Een gezamenlijke zomerdiensten van de Geref. Kerk 't Zandt/Godlinze, Pg Spijk -Losdorp en de Pg Bierum-Holwierde-Krewerd. 
Deze zondag is de dienst in de Andreaskerk te Spijk. 

Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is geen kinderkerk in de maanden juli en augustus.

 

 

9.30 uur in de Andreaskerk                      koffiedrinken na de dienst in de kerk

Voorganger: Ds. J.C. Schimmel

m.m.v. het zangkoor Cantare

Koor ‘Cantare’

De dienst wordt muzikaal begeleid door het koor ‘Cantare’ uit Renswoude. Renswoude is het dorp waar ds. Jake Schimmel is opgegroeid, zijn ouders zingen in het koor. Ze wilden heel graag een keer bij ons in de kerk komen zingen! De dirigent en pianist is Wim Vochteloo. Hij is ook organist tijdens deze dienst, en kijkt al uit naar het spelen op het Van Dam-orgel.

 

 

Orde van dienst

-Orgelspel

-Welkom en mededelingen

-Aansteken van de Paaskaars

-Intochtslied: Welkom (gezongen door Cantare)

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied (gezongen door de gemeente): 215: 1, 3, 4 en 7

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: Wijs en verstandig (lied via de schermen)

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Schriftlezing – door de lector: Prediker 12:1-7
-Lied: Hoor hoe God met mensen omgaat (gezongen door Cantare)

-Overdenking

-Lied: Ga maar gerust (vers 1: Cantare, vers 2 en 3: allen)

-In memoriam Mini ter Veer - Hospers

-Gebed, afgesloten met stil gebed

-Lied: ‘Voorbeden’ (Cantare)

Verzen 1 en 2 Cantare; vers 3 vrouwen; vers 4 Cantare; vers 5 mannen; vers 6 Cantare; vers 7 allen; ver 8 Cantare; vers 9 allen

-Aandacht voor de collecte - de kinderen komen terug in de kerk.

-Slotlied: 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn (verzen 1 en 2, vers 3 Cantare, vers 4 allen)

-Zegen, gevolgd door 415:3


Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

                                          

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de heer en mevr. B. Baar-Ritzema, Kwelderweg 6.

 

 

Komende diensten;

21 aug.          Een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Bierum, ds. J.F. Kroon, Grijpskerk

28 aug.         Een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in ‘t Zandt

 

 

Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

 

Diaconale moestuin

Onze moestuin begint vruchten op te leveren! Zoals we eerder schreven, willen we graag de minder mooie vruchten verkopen om de kosten van het project te dekken. Dan kunnen we de beste oogst doneren aan de voedselbank. Op dit moment hebben we vooral courgettes, later verwachten we ook mais en pompoenen.

Wilt u in ruil voor een donatie een deel van de oogst ontvangen? Dan ligt vanaf deze zondag in de kerk in Spijk een lijst waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Wij gaan dan langs bij de mensen op de lijst als er iets geoogst is. U mag u ook opgeven met naam en adres via

 of 0640590082.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

17 juli

38

42

24 juli

39

33

31 juli

BHK

 

7 aug.

56

47