Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 26 juni

 

11.00 in de Andreaskerk

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

Organist:                   Annejet Dijkman

 

Viering Heilig AvondmaalOrde van dienst,

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars

Aanvangslied: Psalm 16: 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Dank U wel!

Nodiging en tafelgebed

Lied: 378: 1, 2, 3, 4 en 5 – Sterk, Heer, de handen tot uw dienst

Viering van het Heilig Avondmaal        Orgelspel

Lied: Breng dank aan de Eeuwige

Dankgebed

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing (door de lector): Handelingen 18:1-11, NBV ‘21

Lied: 985: 1, 2 en 3 – Heilig, heilig, heilig

Lezing (door de lector): 1 Korintiërs 1:18 en 22-25

Overdenking

Lied: 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader (NBV ’21)

Aandacht voor de collecte – ondertussen komen de kinderen terug in de kerk

Lied: 675 – Geest van hierboven

Zegen

Antwoordlied: lied 425

 

 

 Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:  NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar dhr. H.K. Buitenwerf, Vlasakker 1 die na een ongelukkige val is geopereerd en thuis verder mag herstellen.

De komende week zullen er bloemen naar de heer en mevr. P. Pijper-Bultena, ’t Loug 20 worden gebracht i.v.m. met hun 60 jarig huwelijks jubileum van jl. woensdag 22 juni.

 

Meeleven

Mw. M. Knoop, Vlasakker 2 is weer thuis.

 

 Komende diensten;

03 juli             ds. J.C. Schimmel     overstap/gezinsdienst

10 juli             een gezamenlijke dienst met BHK       ds. G. Knol     of via  www.kerkomroep.nl


 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

12 juni

34

21

 

19 juni

35

27