Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Er is geen kinderkerk in de maanden juli en augustus.

 

9.30 uur in de Andreaskerk    koffiedrinken na de dienst in de kerk

Overstap/gezinsdienst

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

Organist:                   Annejet DijkmanOrde van dienst,

Themadienst: Welkom thuis!

De verloren zoon

 

Orgelmuziek: Mag ik dan bij jou?

Paar minuten voor het begin van de dienst: sketch

Binnenkomst ouderling/diaken/predikant

Welkom door de ouderling van dienst, aansteken van de Paaskaars

Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal (orgel)

Welkom door de predikant

Lied 939 – Op U alleen (orgel)

Gebed

Blokje 1: Weg van huis (Lezing: Lukas 15:11-12, door Jake)

Blokje 2: Lege handen (Lezing: Lukas 15:13-17, door Jake)

Blokje 3: Welkom thuis! (Lezing: Lukas 15:17-20, door Jake)

Lied: Opwekking 599 - Nog voordat je bestond (begeleid op het orgel)

Blokje 4: Als je het weer goed maakt (Lezing: Lukas 15:21-24, door Jake)

Lied: Kinderen voor kinderen – Feest!
Blokje 5: Niet eerlijk!?

Lied: De verloren zoon-rap

Gebed

Aandacht voor de collecte

Slotlied: lied 416: 1, 2, 4 – Ga met God

Zegen

Orgelmuziek: Het het nog nooit zo donker west

 

 

 Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor het eigen jeugdwerk en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:  NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mevr. A. Hoving-van Dijk, Vierhuizerweg 4.

 

 

Komende diensten;

10 juli             een gezamenlijke dienst met BHK in Bierum     ds. G. Knol    

                      of via  www.kerkomroep.nl

17 juli              een gezamenlijke dient met BHK en ZG in ’t Zandt

                        of via www.kerkdienstgemist.nl


 

 

Jeugdwerk

Per 1 juli kunt u ervoor kiezen om uw statiegeld te doneren aan het jeugdwerk in Spijk/Losdorp-Bierum. Dit doet u door uw flessen/kratten in te leveren bij COOP BUIST in Spijk en dan kiest u voor doneren. We hopen natuurlijk op een mega opbrengst waarmee we aankomend clubjaar weer leuke activiteiten voor en met de clubkinderen kunnen ondernemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

M.v.g.

Bestuur en leiding jeugdwerk Spijk/Losdorp-Bierum

 

 

Vakantie ds. Schimmel
Ds. Jake Schimmel heeft vakantie van 10 juli t/m 7 augustus. In deze periode neemt ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) voor hem waar. Telefoon: 06-20654594 of 0596-769049; e-mail: .

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

12 juni

34

21

19 juni

35

27

26 juni

27

20