,

De commissie erediensten

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

7 aug.

56

47

14 aug

52

75

21 aug

BHK

 

28 aug

34

26


Tijdelijke noodopvang in Jacobuskerk in Zeerijp

Het zal niemand zijn ontgaan dat er in Ter Apel een groot probleem is ontstaan: vele vluchtelingen slapen daar al dagen en weken buiten. Een onwenselijke situatie. Dit is een probleem dat om een oplossing vraagt en de nood is hoog. Niet alleen voor de vluchtelingen maar ook voor bewoners van Ter Apel en medewerkers van het COA. Tijd voor actie en medemenselijkheid.


De Plaatselijke Commissie van de Jacobuskerk in Zeerijp en protestantse gemeente Vredekerk/Maarland hebben de Jacobuskerk tijdelijk beschikbaar gesteld voor 20 vluchtelingen. In elk geval tot 9 september. De vluchtelingen zijn inmiddels gearriveerd.


Maar dit kunnen wij niet zonder jullie. Het zou fijn zijn als er gemeenteleden zijn die zich als vrijwilliger aanmelden. Deze vraag ligt ook bij andere dorpen in de omgeving. Als je je wilt aanmelden als vrijwilliger, heel fijn. Stuur dan een mailtje naar . Heb je vragen, stuur dan ook gerust een mail naar dit adres.


Als je wat wilt doen: laat het weten, geef je op, iedereen kan iets doen!


Noodopvang. We doen het niet omdat we het willen, maar omdat het moet. Overtuigd van onze saamhorigheid vertrouwen we erop dat we deze klus met elkaar kunnen klaren.


Met vriendelijke groet,

PLC Jacobuskerk en Protestantse gemeente Vredekerk/Maarland.

Dit initiatief wordt ondersteund door Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Loppersum/Westeremden, Protestantse gemeente Garrelsweer-Winneweer-Wirdum,
Stichting Oude Groningse Kerken, Vrijzinnige Protestanten Delfzijl en Waardevol
Leven Gemeente.

 

 

ZIngen naar de Zondag 17 september 2022

Op zaterdagavond 17 september a.s. is er na lange tijd  weer een Zingen naar de Zondag, deze keer in de Herv. kerk in Tjamsweer.

Aanvang 19.00 uur.

Er is medewerking van het mannenkoor Canta Libre uit Ten Boer o.l.v. dirigente Moniek Timmer.

De samenzang word begeleid door Jan Beukema op het orgel.

De leiding deze avond is in handen van ds. Ineke Wolters.

Het thema van deze dienst is : ,, Op reis met U ".

U kunt na de dienst ook weer verzoek liederen opgeven voor de volgende Zingen naar de Zondag.

Ook is er na de dienst gezamenlijk koffie en thee drinken.

Iedereen van harte welkom