Uitzending 31 juli     een gezamenlijke dient met BHK en ZG uit Bierum

                                   of via www.kerkomroep.nl

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

9.30 uur Voorganger: drs. Frits Postema, Krewerd
Ambtsdrager van dienst: Nienke Wolters
Organist: Arie van Ballegooijen
Koster: Jan de Weerdt
Beamteam: Nienke Wolters
Lector: Tineke Postema
Liturgisch kleur: groen

Voor de kinderen is er geen kindernevendienst. Wel is er een kindertafel achterin de kerk waaraan ze kunnen kleuren en spelletjes kunnen doeOrde van dienst,

Aanvangslied 653: 1 en 4

Drempelgebed

Votum en groet:

Laten wij ons verootmoedigen

Wij zingen onze bede om ontferming met de woorden van psalm 33: 8

Woorden van troost en bemoediging 1 Johannes 3: 18 ev.

Lied 894: 1 en 4

Schriftlezing lector: Psalm 33

Lied: 33 verzen 2 en 7

Uitleg/Verkondiging

Meditatief moment

Lied: 655: 1 en 5

Voorbede, moment van stilte, afgesloten met Onze Vader

Collecten bij de uitgang   1e collecte: Noah’s Ark IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
                                        2e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
                                        3e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

Slotlied: 826

Zegen met gezongen amen lied 431c

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

                                               

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn er bloemen met een hartelijke groet en felicitatie gebracht vanuit onze gemeente naar dhr. en mevr. K.M. Brondijk-Stoppels, De Kamp 8 i.v.m. hun 65 jarig huwelijksjubilea van jl. dinsdag 26 juli en er zijn bloemen gebracht bij dhr. en mevr. J. Vos-Roggema, Krommeweg 1 i.v.m. hun 45 jarig huwelijks jubilea van jl. vrijdag 29 juli .

 

Meeleven

Namens de fam. laten wij u weten dat mw. H.C. ter Veer-Hospers, Damsterheerd, Heerdlaan 2, kamer 303, 9901CC in Appingedam ernstig ziek is. Wij wensen mevrouw Ter Veer en de familie veel sterkte en Gods nabijheid.

 

 

Komende diensten;

07 aug.          een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in ’t Zandt, Ds. O. Doorn


14 aug.         een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Spijk, ds. J.C. Schimmel

                     Met medewerking van een koor uit Renswoude

                     Na de dienst koffiedrinken in de kerk

 

 

Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

 

Diaconale moestuin

Onze moestuin begint vruchten op te leveren! Zoals we eerder schreven, willen we graag de minder mooie vruchten verkopen om de kosten van het project te dekken. Dan kunnen we de beste oogst doneren aan de voedselbank. Op dit moment hebben we vooral courgettes, later verwachten we ook mais en pompoenen.

Wilt u in ruil voor een donatie een deel van de oogst ontvangen? Dan ligt vanaf deze zondag in de kerk in Spijk een lijst waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Wij gaan dan langs bij de mensen op de lijst als er iets geoogst is. U mag u ook opgeven met naam en adres via

 of 0640590082.

 

 

Vakantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ds. Jake Schimmel heeft vakantie van 10 juli t/m 7 augustus. In deze periode neemt ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) voor hem waar. Telefoon: 06-20654594 of 0596-769049; e-mail: .

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

10 juli

BHK

 

17 juli

ZG

 

24 juli

39

33