Uitzending 17 juli     een gezamenlijke dient met BHK en ZG in ’t Zandt

                                 (http://www.gktzandtgodlinze.nl/zomerdiensten/). livestream

                                   of via www.kerkdienstgemist.nl

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

9.30 uur

Voorganger: Ds. B. SpijkerOrde van dienst,

Vooraf 

Zingen: Ev. Lb. 413: 1, 2 en 4 Lichtstad met …. 

Voorwoord 

Aanvangslied: Lied 8a: 1 t/m 5 Heer onze Heer …. 

Stil Gebed 

Bemoediging en Groet 

Zingen: Klein Gloria 

Kyriegebed 

Gloria: lied 67a: 1 en 4 Heel de aarde jubelt en juicht … 

Wetslezing/richtlijn ten leven: Gen. 1: 26 – 31  

Zingen: Lied 162: 1 en 6 In het begin … 

Kindermoment, we zingen het wegzendlied… 

Woord 

Gebed 

1e Schriftlezing: Ezechiël 47: 8 – 12 (lector) 

Zingen: Ev. Lb. 429: 1, 2 en 4 Een rivier vol van vrede … 

2e Schiftlezing: Matth. 5: 1 – 10 (lector) 

Zingen: Psalm 42: 1 (oude berijming) ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen *) 

Meditatie: Zalig (gelukkig) die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid … 

Zingen: Lied 910: 2 Goddank wij overdenken … 

Dankwoord 

Dankgebed/voorbede:  

Collecte: daklozenopvang en voedselbank 

Slotzang: Joh. de Heer 57: 1 en 2  Er komen stromen van zegen 

Zegen.  

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:  NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn er bloemen met een hartelijke groet gebracht vanuit onze gemeente naar dhr. J.W. Rijzinga, De Kluft 18 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

 

Komende diensten;

24 juli              een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Spijk       Ds. E.C. Rooseboom

31 juli             een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Bierum   Drs. F. Postema


Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

Ons jaarproject

Zondag 26 juni is het gezamenlijke jaar project van diaconie, jeugdwerk en de Prot. Gem. Bierum Holwierde Krewerd afgesloten met het overhandigen van een cheque aan een vertegenwoordiger van de Open Hof. U kunt de overhandiging terug kijken via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/22011. Het gedeelte begint bij circa 54 minuten.

 

Diaconale moestuin

Onze moestuin begint vruchten op te leveren! Zoals we eerder schreven, willen we graag de minder mooie vruchten verkopen om de kosten van het project te dekken. Dan kunnen we de beste oogst doneren aan de voedselbank. Op dit moment hebben we vooral courgettes, later verwachten we ook mais en pompoenen.

Wilt u in ruil voor een donatie een deel van de oogst ontvangen? Dan ligt vanaf 24 juli in de kerk in Spijk een lijst waarop u zich hiervoor kunt inschrijven. Wij gaan dan langs bij de mensen op de lijst als er iets geoogst is. U mag u ook opgeven met naam en adres via  of 0640590082.

 

Vakantie ds. Schimmel
Ds. Jake Schimmel heeft vakantie van 10 juli t/m 7 augustus. In deze periode neemt ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) voor hem waar. Telefoon: 06-20654594 of 0596-769049; e-mail: .

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

26 juni

27

20

3 juli

39

117

10 juli

BHK