Een gezamenlijke zomerdiensten van de Geref. Kerk 't Zandt/Godlinze, PKN Spijk /Losdorp en  PKN Bierum/Holwierde/Krewerd. 
Deze zondag is de dienst in de Gereformeerde kerk te 't Zandt. 
Voor de kinderen is er kindernevendienst.

http://www.gktzandtgodlinze.nl/zomerdiensten/). Livestream of via www.kerkdienstgemist.nl

 

Tijdstip: 9.30 uuur

Kerk: Gereformeerde kerk  't Zandt

Voorganger: Ds. O. Doorn uit Nijkerk 

 

Orde van dienst

Lied voor de dienst: Er is een God die hoort 3x

Welkom—mededelingen

Lied van intocht: Psalm 136: 1

Gebedsstilte

Aanvangswoord/groet

Beantwoording: Psalm 136: 3

Lezen: Psalm 55: 2+3A

Gebed van verootmoediging

Woord van vrijspraak en genade

Lied 911: 3+4

Chr. leefregel

Psalm 139: 14

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar....

De kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: 2 Koningen 18: 1-12

Lied 905

Verkondiging:    2 Koningen 18: 5 A
De kinderen komen terug van de KND na het lied na de verkondiging.
Lied 939
Wij belijden en oefenen ons geloof

Lied 968: 5

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied: Lied 425

Zegen/amen


 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn er bloemen met een hartelijke groet gebracht vanuit onze gemeente naar

Mevr. J.Bouma-van Dijken, Westersingel 12.

 

Bericht van overlijden

Dinsdag 2 aug. Jl. is mevr. M. ter Veer-Hospers overleden. De afscheidsdienst is maandag 8 aug. Om 13.30uur vanuit de Andreaskerk in ’t Loug. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats te Spijk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en om ouderwets koffie te drinken in de showroom aan de Alberdaweg 11 te Spijk.

 

Komende diensten;


14 aug.         een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Spijk, ds. J.C. Schimmel

Met medewerking van een koor uit Renswoude

Na de dienst koffiedrinken in de kerk

21 aug.          Een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Bierum, ds. J.F. Kroon, Grijpskerk

 

Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

Diaconale moestuin

Onze moestuin begint vruchten op te leveren! Zoals we eerder schreven, willen we graag de minder mooie vruchten verkopen om de kosten van het project te dekken. Dan kunnen we de beste oogst doneren aan de voedselbank. Op dit moment hebben we vooral courgettes, later verwachten we ook mais en pompoenen.

Wilt u in ruil voor een donatie een deel van de oogst ontvangen? Dan ligt vanaf deze zondag in de kerk in Spijk een lijst waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Wij gaan dan langs bij de mensen op de lijst als er iets geoogst is. U mag u ook opgeven met naam en adres via

 of 0640590082.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

10 juli

BHK

 

17 juli

ZG

 

24 juli

39

33

31 juli

BHK