Uitzending

met beeld en geluid: www.kerkomroep.nl   (zoek naar ‘Bierum,Holwierde,Krewerd')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

9.30 uur in de Irenekerk te Bierum

Voorganger: Ds G. Knol

Ambtsdrager van dienst: Tineke Postema

Organist: Arie van Ballegooijen

Beamteam: Thijs SonneveldOrvan dienst,

4e zondag van de zomer

Welkom door de ouderling van dienst

(Wij gaan, voor zover fysiek mogelijk, staan)

Lied 209: 1,2 en 3

Bemoediging en groet

Lied 195   (Wij gaan zitten)

Gebed

Thema: Vrucht dragen door al het goede

Lied 84: 1 en 3

Lezing: Kolossenzen 1,1-14

Lied 284

Verkondiging

Stilte

Lied om naar te kijken en te luisteren:

God zij nabij (psalm 20)

Gebeden

Inzamelingen

1e: KIA INDIA - IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457 ovv Werelddiaconaat juli

2e: Kerk - IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

3e: Diaconie - IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

Slotlied: Lied 767: 1,2,3 en 4

Zegen

Allen zingen: Amen.

Gelegenheid om samen te zijn

 

Collecte  

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:  NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

Bloemen

Deze zondag zijn er bloemen met een hartelijke groet gebracht vanuit onze gemeente naar mevr. B. Bansema-Ronda die thuis gekomen is na een verblijf in het UMCG en revalidatiecentrum Eemsdelta.

 

Komende diensten;

17 juli              een gezamenlijke dient met BHK en ZG in ’t Zandt

                      (http://www.gktzandtgodlinze.nl/zomerdiensten/). livestream

                        of via www.kerkdienstgemist.nl

24 juli              een gezamenlijke dienst met BHK en ZG in Spijk       Ds. E.C. Rooseboom


 

Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

Ons jaarproject

Zondag 26 juni is het gezamenlijke jaar project van diaconie, jeugdwerk en de Prot.Gem. Bierum Holwierde Krewerd afgesloten met het overhandigen van een cheque aan een vertegenwoordiger van de Open Hof. U kunt de overhandiging terug kijken via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/22011. Het gedeelte begint bij circa 54 minuten.

 

Vakantie ds. Schimmel
Ds. Jake Schimmel heeft vakantie van 10 juli t/m 7 augustus. In deze periode neemt ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) voor hem waar. Telefoon: 06-20654594 of 0596-769049; e-mail: .

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

19 juni

35

27

26 juni

27

20

3 juli

39

117