Uitzending 24 juli     een gezamenlijke dient met BHK en ZG in de Andreaskerk te Spijk

                                   of via www.kerkdienstgemist.nl

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

9.30 uur

Voorganger: Ds. E.C. Rooseboom

Organist: mevr. G. Wiersema-BoumaOrde van dienst,

Orgelspel

Welkom en mededelingen 

(Staand) Aanvangslied Gotz (Geroepen om te zingen) 15: 1 t/m 3 

 

Opening in wisselspraak

Drempellied: Daglicht gaat stralen 

Gebed om ontferming in wisselspraak

Lied: EL (Evangelische Liedbundel) 398: 1 t/m 5(wisselzang M, V, A; het refrein 1x)

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied 288: Goedemorgen, welkom allemaal.

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

Lezing NBV2004 1 Johannes 4: 7-21 (door de lector)

 Lied EL 422: 1 t/m 4 (wisselzang A-V-M-A)

 

Preek: Gods liefde…. kunnen we zonder?

Lied Zingenderwijs 106: 1-5 (melodie Lb 912)wisselzang A-M-A-V-A.

Slotgebed in wisselspraak

Mededelingen over de collecte (+op beamer) 

De kinderen komen terug uit de nevendienst

 

Slotlied Lb 425 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen,

Zending en zegen in wisselspraak

beantwoord met 3x gezongen Amen

Orgelspel 

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:  NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn er bloemen met een hartelijke groet gebracht vanuit onze gemeente naar dhr. en mevr. H. West-Klok, Jonker 2.

 

Komende diensten;

31 juli             een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Bierum   Drs. F. Postema

07 aug.          een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in ’t Zandt Ds. O. Doorn


Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

Diaconale moestuin

Onze moestuin begint vruchten op te leveren! Zoals we eerder schreven, willen we graag de minder mooie vruchten verkopen om de kosten van het project te dekken. Dan kunnen we de beste oogst doneren aan de voedselbank. Op dit moment hebben we vooral courgettes, later verwachten we ook mais en pompoenen.

Wilt u in ruil voor een donatie een deel van de oogst ontvangen? Dan ligt vanaf deze zondag in de kerk in Spijk een lijst waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Wij gaan dan langs bij de mensen op de lijst als er iets geoogst is. U mag u ook opgeven met naam en adres via  of 0640590082.

 

Vakantie ds. Schimmel
Ds. Jake Schimmel heeft vakantie van 10 juli t/m 7 augustus. In deze periode neemt ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) voor hem waar. Telefoon: 06-20654594 of 0596-769049; e-mail: .

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

3 juli

39

117

10 juli

BHK

 

17 juli

ZG