Een gezamenlijke zomerdienst van de Geref. Kerk 't Zandt/Godlinze, Prot. Gem. Spijk -Losdorp en         Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd. 
Deze zondag is de dienst in de Gereformeerde kerk in ‘t Zandt. 

 

Uitzending

via www.kerkdienstgemist.nl

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

 

9.30 uur


Voorganger: Ds. J. Kuiken

 

 Orde van dienst

Lied vóór de dienst: lied 416: 1, 2 en 4

Afkondigingen

Aanvangslied: Zingen: Ps 25: 2 en 7

Votum en groet

Klein Gloria

Zingen: Ps 25: 10

Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps 111: 1 en 6

Gebed van verootmoediging

Wegzendlied (de kinderen gaan naar de KND)

Lezing uit de H. Schrift: Num 22: 20-35

Zingen: lied 978: 1, 3 en 4

Verkondiging over Num 22: 27 en 31

           Thema: SOMS IS EEN BEEST SLIMMER DAN ZIJN BAAS!

Zingen: lied 705: 1, 2 en 3

Gebed van dankzegging en voorbeden

Collecte:   1ste Voedselbank     2de Bartimeus

Slotzang: Ps 139: 14

Zegen      met gezongen "Amen"

Na de dienst is er koffie/thee of limonade.


Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

                                      

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn er bloemen met een hartelijke groet en felicitatie gebracht vanuit onze gemeente naar de heer en mevr. J.W. Rijzinga-Koerts, de Kluft 18 die zaterdag hun 40-jarig huwelijksjubileum vierden en een zelfde groet en felicitatie ging naar de heer en mevr. B. v. Heuvelen-Smit, Tweehuizerweg 11 die eveneens zaterdag 27 aug. 40 jaar waren getrouwd.

 

 

Adreswijziging

M.i.v. 22 augustus jl. is mevr, G. Dijkhuis-Kremer verhuisd naar Kamer 122 in De Tjamme.

Het adres blijft verder hetzelfde: De Tjamme, Hoofdstraat 261, 9686 PC in Beerta.

 

 

Komende diensten

04 sept.         Andreaskerk     ds. J.C. Schimmel     koffiedrinken na de dienst

11 sept.                 “                ds. G.A. Segger

 

 

Kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 5 (geldig van 11 sept. tot 23 okt.) uiterlijk 29 aug.om 12.00 uur inleveren

Bij mevr. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.             Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

Diaconale moestuin

Onze moestuin begint vruchten op te leveren! Zoals we eerder schreven, willen we graag de minder mooie vruchten verkopen om de kosten van het project te dekken. Dan kunnen we de beste oogst doneren aan de voedselbank. Op dit moment hebben we vooral courgettes, later verwachten we ook mais en pompoenen.

Wilt u in ruil voor een donatie een deel van de oogst ontvangen? Dan ligt vanaf deze zondag in de kerk in Spijk een lijst waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Wij gaan dan langs bij de mensen op de lijst als er iets geoogst is. U mag u ook opgeven met naam en adres via

 of 0640590082.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

31 juli

BHK

 

7 aug.

56

47

14 aug

52

75

21 aug

BHK