Een gezamenlijke zomerdiensten van de Geref. Kerk 't Zandt/Godlinze, Pg Spijk -Losdorp en         Pg Bierum-Holwierde-Krewerd. 
Deze zondag is de dienst in de Irene kerk te Bierum. 

 

Uitzending

via www.kerkomroep.nl

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Er is koffiedrinken voor de dienst

 

9.30 uur in de Irene kerk


Voorganger: Ds. J.F. Kroon

Organist: Heije Wubs

 

 

Orde van dienst

Orgelspel.

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst:

Lied: Ps.116:1,3

Groet, Bemoediging:

Kyriegebed

Lied NLB 869:1,5,6

Lezing Genesis 4:9-16

Lied: NLB 804 op de wijs van Gez.472/Ps.134 Door uwe donkre sluier heen

Uitleg/Verkondiging

Orgelspel

Lied: NLB 274 op de wijs van Gez.392, Abide with me

Gebeden afgesloten met Onze Vader 

Collecten bij de uitgang

Slotlied: NLB 377:1,2,3

Zegen met gezongen amen

 

 

Inzameling  Irene kerk

1e collecte: CooP- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 ovv CooP-Africa
2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

Toelichting CooP-Africa: een fiets maakt het verschil Cycling out of Poverty (CooP-Africa) is een Nederlandse stichting en ondersteunt scholieren, gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers in Kenia en Oeganda met fietsen om de toegang tot basisbehoeften en -diensten te verbeteren, zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk en inkomen.


Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn er bloemen met een hartelijke groet gebracht vanuit onze gemeente naar

Mw. A.v.Geniip-Buitenwerf, Zwarteweg 14.

 

Komende diensten

28 aug.         Een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in ’t Zandt, ds. J. Kuiken uit Kampen                                                                                       

04 sept.         Andreaskerk     ds. J.C. Schimmel

 

 

Kopij Kerknijs

Kopij inleveren voor nr. 5 (geldig van 11 sept. tot 23 okt.) uiterlijk 29 aug.om 12.00 uur inleveren

Bij mw. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of

 

 

Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

 

Diaconale moestuin

Onze moestuin begint vruchten op te leveren! Zoals we eerder schreven, willen we graag de minder mooie vruchten verkopen om de kosten van het project te dekken. Dan kunnen we de beste oogst doneren aan de voedselbank. Op dit moment hebben we vooral courgettes, later verwachten we ook mais en pompoenen.

Wilt u in ruil voor een donatie een deel van de oogst ontvangen? Dan ligt vanaf deze zondag in de kerk in Spijk een lijst waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Wij gaan dan langs bij de mensen op de lijst als er iets geoogst is. U mag u ook opgeven met naam en adres via  of 0640590082.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

24 juli

39

33

31 juli

BHK

 

7 aug.

56

47

14 aug

52

75